Account
Address
Confirm

ลงทะเบียน


หมายเหตุ: หากคุณมีบัญชี Gallup StrengthsCenter อยู่แล้ว โปรดลงชื่อเข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณจากเว็บไซต์อื่นของ Gallup

คุณต้องสร้างบัญชีบนเว็บไซต์นี้ก่อนดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: หากคุณมีบัญชี Gallup Strengths Center อยู่แล้ว โปรดลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีดังกล่าวในตอนนี้

Please correct the errors and try again.

ข้อมูลบัญชี

(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็กตรงกันทุกประการ)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลความปลอดภัย

การตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร

ข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์

อัพเดทวันที่ 16 พฤศจิกายน 2015

ข้ามไปยัง ข้อกำหนดของ Clifton StrengthsFinder® และ BP10TM

ข้ามไปยัง ข้อกำหนดของ Q12®

ข้ามไปยัง ข้อกำหนดหลักสูตร Gallup

ข้อกำหนด Clifton StrengthsFinder ® และ BP10TM

ผลิตภัณฑ์ที่เน้นในการหาจุดแข็งได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของบริการของ Gallup, Inc. และสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา พัฒนาและนำจุดแข็งของพวกเขามาใช้ในทุกแง่มุมของชีวิตของพวกเขา การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในการหาจุดแข็งของคุณจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น โดยการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในการหาจุดแข็ง หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่างๆของข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ Gallup จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมในสาระสำคัญของข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การที่คุณยังคงใช้งานบริการของ Gallup แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้ Gallup Services หากข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ข้อใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เงื่อนไขนั้นจะถือว่าเป็นส่วนที่แยกกันและจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คำว่าเนื้อหา การประเมิน เครื่องมือ จุดแข็ง และ StrengthsFinder(s) หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Clifton StrengthsFinder® และ Builder Profile 10TM (BP10TM) ร่วมกันและแยกจากกัน

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมอยู่ในเงื่อนไขที่อยู่ใน ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ ของ Gallup

วัสดุในการหาจุดแข็งทั้งหมดที่เผยแพร่โดย Gallup ในรูปแบบสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ บทความข่าว ภาพถ่าย ภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ผลลัพธ์ของโพลล์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมและวัสดุอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Gallup, Inc. หรือฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการของเนื้อหา

คุณอาจใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ Gallup Strength Center และจากชุดการฝึกสอนในการหาจุดแข็ง (Strengths Coaching Kit) เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กรได้ คุณจะต้องไม่คัดลอกหรือตีพิมพ์ซ้ำเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรือสื่อจากชุดการฝึกสอนเพื่อค้นหาจุดแข็ง ยกเว้นแต่รายการที่อยู่ในชุดการฝึกสอนเพื่อค้นหาจุดแข็งในอุปกรณ์สื่อแบบพกพา (DVD หรือแฟลชไดรฟ์แบบ USB) รายการต่างๆ บนอุปกรณ์สื่อแบบพกพาได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตีพิมพ์ซ้ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กร

ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ทำการคัดลอก การเผยแพร่ซ้ำหรือการตีพิมพ์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ของผู้เขียน คำอธิบายเครื่องหมายการค้า หรือข้อความสงวนลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณดาวน์โหลดมา เพื่อปกป้องศาสตร์และแนวคิดเบื้องหลังงานในการค้นหาจุดแข็งของ Gallup ดังนั้น Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นมา Gallup อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา โดยยึดตามผลลัพธ์ของการตรวจสอบดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ ข้อตกลง

หากคุณกำลังซื้อหรือการเข้าถึงเนื้อหาในการค้นหาจุดแข็งสำหรับการใช้งานโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพิ่มเติม

