Site Terms of Use and Sale

Termeni de utilizare a site-ului - se aplică internaţional

Ultima actualizare: 16 noiembrie 2015

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE GALLUP. UTILIZÂND SERVICIILE GALLUP, ARĂTAŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAŢI OBLIGAŢIILE CARE REIES DIN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI ŞI DE VÂNZARE PE SITE.

Gallup oferă o gamă largă de servicii şi de produse şi este posibil ca uneori să se aplice termeni suplimentari. Când utilizaţi un serviciu oferit de Gallup (de exemplu: Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, cursuri Gallup), sunteţi condiţionat, de asemenea, de termenii, indicaţiile şi condiţiile aplicabile serviciilor Gallup respective ("Termenii produsului"). Dacă aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site diferă de Termenii produsului, prioritari sunt Termenii produsului.
Gallup îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând, conform deciziei proprii exclusive, părţi din aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sau părţi din Termenii produsului. Toate schimbările devin aplicabile imediat, din momentul postării. Gallup vă va înştiinţa când se fac schimbări, modificări sau adăugiri în conţinutul acestor Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sau al Termenilor produsului. Utilizând în continuare serviciile Gallup, arătaţi că acceptaţi şi că sunteţi de acord cu schimbările respective. Când utilizaţi serviciile Gallup, trebuie să respectaţi acei termeni şi condiţii, acele politici, acei Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site şi acei Termeni ai produsului aflaţi în vigoare în momentul respectiv. Gallup recomandă să revedeţi din când în când aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site. Dacă se consideră că oricare dintre aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site este nevalid, nul sau neaplicabil, indiferent de motiv, condiţia respectivă va fi considerată ca putând fi exclusă şi nu va face parte din prezentul Acord.

1. CONFIDENŢIALITATEA.

Vă rugăm să revedeţi Declaraţia noastră privind confidenţialitatea, pentru a înţelege practicile noastre - este documentul care guvernează condiţiile în care dvs. utilizaţi serviciile Gallup. Orice informaţie personală (de exemplu numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail) pe care o transmiteţi site-ului prin poştă electronică sau prin alte mijloace va fi utilizată în conformitate cu politica de confidenţialitate a companiei Gallup.

2. DREPTURILE DE AUTOR, DREPTURILE ASUPRA MĂRCILOR COMERCIALE ŞI DREPTURILE ASUPRA BAZEI DE DATE

Acest site web conţine materiale, mărci comerciale şi studii aparţinând companiei Gallup, Inc. şi protejate prin drepturi de autor, inclusiv - dar nu numai - texte, elemente grafice, fotografii şi materiale video. Tot conţinutul Site-ului este protejat prin drepturi de autor conform legislaţiei Statelor Unite şi legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor, drepturile autorilor şi drepturile asupra bazelor de date. Toate drepturile rezervate. În consecinţă, ideile, conceptele şi recomandările cuprinse în acest site sunt protejate prin legi şi sancţiuni internaţionale şi interne pentru garantarea protecţiei brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale şi secretelor comerciale.

Articolele de ştiri, rapoartele şi elementele grafice puse la dispoziţie de Gallup pot fi descărcate şi/sau copiate cu condiţia ca tot conţinutul descărcat să fie în continuare însoţit de note privind drepturile de autor şi drepturile asupra mărcilor comerciale şi de orice alte note referitoare la drepturile de proprietate asociate conţinutului respectiv. Modificarea în orice fel a conţinutului fără permisiunea expresă acordată în scris de Gallup, Inc. nu este permisă. Orice referire la articole de ştiri, rapoarte şi elemente grafice integrale sau parţiale puse la dispoziţie de compania Gallup pe oricare dintre paginile web trebuie să conţină o legătură către conţinutul original integral. Cu excepţia cazurilor în care acest lucru este menţionat expres în prezentul document, transmiterea acestui conţinut nu implică acordarea vreunei licenţe, de niciun tip, pe baza niciunui drept de autor şi niciunei mărci comerciale aparţinând companiei Gallup, Inc. sau aflate sub controlul companiei Gallup, Inc.

