เป็นโค้ชจุดแข็งชั้นนำด้วยการรับรองจาก Gallup

ผู้นำการโค้ชจุดแข็งของ Gallup ได้พัฒนาโปรแกรมการรับรองที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็งให้กับใครก็ได้ รวมถึงบุคคล ทีม และผู้จัดการ โค้ชจุดแข็งที่ได้รับการรับรองจาก Gallup มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการโค้ชจุดแข็ง เมื่อผ่านการรับรองนี้ คุณจะสร้างความโดดเด่นเหนือโค้ชผู้อื่น และได้รับทักษะ ความมั่นใจ และสถานภาพชั้นนำที่จำเป็นต่อการโค้ชให้กับทุกคน

ในฐานะโค้ชที่ได้รับการรับรอง คุณจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการใช้สมุดรายชื่อโค้ชที่ได้รับการรับรองของเรา เพื่อโฆษณาตนเองให้กับทุกคนที่ใช้ Gallup Strengths Center อย่าพลาดโอกาสพิเศษในการติดต่อกับลูกค้านับล้านคนทั่วโลก

 

ติดต่อเราเกี่ยวกับการรับรองการเป็นโค้ชจุดแข็งของ Gallup

เจ้าหน้าที่ของ Gallup ยินดีและพร้อมตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการเป็นโค้ชจุดแข็งที่ได้รับการรับรองจาก Gallup

จำเป็น

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในโปรแกรมการรับรองการโค้ชของ Gallup เจ้าหน้าที่ของ Gallup จะตอบกลับการสอบถามของคุณภายในหนึ่งวันทำการ

 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเป็น
โค้ชจุดแข็งที่ได้รับการรับรองจาก Gallup

1. เข้าร่วมในหลักสูตรการโค้ชแบบสองวันทั้งสามหลักสูตรหรือหลักสูตรการโค้ชจุดแข็งแบบเร่งรัดสี่วันครึ่ง ดูรายการหลักสูตรของเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

2. ดำเนินการสมัครเข้ารับการรับรอง ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และความมุ่งเน้นทางอาชีพของคุณ

3. ทำข้อสอบปรนัยเพื่อแสดงถึงความเข้าใจและความรอบรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร

4. ใช้ความรู้และเอกสารที่ได้รับจากการเรียนในการโค้ชบุคคลอย่างน้อย 6 คน และให้ผู้ได้รับการโค้ชประเมินทักษะการโค้ชของคุณโดยใช้ระบบการประเมินการโค้ชของ Gallup

การรับรองจะมีอายุสองปี และหลังจากนั้น คุณสามารถต่ออายุการรับรองของคุณได้ ในการต่ออายุ คุณจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์แบบสามชั่วโมง เพื่อทบทวนและปรับปรุงทักษะการพัฒนาโดยใช้จุดแข็งและความรู้ของคุณ

หากสนใจที่จะเป็นผู้ฝึกสอนจุดแข็งที่ได้รับการรับรองจาก Gallup โปรดติดต่อเราที่ certification@gallup.com