ความเป็นเจ้าของของจุดแข็งของแต่ละคน

บุคคลแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในการทำแบบประเมินผล Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 เป็นเจ้าของผลลัพธ์ของการประเมินของเขาหรือเธอโดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลนั้นซื้อรหัสการเข้าใช้งานหรือมีการซื้อรหัสการเข้าใช้งานเพื่อประโยชน์ของเขาหรือเธอ เฉพาะบุคคลนี้ที่สามารถให้สิทธิ์ในการแชร์ผลลัพธ์ของเขาหรือเธอ หากนายจ้าง ผู้ฝึกสอน ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล (รวมเรียกว่า "ผู้ซื้อ") ซื้อสิทธิการเข้าถึง Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 สำหรับบุคคล ผู้ซื้ออาจได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผลลัพธ์ได้ แต่บุคคลแต่ละคนจะยังเป็นเจ้าของผลลัพธ์และผู้ซื้อไม่สามารถแชร์แต่ละผลลัพธ์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลแต่ละคนได้ ผู้ซื้อที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผลลัพธ์ของรายบุคคลมีภาระหน้าที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของบุคคลแต่ละคน

การประเมินผลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ศูนย์การค้นหาจุดแข็งของ Gallup สำหรับให้ใช้โดยบุคคลที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป หากคุณเป็นผู้บริหารของโรงเรียน ครูหรือส่วนหนึ่งขององค์กรทางการศึกษาและคุณตั้งใจที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมในการประเมินของ Gallup ใดๆ คุณตกลงที่จะกระทำการทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของนักเรียน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการศึกษาของครอบครัว (FERPA)

รหัสการเข้าถึงสำหรับ Clifton StrengthsFinder และ BP10

แต่ละคนจะได้รับรหัสการเข้าถึงเพื่อเข้าร่วมในการประเมินของ Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 ที่พวกเขาซื้อ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการแจกจ่ายรหัสการเข้าถึงและสำหรับการใช้งาน การกระทำหรือการละเว้นการกระทำในขณะที่มีการใช้งานรหัสการเข้าถึง

กฎในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อคุณใช้งานเนื้อหา วัสดุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาจุดแข็งหรือแต่ละจุดแข็งของบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การฝึกอบรมหรือการให้คำปรึกษากับตัวบุคคลนั้นหรือองค์กร คุณตกลงที่จะประพฤติตัวในลักษณะที่สะท้อนถึง Gallup และเนื้อหาในเชิงบวก กฎในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่อไปนี้เป็นความคาดหวังขั้นต่ำสุดที่ Gallup ต้องการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ

 • คุณรับทราบว่าไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กฎการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพหรืองานที่คุณทำที่เกี่ยวกับการค้นหาจุดแข็งจะได้รับการตีความว่าเป็นก่อให้เกิดการเป็นคู่ค้า การร่วมค้า ความสัมพันธ์ในลักษณะหน่วยงานหรือการให้สิทธิ์ของแฟรนไชส์ระหว่าง Gallup และคุณ

 • คุณจะต้องไม่ทำการรับรอง การรับประกัน หรือให้คำมั่นให้กับใครก็ตามในนามของ Gallup

 • คุณจะต้องไม่ทำการเรียกร้องที่ไม่เป็นความจริงหรือที่ทำให้เข้าใจผิดโดยตั้งใจ และคุณต้องรับผิดชอบในการสร้างขอบเขตที่ชัดแจ้ง เหมาะสมและที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม

 • คุณรับทราบว่าการประเมิน Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 ไม่ได้มีความสมบูรณ์ทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก/การจ้างงานภายใต้แนวทางมาตรฐานที่ประกาศใช้โดย EEOC และดังนั้น คุณจะไม่ใช้การประเมิน Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 เพื่อเป็นเครื่องมือในการจ้างงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก

 • คุณจะต้องไม่โฆษณา ส่งเสริมการขายหรือแนะนำในลักษณะใดๆ ว่าการบริการที่คุณมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการค้นหาจุดแข็งได้รับการจัดหาโดยหรือได้รับการสนับสนุนจาก Gallup ยกเว้นแต่จะระบุว่าคุณได้สำเร็จหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้นหาจุดแข็งของ Gallup (หากมี) หรือคุณได้ดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับการออกใบรับรองการฝึกสอนที่จำเป็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่อ้างว่าคุณได้รับการว่าจ้างโดย อยู่ในสังกัดของหรือได้รับการสนับสนุนโดย Gallup