Conţinutul proprietate a companiei Gallup neidentificat în paragraful anterior poate face obiectul unor restricţii suplimentare conform celor subliniate în Termenii produsului.

Recunoaşteţi că descărcând materiale nu obţineţi niciun drept de proprietate asupra materialelor respective, protejate prin drepturi de autor.

Vă rugăm să vizitaţi pagina web Mărci comerciale a companiei Gallup, pentru a consulta o listă neexhaustivă a mărcilor comerciale ale companiei Gallup. Mărcile comerciale ale companiei Gallup nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs şi cu niciun serviciu care nu aparţine companiei Gallup, în vreun mod care ar putea crea confuzie în rândul clienţilor sau în orice alt mod care ar dezavantaja sau ar discredita compania Gallup. Pentru utilizarea mărcii comerciale Gallup® sau a oricărei alte mărci comerciale a companiei Gallup, este necesar consimţământul scris prealabil al companiei Gallup. La utilizare se va include o declaraţie adecvată de recunoaştere a mărcii comerciale. Declaraţia de recunoaştere atenţionează cititorii că este vorba despre o marcă comercială aflată în proprietate. Utilizaţi declaraţia de recunoaştere în materialele tipărite şi pe site-uri web. Exemplu: Clifton StrengthsFinder® este marcă comercială înregistrată a Gallup, Inc. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt proprietatea companiei Gallup şi care apar în cadrul oricărui conţinut pus la dispoziţie de compania Gallup aparţin proprietarilor de drept respectivi, care pot să fie sau nu afiliaţi la Gallup sau să aibă sau nu legătură cu Gallup.

Dacă doriţi să reproduceţi în alt mod, nedescris în secţiunea de faţă, conţinut elaborat de compania Gallup, vă rugăm să ne contactaţi.

Vă atragem atenţia că Gallup îşi exercită în mod agresiv drepturile de proprietate intelectuală, în măsura maximă permisă de lege.

3. CONTUL DVS.

Pentru a accesa site-uri web ale companiei Gallup sau conţinut pus la dispoziţie de aceasta, este posibil să vi se solicite crearea unui cont. Aveţi responsabilitatea de a menţine confidenţialitatea contului şi parolei dvs. şi răspundeţi de toate actele sau omisiunile care au loc în timp ce sunt utilizate parola sau contul dvs. Nu vi se permite să utilizaţi site-urile web Gallup sau conţinut de pe site-urile web Gallup în scop ilegal. Sunteţi de acord să înştiinţaţi imediat compania Gallup în caz de utilizare neautorizată a parolei sau a contului dvs. sau în oricare altă situaţie de încălcare a securităţii şi sunteţi de acord să vă asiguraţi că ieşiţi din contul dvs. la finalul fiecărei sesiuni de utilizare. Gallup nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună care rezultă ca urmare a incapacităţii dvs. de a vă proteja parola sau informaţiile din cont. Orice activitate frauduloasă, abuzivă sau în alt mod ilegală poate constitui motiv pentru închiderea contului dvs. conform deciziei exclusive a companiei Gallup, iar compania Gallup vă poate raporta organelor de drept corespunzătoare.

4. CONFIGURAŢII RECOMANDATE

Pentru a vă asigura accesul la toate caracteristicile acestui site web şi navigarea în condiţii optime, vă recomandăm configuraţiile de mai jos. Pentru asistenţă suplimentară cu privire la configuraţiile efective acceptate de acest site web, vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numărul 1-888-274-5447.

Browsere:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

Vă rugăm să reţineţi că Gallup nu acceptă versiuni de browsere beta.

Rezoluţia ecranului de PC: 1024x768

Mobil:

 • iPhone/iPad/iPod Touch care utilizează browserul Safari sau Chrome

 • Android care utilizează browserul Chrome

Vă rugăm să reţineţi că Gallup nu acceptă Opera Mini.

