ปลดปล่อยศักยภาพการโค้ชของคุณ
ด้วยหลักสูตรจุดแข็งของ Gallup

ทุกคนต้องการโค้ชเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาและนำจุดแข็งไปใช้อย่างเต็มที่

ในฐานะโค้ชจุดแข็ง คุณสามารถช่วยให้ผู้คนได้ทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดในทุกวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาทั้งในการทำงานและนอกเหนือจากการทำงาน

เราได้จัดทำหลักสูตรการโค้ชจุดแข็ง เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเช่นคุณในการช่วยให้ผู้อื่นปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่

หลักสูตรที่ทรงพลังของเราจะสอนกลยุทธ์การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ Gallup และเตรียมตัวคุณให้พร้อมเป็นโค้ชจุดแข็งที่ได้รับการรับรองของ Gallup

สองเส้นทางการเรียนรู้สู่การเป็นโค้ชจุดแข็งที่ผ่านการรับรองของ Gallup

การโค้ชจุดแข็งที่ประสบความสำเร็จ
การโค้ชผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล
การโค้ชผู้จัดการและทีม

หลักสูตรละ 2 วัน

หรือ

การโค้ช
จุดแข็งแบบเร่งรัด

4 วันครึ่ง

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโค้ชจุดแข็งหรือไม่
กรอกแบบฟอร์มในหน้านี้หรือเลือกดูรายการหลักสูตรด้านล่าง

เลือกดูหลักสูตรของเรา:

 • หลักสูตรการโค้ชจุดแข็งแบบเร่งรัด (หลักสูตร 4 วันครึ่ง)
  เรียนรู้เนื้อหาที่รวมจากหลักสูตร 2 วันของเราอย่างเข้มข้น และเป็นวิธีที่คุณจะเป็นโค้ชจุดแข็งที่ผ่านการรับรองของ Gallup ได้เร็วที่สุด ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 • หลักสูตรการโค้ชจุดแข็งให้ประสบความสำเร็จ (หลักสูตร 2 วัน)
  เรียนรู้พื้นฐานการโค้ชจุดแข็ง รวมถึงบทสนทนาการโค้ชจุดแข็งหลักทั้งสี่ ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 • การโค้ชผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล (หลักสูตร 2 วัน)
  การโค้ชขั้นสูงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น รวมถึงการเรียนรู้และบทสนทนาด้านการผสมผสานของคุณสมบัติ ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 • การโค้ชผู้จัดการและทีม (หลักสูตร 2 วัน)
  เทคนิคที่มุ่งเน้นสำหรับการโค้ชทีมและผู้นำทีม รวมถึงบทสนทนาต่างๆ สำหรับการโค้ชรายบุคคลและการโค้ชเป็นกลุ่ม ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 • การโค้ชพรสวรรค์ผู้สร้าง (หลักสูตร 2 วัน)
  การเรียนรู้เพื่อช่วยโค้ชผู้คนให้ทราบถึงการค้นพบและพัฒนาพรสวรรค์ผู้สร้างของพวกเขา ดูรายละเอียดของหลักสูตร
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโค้ชจุดแข็ง:
จำเป็น

ขอบคุณที่สนใจในหลักสูตรการโค้ชจุดแข็งของ Gallup เจ้าหน้าที่ของ Gallup จะตอบกลับการสอบถามของคุณภายในหนึ่งวันทำการ

หลักสูตรการโค้ชจุดแข็ง

การโค้ชจุดแข็งแบบเร่งรัด

หลักสูตรขั้นสูงนี้รวบรวมคำแนะนำและแหล่งข้อมูลจากหลักสูตรการโค้ชทั้งหมดให้เป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 4 วันครึ่ง คุณจะได้รับความเข้าใจในเชิงลึกที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชจัดการกับความท้าทาย ทำงานร่วมกับผู้อื่น บรรลุเป้าหมายของพวกเขา และเข้าใจอคติและข้อด้อยของพวกเขา

การเข้าร่วมในหลักสูตรนี้เป็นขั้นตอนแรกของการเป็นโค้ชจุดแข็งที่ได้รับการรับรองโดย Gallup!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรองการโค้ชจุดแข็งของ Gallup

ผู้เข้าร่วมจะได้รับชุดเครื่องมือการโค้ชแบบใหม่สองชุดฟรี: ชุดเครื่องมือเริ่มต้นการโค้ชจุดแข็ง และ ชุดเครื่องมือการโค้ชผู้จัดการและทีม (มูลค่า 990 ดอลลาร์) หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการโค้ชรายบุคคลโดยโค้ชจุดแข็งมืออาชีพของ Gallup

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ:

 • นำพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณไปใช้ในบทบาทของคุณในฐานะโค้ช และรวมเข้ากับจุดแข็งของคุณเพื่อก้าวไปสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจพรสวรรค์ของพวกเขา และเรียนรู้วิธีการใช้พรสวรรค์นั้นในการสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • แนะนำผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะอุปสรรค จุดอ่อนและข้อด้อย
 • แนะนำผู้รับการโค้ชเกี่ยวกับวิธีการใช้จุดแข็งในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • ช่วยให้แต่ละคนเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งเฉพาะตัวในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
 • แนะนำเทคนิคการใช้การพัฒนาโดยใช้จุดแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการกับความท้าทายในทีมแก่ผู้จัดการ
 • สอนทีมให้ค้นหา พัฒนา และใช้พรสวรรค์เฉพาะตัวของตน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและผลผลิตของทีมให้มากขึ้น