 • คุณจะต้องไม่อ้างว่าเป็นผู้ฝึกสอนด้านการค้นหาจุดแข็งที่ได้รับการรับรองจาก Gallup ยกเว้นในกรณีที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับรองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการผ่านโปรแกรมการต่ออายุใบรับรองที่จำเป็นใดๆ

 • คุณต้องเคารพในสิทธิ์ในการยกเลิกกระบวนการให้คำปรึกษาของบุคคลหรือองค์กรทุกเมื่อ

 • คุณต้องเคารพข้อมูลการรักษาความลับของแต่ละบุคคลหรือขององค์กร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะโดยบุคคลหรือองค์กรหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • คุณต้องได้รับจากความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรก่อนที่จะระบุชื่อของพวกเขาว่าเป็นลูกค้าหรือการอ้างอิงหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นๆ

 • คุณต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ ที่คุณปรึกษาก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นที่ตอบแทนให้กับคุณ

 • คุณต้องจัดทำ ดูแล จัดเก็บและกำจัดบันทึกของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการให้คำปรึกษาในลักษณะที่ส่งเสริมการรักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 • การใช้เนื้อหาของคุณจะไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Gallup หรือต่อเนื้อหา

 • คุณต้องแจ้งเครื่องหมายการค้าของ Gallup ให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถค้นหารายการเครื่องหมายการค้าของ Gallup ที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

 • คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณและบริษัทของคุณไม่ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Gallup และคุณจะต้องใส่ข้อมูลต่อไปนี้ในวัสดุที่ไม่ใช่ของ Gallup ด้วย:

ข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Gallup ที่คุณได้รับไม่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Gallup ในลักษณะใดๆ ความคิดเห็น มุมมองและการตีความของ Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 เป็นความเชื่อของ [ใส่ชื่อของบริษัทหรือบุคคล] แต่เพียงฝ่ายเดียว

สิ้นสุดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของ Clifton StrengthsFinder และ BP10

ข้อกำหนด Q12 ®

ผลิตภัณฑ์ในการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของบริการของ Gallup และได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวัด โยกย้ายและสร้างอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานของตน การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่างๆของข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ Gallup จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมในสาระสำคัญของข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การที่คุณยังคงใช้งานบริการของ Gallup แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้ Gallup Services หากมีเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เงื่อนไขนั้นจะมีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วนและจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมอยู่ในเงื่อนไขที่อยู่ใน ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ ของ Gallup

Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ระงับชั่วคราว หรือหยุดการใช้งานหลักเกณฑ์ใดๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการ Q12 ของตนได้ทุกเวลา รวมถึงความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะ ฐานข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ Gallup อาจจะกำหนดให้มีการจำกัดบางคุณลักษณะและบริการ หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของการนำเสนอของ Q12 ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดใดๆ

วัสดุ Q12 ทั้งหมดที่เผยแพร่โดย Gallup ในรูปแบบสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ บทความข่าว ภาพถ่าย ภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ผลลัพธ์ของโพลล์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมและวัสดุอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Gallup หรือฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการของเนื้อหา

คุณอาจใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์การสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและจากชุดการฝึกสอนในการสร้างความมีส่วนร่วม (Engagement Coaching Kit) เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กรได้ คุณจะต้องไม่คัดลอกหรือตีพิมพ์ซ้ำเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรือวัสดุจากชุดการฝึกสอนในการสร้างความมีส่วนร่วม ยกเว้นแต่รายการที่อยู่ในชุดการฝึกสอนในการสร้างความมีส่วนร่วมในอุปกรณ์สื่อแบบพกพา (DVD หรือแฟลชไดรฟ์แบบ USB) รายการต่างๆ บนอุปกรณ์สื่อแบบพกพาได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตีพิมพ์ซ้ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กร

ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ทำการคัดลอก การเผยแพร่ซ้ำหรือการตีพิมพ์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ของผู้เขียน คำอธิบายเครื่องหมายการค้า หรือข้อความสงวนลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณดาวน์โหลดมา เพื่อปกป้องศาสตร์และแนวคิดเบื้องหลังงานในการสร้างความผูกพันของพนักงานของ Gallup ดังนั้น Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นมา Gallup อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา โดยยึดตามผลลัพธ์ของการตรวจสอบดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ภายใต้ข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์

