พัฒนาผู้อื่นด้วยชุดการโค้ชจุดแข็งของ Gallup

CliftonStrengths เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็ง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากจุดแข็ง Gallup ขอเสนอชุดการโค้ชจุดแข็ง ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยเอกสารการโค้ชที่ครอบคลุม พร้อมแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มการโค้ชและพัฒนาผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซื้อชุดการโค้ชจุดแข็ง

ชุดเครื่องมือเริ่มต้นการโค้ชจุดแข็ง

US$495.00

ชุดเครื่องมือการโค้ชผู้จัดการและทีม

US$495.00

 

ชุดการโค้ชจุดแข็ง

ชุดเครื่องมือเริ่มต้นการโค้ชจุดแข็ง

สำหรับโค้ชที่เชื่อว่าศักยภาพสูงสุดที่บุคคลหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาพรสวรรค์โดยธรรมชาติของเขาหรือเธอ ชุดเครื่องมือนี้มีบทวิเคราะห์การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งอย่างละเอียด และวิธีการใช้การวิเคราะห์ดังกล่าวในการโค้ชผู้อื่น

ชุดเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับโค้ชที่เพิ่งเรียนรู้การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็ง ประกอบด้วยเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้กับโค้ชจากทุกระดับประสบการณ์ เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจ ใช้และผนวกรวม ผลการประเมิน CliftonStrengths เข้ากับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ในองค์กรของพวกเขา

ชุดเครื่องมือเริ่มต้นการโค้ชจุดแข็งของ Gallup อธิบายให้คุณเข้าใจถึงความหมายของการโค้ชจุดแข็งให้กับผู้อื่น ชุดเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณ:

  • เข้าใจการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งอย่างลึกซึ้ง รวมถึงสิ่งที่สร้างความแตกต่าง
  • เข้าใจบทบาทของโค้ชจุดแข็ง และวิธีการที่โค้ชที่ดีที่สุดใช้จุดแข็งของตนเองกับสิ่งที่พวกเขาทำ
  • สนทนาการโค้ชขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชระบุ เข้าใจและพัฒนาจุดแข็งของตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในฐานะโค้ชโดยช่วยให้คุณเข้าใจคุณสมบัติ CliftonStrengths ทั้ง 34 ข้ออย่างถ่องแท้

หากคุณมีความสนใจเกี่ยวกับการโค้ชจุดแข็งอย่างแท้จริง เราขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมหลักสูตรการโค้ชจุดแข็งที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณจะได้รับชุดเครื่องมือเริ่มต้นการโค้ชจุดแข็งฟรี

ชุดเครื่องมือการโค้ชผู้จัดการและทีม

เมื่อพนักงานมีโอกาสทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ทีมและองค์กรอย่างชัดเจน

ชุดเครื่องมือนี้มีกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จที่จะช่วยให้ผู้จัดการและทีมพัฒนาพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลและของทีมร่วมกันเพื่อความสำเร็จของผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติงานที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่โค้ชต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายเกี่ยวกับทีม โดยใช้การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็ง

ชุดเครื่องมือการโค้ชผู้จัดการและทีมของ Gallup มีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยจัดการอบรมการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งให้กับผู้จัดการและทีมขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณ:

  • โค้ชผู้จัดการให้ใช้จุดแข็งของตน และเพิ่มพรสวรรค์ให้สูงที่สุดเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • แนะนำเทคนิคการใช้การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งให้กับผู้จัดการ เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายที่เกี่ยวข้องกับทีม
  • ช่วยทีมค้นหา พัฒนาและใช้พรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทีมที่ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยให้สมาชิกทีมมีกลยุทธ์ในการปรับปรุงพรสวรรค์ส่วนบุคคลและโดยรวมของทีม ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นของทีม

หากคุณต้องการพัฒนาผู้จัดการและทีมของคุณอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ขอแนะนำให้คุณ เข้าอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้จัดการและทีม ซึ่งมาพร้อมชุดเครื่องมือโค้ชผู้จัดการและทีมฟรี

หมายเหตุ: ชุดเครื่องมือนี้ใช้สำหรับโค้ชที่มีความคุ้นเคยกับการพัฒนาบุคคลโดยอาศัยจุดแข็ง และมีความเข้าใจที่ครอบคลุมลึกซึ้งเกี่ยวกับการทดสอบและคุณสมบัติของ CliftonStrengths หากคุณต้องการทราบถึงแนวทางขั้นต้นในการโค้ชจุดแข็ง เราขอแนะนำชุดเครื่องมือเริ่มต้นการโค้ชจุดแข็ง