Componente plug-in:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

Vă rugăm să reţineţi că Gallup recomandă versiunile cele mai recente ale browserelor, mobilelor sau programelor plug-in enumerate mai sus, cu excepţia situaţiei în care în listă se specifică altceva.

5. DELEGĂRI, GARANŢII ŞI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

Site-ul web al companiei Gallup şi conţinutul acestuia sunt puse la dispoziţie ca atare. GALLUP, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, EXCLUDE ORICE GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALT TIP, INCLUSIV - DAR NU NUMAI - GARANŢIILE PRIVIND TITLUL, CONFORMITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATEA ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU A DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI. În nicio împrejurare, inclusiv - dar nu numai - în caz de neglijenţă, compania Gallup şi sucursalele, filialele, agenţii sau licenţiatorii companiei Gallup nu sunt responsabili pentru nicio pagubă directă, indirectă, accidentală, specială sau colaterală care rezultă ca urmare a utilizării sau a incapacităţii de a utiliza materialele, produsele sau serviciile companiei Gallup, inclusiv site-urile web ale acesteia.

Site-urile web pot include conţinut furnizat de terţe părţi, inclusiv materiale oferite de alţi utilizatori, de bloggeri şi de licenţiatori, distribuitori , agenţi de agregare de conţinut şi/sau servicii de raportare care constituie terţe părţi. Toate afirmaţiile şi/sau opiniile exprimate în materialele terţelor părţi şi toate articolele şi răspunsurile la întrebări, precum şi alte tipuri de conţinut, diferit de conţinutul oferit de Gallup, constituie exclusiv opiniile şi responsabilitatea persoanei sau entităţii care pune la dispoziţie materialele terţelor părţi. Astfel de materiale nu reflectă în mod necesar opinia companiei Gallup. Nu avem nicio răspundere şi nicio obligaţie, nici faţă de dvs., nici faţă de orice terţă parte, pentru conţinutul sau pentru acurateţea vreunui material aparţinând unor terţe părţi.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord în mod specific că Gallup nu are nicio obligaţie privind comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al vreunui utilizator. Sunteţi de acord că niciun drept legal (indiferent că este formulat în baza Contractului, a unui prejudiciu sau în altă împrejurare) care are legătură în orice mod cu Gallup sau cu conţinutul elaborat de Gallup nu va depăşi suma pe care aţi achitat-o companiei Gallup pentru a utiliza conţinutul oferit de Gallup. Dacă sunteţi nemulţumit de vreun material, produs sau serviciu al companiei Gallup sau de oricare dintre Termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site formulaţi de compania Gallup, singurul remediu posibil este să încetaţi utilizarea serviciilor companiei Gallup.

Gallup va face tot posibilul pentru a se asigura că serviciile Gallup vor fi disponibile în mod neîntrerupt şi că transmisia va decurge lipsită de erori. Totuşi, din cauza naturii transmisiilor de date electronice, acest lucru nu va putea fi garantat. Totodată, este posibil ca uneori accesul dvs. la serviciile Gallup să fie suspendat sau restricţionat, pentru a face posibile unele operaţii de reparaţii, de întreţinere sau de introducere a unor servicii noi. Vom încerca să limităm frecvenţa şi durata oricărei suspendări sau restricţii de utilizare a serviciilor, produselor sau site-urilor web ale companiei Gallup.

Gallup nu este responsabilă pentru (i) pierderi care nu au fost cauzate de neglijenţe din partea noastră; sau (ii) pierderi la nivel de întreprindere (inclusiv pierderi de profit, venit, contracte, economii anticipate, date, bunăvoinţă sau cheltuieli neprevăzute); sau (iii) pierderi indirecte sau colaterale care nu au putut fi anticipate nici de Gallup, nici de dvs. când aţi început să utilizaţi serviciile sau site-urile web ale companiei Gallup.