หากคุณกำลังซื้อหรือการเข้าถึงเนื้อหา Q12 สำหรับการใช้งานโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพิ่มเติม

ความเป็นเจ้าของของผลการสำรวจ Q12

รายงานผลลัพธ์จากการดูแลของ Q12 จะเป็นของบริษัทหรือองค์กรที่เข้าร่วม แม่แบบรายงานและรายการของ Q12 เป็นวัสดุของ Gallup ที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ และไม่สามารถทำซ้ำหรือใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Gallup ยกเว้นภายในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถแชร์ผลลัพธ์ที่ได้โดยเปิดเผลโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก Gallup ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ จะไม่มีการนำส่งข้อมูลในระดับผู้ตอบแบบสำรวจรายบุคคล Gallup จะไม่ให้ข้อมูลหรือรายงานในระดับผู้ตอบแบบสำรวจรายบุคคลที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าสี่ (4) คนแก่บุคคลภายนอก Gallup

รหัสการเข้าสำหรับ Q12

พนักงานแต่ละคนที่เข้าร่วมในการสำรวจ Q12 จะได้รับ URL ของเว็บไซต์ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการแจกจ่าย URL และสำหรับการใช้งาน การกระทำหรือการละเว้นการกระทำในขณะที่มีการใช้งาน URL

กฎในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อคุณใช้งานเนื้อหาหรือวัสดุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Q12 เพื่อวัตถุประสงค์ในการการฝึกสอนภายในองค์กรของคุณเอง หรือในฐานะบุคคลภายนอกที่ให้คำปรึกษากับองค์กร คุณตกลงที่จะประพฤติตัวในลักษณะที่สะท้อนถึง Gallup และเนื้อหาของ Q12 ในเชิงบวก กฎในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่อไปนี้เป็นความคาดหวังขั้นต่ำสุดที่ Gallup ต้องการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ

 • คุณรับทราบว่าไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการซื้อและใช้งาน กฎการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ หรืองานที่คุณทำกับ Q12 จะได้รับการตีความว่าเป็นก่อให้เกิดการเป็นคู่ค้า การร่วมค้า ความสัมพันธ์ในลักษณะหน่วยงานหรือการให้สิทธิ์ของแฟรนไชส์ระหว่าง Gallup และคุณ
 • คุณจะต้องไม่ทำการรับรอง การรับประกัน หรือให้คำมั่นให้กับใครก็ตามในนามของ Gallup

 • คุณจะต้องไม่ทำการเรียกร้องที่ไม่เป็นความจริงหรือที่ทำให้เข้าใจผิดโดยตั้งใจ และคุณต้องรับผิดชอบในการสร้างขอบเขตที่ชัดแจ้ง เหมาะสมและที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม

 • คุณจะต้องไม่โฆษณา ส่งเสริมการขายหรือแนะนำในลักษณะใดๆ ว่าการบริการที่คุณมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ Q12 ได้รับการจัดหาโดยหรือได้รับการสนับสนุนจาก Gallup ยกเว้นแต่จะระบุว่าคุณได้สำเร็จหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของ Gallup (หากมี) นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่อ้างว่าคุณได้รับการว่าจ้างโดย อยู่ในสังกัดของหรือได้รับการสนับสนุนโดย Gallup

 • คุณต้องเคารพในสิทธิ์ในการยกเลิกกระบวนการให้คำปรึกษาของบุคคลหรือองค์กรทุกเมื่อ

 • คุณต้องเคารพข้อมูลการรักษาความลับของแต่ละบุคคลหรือขององค์กร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะโดยบุคคลหรือองค์กรหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • คุณต้องได้รับจากความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรก่อนที่จะระบุชื่อของพวกเขาว่าเป็นลูกค้าหรือการอ้างอิงหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นๆ

 • คุณต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ ที่คุณปรึกษาก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นที่ตอบแทนให้กับคุณ

 • คุณต้องจัดทำ ดูแล จัดเก็บและกำจัดบันทึกของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการให้คำปรึกษาในลักษณะที่ส่งเสริมการรักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 • การใช้เนื้อหา Q12 ของคุณจะไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Gallup หรือต่อเนื้อหา

