แอพ CliftonStrengths พร้อมให้บริการแล้ว

  • ทำแบบประเมิน CliftonStrengths เพื่อค้นหาจุดแข็งของคุณ
  • สำรวจจุดแข็ง 34 ข้อที่การวิจัยของ Gallup ได้ระบุไว้
  • เรียนรู้จุดแข็งของคุณในทุกที่ที่คุณไป
  • แบ่งปันพรสวรรค์เฉพาะตัวของคุณกับเครือข่ายสังคมของคุณ

ไม่ ขอบคุณ