Legislaţiile anumitor ţări nu permit unele sau niciunele dintre limitările descrise mai sus. Dacă o astfel de legislaţie este aplicabilă în cazul dvs., este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice sau ca niciuna dintre acestea să nu se aplice şi este posibil să aveţi drepturi suplimentare.

6. FĂRĂ UTILIZĂRI ILEGALE SAU INTERZISE

Veţi utiliza Gallup.com numai în scopuri legale. Nu veţi posta şi nu veţi transmite prin Gallup.com niciun fel de material care să contravină în niciun mod drepturilor altor persoane sau să le încalce, care să fie ilegal, ameninţător, abuziv, defăimător, care să priveze de dreptul la confidenţialitate sau de drepturile publicitare, care să fie vulgar, obscen, batjocoritor sau reprobabil în niciun alt mod, care să încurajeze comportamente care ar putea reprezenta infracţiuni penale, care să dea naştere unor răspunderi civile sau care să contravină în niciun alt mod niciunei legi sau care să aibă, fără aprobarea expresă prealabilă a companiei Gallup, conţinut publicitar sau nicio altă solicitare referitoare la produse sau servicii. Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi compania Gallup şi funcţionarii, directorii, acţionarii, succesorii de drept, angajaţii, agenţii, sucursalele şi filialele acesteia pentru orice reclamaţie, pierdere, responsabilitate, revendicare sau cheltuială (inclusiv onorarii ale avocaţilor) formulată împotriva companiei Gallup de orice terţă parte din cauza modului în care utilizaţi Site-ul, ca urmare a acestuia sau în relaţie cu acesta.

7. DESPĂGUBIREA

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi compania Gallup şi funcţionarii, directorii, acţionarii, predecesorii de drept, succesorii de drept, angajaţii, agenţii, sucursalele şi filialele acesteia faţă de orice reclamaţie, pierdere, responsabilitate, revendicare sau cheltuială (inclusiv onorarii ale avocaţilor) formulată împotriva companiei Gallup de orice terţă parte ca urmare a unei încălcări a Termenilor de utilizare a acestui site şi de vânzare pe site comisă de dvs. sau în relaţie cu aceasta sau cu modul în care utilizaţi site-urile web Gallup, inclusiv - dar nu numai - cu modul diferit de utilizare a conţinutului, serviciilor şi produselor site-urilor web faţă de indicaţiile autorizate în mod explicit în aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site.

8. SITE-URILE TERŢELOR PĂRŢI

Unele dintre site-urile Gallup conţin legături către alte site-uri, ale căror practici de tratare a informaţiilor pot fi diferite de cele ale companiei Gallup. Este recomandabil să consultaţi notificările referitoare la confidenţialitate ale site-urilor respective, deoarece Gallup nu oferă nicio garanţie privitoare la informaţiile care sunt comunicate altor site-uri sau colectate de alte site-uri.

9. LIMITĂRI LA EXPORT

Este posibil ca produse sau servicii achiziţionate de la Gallup (inclusiv materiale de curs, coduri de acces sau materiale pentru instruire) să facă obiectul unor legi şi reglementări aplicabile controlului vamal şi în vederea exportului. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi reglementările internaţionale şi naţionale care se aplică în cazul dvs. în legătură cu astfel de produse sau servicii.

10. LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sunt guvernaţi de legislaţia din Olanda şi interpretaţi în conformitate cu aceasta. Părţile (Dvs. şi Gallup) se supun jurisdicţiei exclusive ale instanţelor din Olanda în cazul oricărei dispute sau al oricărei obligaţii necontractuale care decurge din prezentul Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sau care are legătură cu acesta.