 • คุณต้องแจ้งเครื่องหมายการค้าของ Gallup ให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถค้นหารายการเครื่องหมายการค้าของ Gallup ที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

 • คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณและบริษัทของคุณไม่ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับการรับรองของ Gallup ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

Gallup ไม่ได้รับรองการตีความผลลัพธ์ของ Q12 ใดๆ ของที่ปรึกษาภายนอก ดังนั้น ข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Gallup ที่คุณได้รับไม่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Gallup ในลักษณะใดๆ ความคิดเห็น มุมมองและการตีความผลลัพธ์ของ Q12 เป็นความเชื่อของ [ใส่ชื่อของบริษัทหรือบุคคล] แต่เพียงฝ่ายเดียว

สิ้นสุดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของ Q12

ข้อกำหนดหลักสูตรของ Gallup

ผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของบริการของ Gallup, Inc. การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของหลักสูตรของคุณจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น โดยการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของหลักสูตร หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่างๆของข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ Gallup จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมในสาระสำคัญของข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การที่คุณยังคงใช้งานบริการของ Gallup แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้ Gallup Services หากข้อกำหนดในการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้ข้อใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เงื่อนไขนั้นจะถือว่าเป็นส่วนที่แยกออกจากกันและจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

วัสดุของหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่โดย Gallup ในรูปแบบสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ บทความข่าว ภาพถ่าย ภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ผลลัพธ์ของโพลล์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมและวัสดุอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Gallup, Inc. หรือฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการของเนื้อหา

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมอยู่ในเงื่อนไขที่อยู่ใน ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ ของ Gallup

คุณอาจใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หลักสูตรและจากชุดหลักสูตรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กรได้ คุณจะต้องไม่คัดลอกหรือตีพิมพ์ซ้ำเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรือสื่อจากชุดหลักสูตร ยกเว้นแต่รายการที่อยู่ในชุดหลักสูตรในอุปกรณ์สื่อแบบพกพา (DVD หรือแฟลชไดรฟ์แบบ USB) รายการต่างๆ บนอุปกรณ์สื่อแบบพกพาได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตีพิมพ์ซ้ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กร

ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ทำการคัดลอก การเผยแพร่ซ้ำหรือการตีพิมพ์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ของผู้เขียน คำอธิบายเครื่องหมายการค้า หรือข้อความสงวนลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณดาวน์โหลดมา เพื่อปกป้องศาสตร์และแนวคิดเบื้องหลังงานในหลักสูตรของ Gallup ดังนั้น Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นมา Gallup อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา โดยยึดตามผลลัพธ์ของการตรวจสอบดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ภายใต้ข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์

หากคุณกำลังซื้อหรือการเข้าถึงเนื้อหาของหลักสูตรสำหรับการใช้งานโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพิ่มเติม

วันที่ปิดการลงทะเบียน

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในหลักสูตรของเรา Gallup จะปิดการลงทะเบียนสำหรับแต่ละหลักสูตรสอง (2)สัปดาห์ก่อนวันของแต่ละหลักสูตร เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะมีที่นั่งในวันเรียนหลักสูตรที่คุณเลือกไว้อย่างแน่นอน คุณต้องลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์และชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่ปิดการลงทะเบียน ในหลักสูตรที่มีนั่งจำนวนจำกัด การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์และการชำระเงินเต็มจำนวนจะได้รับสิทธิ์มากกว่า หากการลงทะเบียนของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์และชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ปิดการลงทะเบียน คุณจะมีโอกาสในการย้ายไปยังวันที่ของหลักสูตรอื่น หรือได้รับเงินมัดจำค่าเรียนที่คุณนำส่งมา

นโยบายการเข้าร่วม

หลักสูตรของ Gallup มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในแต่ทุกวันตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เนื่องจากการเรียนรู้ส่วนมากเกิดจากแบบฝึกหัดของหลักสูตรและการโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ Gallup จึงขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมที่ต้องพลาดส่วนสำคัญของหลักสูตรย้ายไปยังวันที่ที่สามารถเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ได้ หากไม่สามารถย้ายไปยังวันอื่นของหลักสูตรได้ Gallup ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมบางส่วนว่าผู้เข้าร่วมอาจไม่ได้รับคุณค่าของหลักสูตรอย่างเต็มที่และจะไม่สำเร็จหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมเหล่านี้จะไม่ได้รับหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

นโยบายการยกเลิกและการย้ายโอนของผู้เข้าร่วม

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตร Gallup ที่คุณลงทะเบียนไว้ได้ คุณต้องยกเลิกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ของหลักสูตรเพื่อจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกน้อยกว่าสอง (2) สัปดาห์ก่อนถึงวันที่เริ่มต้นหลักสูตร คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

หากคุณลงทะเบียนสำหรับหลักสูตร Gallup และต้องการย้ายไปวันที่อื่นของหลักสูตร คุณสามารถทำได้โดยการติดต่อ Gallup อย่างน้อยสอง (2) สัปดาห์ก่อนจะถึงวันที่ของหลักสูตร คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย $150 Gallup จะไม่ยอมรับคำขอการโอนย้ายที่น้อยกว่า (2) สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร

นโยบายการยกเลิกหลักสูตร

โปรแกรมของ Gallup เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียนกับกิจกรรมกลุ่มเข้าด้วยกัน ดังนั้นแต่ละโปรแกรมจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด สี่ (4) สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเริ่มต้นของโปรแกรมที่กำหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนในเวลาดังกล่าว เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกัน เนื่องจาก Gallup จะไม่รับผิดชอบในการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนในกรณีที่โปรแกรมถูกยกเลิก

การบอกกล่าวเรื่องการบันทึกและการถ่ายภาพ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่สามารถบันทึกเสียงหรือวิดีโอของเซสชันหลักสูตรโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gallup โปรดทราบว่า Gallup อาจเลือกที่จะบันทึกหลักสูตรนี้ในรูปแบบวิดีโอหรือการถ่ายภาพ และผู้เข้าร่วมอาจจะปรากฏอยู่ในวิดีโอหรือภาพถ่าย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอาจถูกขอให้แสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นของตนในกิจกรรมหรือเนื้อหาของกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบในหลักสูตรถ้าหลักสูตรของคุณจะมีการบันทึกไว้และคุณจะมีโอกาสในการปฏิเสธการบันทึกได้

ด้วยการส่งการลงทะเบียนสำหรับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น หรือด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรม หมายความว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้สิทธิ์ Gallup ในการจัดเก็บข้อมูลนี้และใช้ข้อมูลในสื่อการพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์,หรือสื่อภาพอื่นๆ ในอนาคตซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำการตลาด หากคุณไม่ต้องการให้สิทธิ์นั้น โปรดติดต่อกับผู้ให้บริการลงทะเบียนหลักสูตรที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

กฎในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อคุณใช้งานเนื้อหา วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาจุดแข็ง การเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน หรือหลักสูตรใดๆ หรือผลลัพธ์ของแต่ละจุดแข็งหรือ Q12 ของบุคคลหรือองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การฝึกอบรมหรือการให้คำปรึกษากับตัวบุคคลนั้นหรือองค์กร คุณตกลงที่จะประพฤติตัวในลักษณะที่สะท้อนถึง Gallup และเนื้อหาในเชิงบวก กฎในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่อไปนี้เป็นความคาดหวังขั้นต่ำสุดที่ Gallup ต้องการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ

 • คุณรับทราบว่าไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กฎการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพหรืองานที่คุณทำที่เกี่ยวกับการค้นหาจุดแข็ง การเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานหรือหลักสูตรจะได้รับการตีความว่าเป็นก่อให้เกิดการเป็นคู่ค้า การร่วมค้า ความสัมพันธ์ในลักษณะหน่วยงานหรือการให้สิทธิ์ของแฟรนไชส์ระหว่าง Gallup และคุณ

 • คุณจะต้องไม่ทำการรับรอง การรับประกัน หรือให้คำมั่นให้กับใครก็ตามในนามของ Gallup