11. ARBITRAREA

În eventualitatea unei dispute, a unei reclamaţii, a unei întrebări sau a unui dezacord apărute ca urmare a prezentului Acord, în legătură cu acesta sau cu încălcarea acestuia, părţile menţionate aici vor face tot posibilul să soluţioneze disputa, reclamaţia, întrebarea sau dezacordul. În acest scop, părţile se vor consulta şi vor negocia cu bunăcredinţă şi, recunoscând că interesul este comun, vor încerca să ajungă la o soluţie corectă şi echitabilă, care să satisfacă ambele părţi. Dacă părţile nu ajung la o asemenea soluţie într-o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci, prin înştiinţarea oricăreia dintre părţi de către partea cealaltă, disputele, reclamaţiile, întrebările sau dezacordurile vor fi soluţionate prin arbitraj cu efect obligatoriu administrat de Institutul de Arbitrare din Olanda, în conformitate cu prevederile din regulamentul acestui institut de soluţionare a disputelor comerciale, cu excepţia cazurilor în care sunteţi agenţie guvernamentală sau subdiviziune politică dintr-un stat sau dintr-o jurisdicţie în care arbitrarea cu efect obligatoriu este interzisă în mod expres de lege.

12. ADRESA DETALIATĂ LA CARE PUTEŢI CONTACTA GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, Olanda 1101 CM

13. ÎNCETAREA

Puteţi închide contul dvs. Gallup în orice moment încetând să utilizaţi site-urile web Gallup. Gallup poate anula sau încheia în orice moment orice ofertă a companiei Gallup, fără înştiinţare prealabilă. În eventualitatea unei astfel de încetări, accesul la partea din oferta Gallup afectată de anularea sau de încheierea respectivă nu mai este autorizat. Restricţiile impuse cu referire la materialele descărcate de pe site-urile web ale companiei Gallup, precum şi declinările de responsabilitate şi limitările răspunderilor stabilite în prezentul Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site rămân în vigoare după o astfel de anulare sau de încetare. Acest lucru este valabil inclusiv - dar nu numai - în cazul prevederilor pentru protejarea mărcilor comerciale şi a drepturilor de autor.

Termenii de vânzare

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII ÎNAINTE DE A ACHIZIŢIONA ORICE PRODUS SAU SERVICIU GALLUP. PLASÂND O COMANDĂ PE SITE-UL GALLUP, ARĂTAŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAŢI OBLIGATIVITATEA DE A RESPECTA ACESTE CONDIŢII.

1. COMANDA

Comanda dvs. este o ofertă adresată companiei Gallup de a achiziţiona produsul(ele) sau articolul(ele) aflate în coşul dvs. de cumpărături. Când veţi plasa o comandă pentru a achiziţiona un produs(e) sau un articol(e) de la Gallup, vă vom trimite un e-mail în care vom confirma primirea comenzii dvs. şi care va conţine descrierea detaliată a comenzii ("E-mailul de confirmare a comenzii"). E-mailul de confirmare a comenzii este o înştiinţare referitoare la faptul că am primit comanda dvs. şi nu confirmă acceptarea ofertei dvs. de a achiziţiona produsul(ele) sau articolul(ele) comandate. Oferta dvs. de a achiziţiona este acceptată prin trimiterea E-mailului de confirmare a comenzii sau prin trimiterea E-mailului de confirmare a înregistrării numai în cazul ofertelor pentru cursurile Gallup.

2. DREPTURILE DE A ANULA, EXCEPŢIILE DE LA ANULARE ŞI POLITICILE DE RETURNARE

Dacă achiziţionaţi bunuri care urmează să fie transportate, aveţi dreptul de a anula comanda oricând înainte ca bunurile să fie trimise în vederea livrării, iar suma vă va fi returnată integral. De asemenea, aveţi dreptul de a returna bunurile primite în termen de 90 de zile de la primirea acestora, cu excepţia situaţiei în care se aplică una dintre excepţiile definite mai jos. Returnările nu sunt acceptate după 90 de zile. Dvs. sunteţi responsabil pentru toate costurile asociate returnării bunurilor către compania Gallup. Costul bunurilor achiziţionate, mai puţin costurile de transport suportate de Gallup, va fi rambursat. Dacă legislaţia aplicabilă în ţara sau în regiunea dvs. vă permite o perioadă mai mare de retragere, se va aplica perioada respectivă. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informaţi despre decizia de anulare înainte ca perioada de retragere să expire.

Excepţii de la dreptul de anulare

Dreptul de anulare nu se aplică:

 • Livrării de înregistrări audio sau video sigilate sau de software sigilat, dacă după livrare acestea au fost desigilate de dvs.

 • Bunurilor realizate conform specificaţiilor dvs. sau personalizate în mod evident

 • Furnizării de conţinut digital (inclusiv aplicaţii, software digital, cărţi electronice, fişiere MP3 etc.)

 • Coduri de acces folosite sau expirate

Politica de anulare aplicabilă înregistrărilor de participare la cursuri

Dacă nu puteţi participa la un curs Gallup la care v-aţi înscris, trebuie să anulaţi până cel târziu cu două săptămâni înainte de data cursului, pentru a putea beneficia de o rambursare integrală. Dacă anulaţi cu mai puţin de două (2) săptămâni înainte de data începerii cursului, nu veţi beneficia de rambursare.

Dacă vă înregistraţi la un curs Gallup şi trebuie să vă transferaţi la o dată diferită a cursului, puteţi face acest lucru contactând compania Gallup cu cel puţin două (2) săptămâni înainte de data cursului. Se va percepe o taxă de transfer în valoare de 150 $. Gallup nu acceptă nicio cerere de transfer formulată cu mai puţin de două (2) săptămâni înainte de data de începere a cursului.

Politica de anulare a cursurilor - Gallup

Programele Gallup sunt evenimente interactive care combină lecţiile predate în clasă cu activităţile de grup. Prin urmare, fiecare program necesită un număr minim de participanţi pentru a asigura o experienţă de învăţare reuşită. Gallup îşi rezervă dreptul de a anula orice program care nu întruneşte numărul minim de participanţi cu patru (4) săptămâni înainte de data de începere planificată a programului respectiv, iar la acea dată va comunica decizia de anulare tuturor participanţilor înregistraţi. Încurajăm participanţii să îşi planifice călătoria în consecinţă, deoarece Gallup nu este responsabilă pentru returnarea cheltuielilor de călătorie, în eventualitatea anulării unui program.

3. STABILIREA PREŢURILOR

Toate preţurile enumerate exclud taxele de vânzare, taxele de utilizare sau taxele pe valoarea adăugată sau alte taxe aplicabile. Taxele aplicabile vor fi adăugate atunci când finalizaţi comanda. Preţurile afişate pe site-urile web ale companiei Gallup nu includ costurile de transport.

Deşi încercăm să ne asigurăm că toate preţurile online sunt exacte, este posibil să apară erori. Dacă descoperim o eroare în preţul bunurilor pe care le-aţi comandat, vă vom informa cât mai curând şi în mod rezonabil posibil. În continuare, veţi avea posibilitatea de a alege să reconfirmaţi comanda cu preţul corect sau să anulaţi comanda. Dacă nu vă vom putea contacta utilizând detaliile de contact pe care le-aţi furnizat în procesul de plasare a comenzii, vom trata comanda dvs. ca anulată. Dacă aţi achitat deja bunurile şi decideţi să anulaţi, vă vom rambursa integral suma cât mai curând şi în mod rezonabil posibil, dar în niciun caz în mai mult de 30 de zile de la data înştiinţării de anulare.

4. COPIII

Pentru a putea achiziţiona produse de la Gallup, trebuie să aveţi împlinită vârsta majoratului în ţara/regiunea dvs. de reşedinţă.

5. DIVERSE

Prezentul Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site, pe lângă Declaraţia de confidenţialitate şi anumiţi Termeni ai produsului aplicabili produsului sau serviciilor pe care le achiziţionaţi, constituie întregul acord încheiat între dvs. şi Gallup şi are prioritate asupra acordurilor, propunerilor şi comunicărilor anterioare şi curente, scrise sau verbale.

Nicio renunţare la niciuna dintre condiţiile acestui Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site nu va fi considerată o renunţare ulterioară sau definitivă la condiţia respectivă sau la nicio altă condiţie.