 • คุณจะต้องไม่ทำการเรียกร้องที่ไม่เป็นความจริงหรือที่ทำให้เข้าใจผิดโดยตั้งใจ และคุณต้องรับผิดชอบในการสร้างขอบเขตที่ชัดแจ้ง เหมาะสมและที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม

 • คุณรับทราบว่าการประเมิน Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 ไม่ได้มีความสมบูรณ์ทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก/การจ้างงานภายใต้แนวทางมาตรฐานที่ประกาศใช้โดย EEOC และดังนั้น คุณจะไม่ใช้การประเมิน Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 เพื่อเป็นเครื่องมือในการจ้างงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก

 • คุณจะต้องไม่โฆษณา ส่งเสริมการขายหรือแนะนำในลักษณะใดๆ ว่าการบริการที่คุณมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการค้นหาจุดแข็ง การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือเนื้อหาของหลักสูตรได้รับการจัดหาโดยหรือได้รับการสนับสนุนจาก Gallup ยกเว้นแต่จะระบุว่าคุณได้สำเร็จหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้นหาจุดแข็ง การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือหลักสูตรของ Gallup (หากมี) หรือคุณได้ดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับการออกใบรับรองการฝึกสอนที่จำเป็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่อ้างว่าคุณได้รับการว่าจ้างโดย อยู่ในสังกัดของหรือได้รับการสนับสนุนโดย Gallup

 • คุณจะต้องไม่อ้างว่าเป็นผู้ฝึกสอนด้านการค้นหาจุดแข็งที่ได้รับการรับรองจาก Gallup ยกเว้นในกรณีที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับรองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการผ่านโปรแกรมการต่ออายุใบรับรองที่จำเป็นใดๆ

 • คุณต้องเคารพในสิทธิ์ในการยกเลิกกระบวนการให้คำปรึกษาของบุคคลหรือองค์กรทุกเมื่อ

 • คุณต้องเคารพข้อมูลการรักษาความลับของแต่ละบุคคลหรือขององค์กร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะโดยบุคคลหรือองค์กรหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • คุณต้องได้รับจากความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรก่อนที่จะระบุชื่อของพวกเขาว่าเป็นลูกค้าหรือการอ้างอิงหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นๆ

 • คุณต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ ที่คุณปรึกษาก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นที่ตอบแทนให้กับคุณ

 • คุณต้องจัดทำ ดูแล จัดเก็บและกำจัดบันทึกของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการให้คำปรึกษาในลักษณะที่ส่งเสริมการรักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 • การใช้เนื้อหาของคุณจะไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Gallup หรือต่อเนื้อหา

 • คุณต้องแจ้งเครื่องหมายการค้าของ Gallup ให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถค้นหารายการเครื่องหมายการค้าของ Gallup ที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

 • คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณและบริษัทของคุณไม่ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Gallup และคุณจะต้องใส่ข้อมูลต่อไปนี้ในวัสดุที่ไม่ใช่ของ Gallup ตามเหมาะสม:

สำหรับ Clifton StrengthsFinder และ BP10: ข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Gallup ที่คุณได้รับไม่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Gallup ในลักษณะใดๆ ความคิดเห็น มุมมองและการตีความของ Clifton StrengthsFinder หรือ BP10 เป็นความเชื่อของ [ใส่ชื่อของบริษัทหรือบุคคล] แต่เพียงฝ่ายเดียว

สำหรับ Q12: Gallup ไม่ได้รับรองการตีความผลลัพธ์ของ Q12 ใดๆ ของที่ปรึกษาภายนอก ดังนั้น ข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Gallup ที่คุณได้รับไม่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Gallup ในลักษณะใดๆ ความคิดเห็น มุมมองและการตีความผลลัพธ์ของ Q12 เป็นความเชื่อของ [ใส่ชื่อของบริษัทหรือบุคคล] แต่เพียงฝ่ายเดียว

สิ้นสุดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของหลักสูตร

จำเป็น

เมื่อคุณคลิกปุ่ม ส่ง หมายความว่าคุณยินยอมที่จะให้เราทำการประมวลผล ถ่ายโอน และอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา