Site Terms of Use and Sale

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018

Bun-venit la Gallup. Gallup BV este o sucursală a Gallup, Inc. Gallup BV şi/ sau a companiei mamă, afiliaţilor sau sucursalelor ("Gallup") care vă oferă produse şi servicii atunci când vizitaţi un website Gallup.

Următorii termeni se aplică website-urilor Gallup ("Site-ul" sau "Site-urile").

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE GALLUP. UTILIZÂND SERVICIILE GALLUP, ARĂTAŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAŢI OBLIGAŢIILE CARE REIES DIN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI ŞI DE VÂNZARE PE SITE.

Gallup oferă o gamă largă de servicii şi de produse şi este posibil ca uneori să se aplice termeni suplimentari. Când utilizaţi un serviciu oferit de Gallup (de exemplu: Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, cursuri Gallup), sunteţi condiţionat, de asemenea, de termenii, indicaţiile şi condiţiile aplicabile serviciilor respective Gallup ("Termenii produsului"). Dacă aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site diferă de Termenii produsului, prioritari sunt Termenii produsului.

Gallup îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând, conform deciziei proprii exclusive, părţi din aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sau părţi din Termenii produsului. Toate schimbările devin aplicabile imediat, din momentul postării. Gallup vă va înştiinţa când se fac schimbări, modificări sau adăugiri în conţinutul acestor Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sau al Termenilor produsului. Utilizând în continuare serviciile Gallup, arătaţi că acceptaţi şi că sunteţi de acord cu schimbările respective. Când utilizaţi serviciile Gallup, trebuie să respectaţi acei termeni şi condiţii, acele politici, acei Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site şi acei Termeni ai produsului aflaţi în vigoare în momentul respectiv. Gallup recomandă să revedeţi din când în când aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site. Dacă se consideră că oricare dintre aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site este nevalid, nul sau neaplicabil, indiferent de motiv, condiţia respectivă va fi considerată ca putând fi exclusă şi nu va face parte din prezentul Acord.

1. CONFIDENŢIALITATEA.

Vă rugăm să revedeţi Declaraţia noastră privind confidenţialitatea, pentru a înţelege practicile noastre - este documentul care guvernează condiţiile în care dvs. utilizaţi serviciile Gallup. Orice informaţie personală (de exemplu numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail) pe care o transmiteţi site-ului prin poştă electronică sau prin alte mijloace va fi utilizată în conformitate cu politica de confidenţialitate a companiei Gallup.

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, DE MARCĂ COMERCIALĂ ŞI PRIVIND BAZELE DE DATE

Site-ul conţine materiale, mărci comerciale şi cercetări cu drepturi de proprietate ale Gallup supuse drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv, dar nelimitându-se la text, software, fotografii, videoclipuri, grafică, muzică şi sunet, precum şi întregul conţinut al site-ului fiind supuse drepturilor de autor ca lucrare colectivă sub incidenţa legislaţiei din Statele Unite şi internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală, de autor şi bazele de date. Toate drepturile rezervate. În consecinţă, ideile, conceptele şi recomandările cuprinse în acest site sunt protejate prin legi şi sancţiuni internaţionale şi interne pentru garantarea protecţiei brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale şi secretelor comerciale.

Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de legea privind drepturile de proprietate intelectuală, nu va fi permisă copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea comercială a materialului descărcat fără permisiunea expresă a Gallup şi/ sau a deţinătorului dreptului de proprietate intelectuală. Articolele de ştiri, reportajele şi graficele Gallup pot fi descărcate doar pentru utilizare personală. În eventualitatea copierii, redistribuirii sau publicării în condiţii permise a materialelor protejate de drepturi de autor, nu trebuie efectuată nicio modificare şi nicio ştergere a menţiunilor referitoare la autori, la mărci comerciale sau la drepturile de autor. Înţelegeţi că nu obţineţi niciun drept de proprietate prin descărcarea materialului supus drepturilor de proprietate intelectuală. Orice referinţă la articolele de ştiri, reportajele şi graficele Gallup, în totalitate sau parţial, pe oricare dintre paginile web, trebuie să includă un link către conţinutul original în totalitate. Cu excepţia cazurilor prevăzute expres prin prezenta, transmiterea acestui conţinut nu va fi interpretată ca oferind niciun tip de licenţă pentru orice materiale supuse drepturilor de proprietate intelectuală sau mărci comerciale deţinute sau controlate de Gallup.

Conţinutul Gallup neidentificat în paragraful anterior poate fi supus restricţiilor suplimentare, după cum este evidenţiat în Termenii produsului.

Gallup respectă drepturile tuturor deţinătorilor de drepturi de proprietate intelectuală şi, în acest sens, a adoptat şi a implementat o politică prin care prevede restricţionarea, în circumstanţe adecvate, a utilizatorilor şi deţinătorilor de conturi care încalcă drepturile deţinătorilor de drepturi de proprietate intelectuală. În cazul în care consideraţi că lucrările dvs. au fost copiate într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, vă rugăm să transmiteţi Agentului Gallup responsabil cu drepturile de proprietate intelectuală următoarele informaţii prevăzute de Legea privind drepturile de autor digitale (Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. 512:

1. Semnătura fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele proprietarului dreptului exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;

2. Identificarea lucrării supuse drepturilor de proprietate intelectuală reclamate ca fiind încălcate sau, în cazul în care mai multe lucrări sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală de pe un singur site online, acestea sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe site-ul respectiv;

3. Identificarea materialului reclamat ca încălcând sau supus activităţii de încălcare şi care trebuie eliminat sau referitor la care trebuie dezactivat accesul şi informaţii suficiente în mod rezonabil pentru a ne permite să localizăm materialul;

4. Informaţii suficiente în mod rezonabil pentru a ne permite să contactăm partea reclamantă;

5. O declaraţie conform căreia partea reclamantă consideră cu bună-credinţă că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deţinătorul dreptului de proprietate intelectuală, agentul său sau lege; şi

6. O declaraţie că informaţiile din notificare sunt exacte şi, sub pedeapsa pentru mărturie falsă, că partea reclamantă este autorizată să acţioneze în numele deţinătorului dreptului exclusiv despre care se presupune că este încălcat.

Pentru întrebări referitoare la dreptul de proprietate intelectuală conform Legii Digital Millennium Copyright, vă rugăm să contactaţi:

În atenţia: Agentului pentru drepturile de proprietate intelectuală

Gallup, Inc.

1001 Gallup Dr.

Omaha, NE 68102

E-mail: copyrightagent@gallup.com

Pentru postări pe web, republicare sau solicitări de licenţiere pentru materialul Gallup, vă rugăm să vizitaţi Permisiuni Gallup.

Pentru orice întrebări sau solicitări diferite de chestiuni legate de dreptul de proprietate intelectuală sau solicitări de licenţiere, vă rugăm să contactaţi Asistenţa Gallup la galluphelp@gallup.com.

Vă rugăm să vizitaţi pagina web Mărci comerciale a companiei Gallup, pentru a consulta o listă neexhaustivă a mărcilor comerciale ale companiei Gallup. Mărcile comerciale ale companiei Gallup nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs şi cu niciun serviciu care nu aparţine companiei Gallup, în vreun mod care ar putea crea confuzie în rândul clienţilor sau în orice alt mod care ar dezavantaja sau ar discredita compania Gallup. Pentru utilizarea mărcii comerciale Gallup sau a oricărei alte mărci comerciale a companiei Gallup, este necesar consimţământul scris prealabil al companiei Gallup. Utilizarea va include o declaraţie adecvată de recunoaştere a mărcii comerciale. Declaraţia de recunoaştere atenţionează cititorii că este vorba despre o marcă comercială aflată în proprietate. Utilizaţi declaraţia de recunoaştere în materialele tipărite şi pe site-uri web. Exemplu: Clifton Strengths este marcă comercială înregistrată a Gallup, Inc. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt proprietatea companiei Gallup şi care apar în cadrul oricărui conţinut pus la dispoziţie de compania Gallup aparţin proprietarilor de drept respectivi, care pot să fie sau nu afiliaţi la Gallup sau să aibă sau nu legătură cu Gallup.

Dacă doriţi să reproduceţi în alt mod, nedescris în secţiunea de faţă, conţinut elaborat de compania Gallup, vă rugăm să vizitaţi Permisiuni Gallup.

Vă atragem atenţia că Gallup îşi exercită în mod agresiv drepturile de proprietate intelectuală, în măsura maximă permisă de lege.

3. CONTUL DVS.

Pentru a accesa Site-uri ale companiei Gallup sau conţinut pus la dispoziţie de aceasta, este posibil să vi se solicite crearea unui cont. Aveţi responsabilitatea de a menţine confidenţialitatea contului şi parolei dvs. şi răspundeţi de toate actele sau omisiunile care au loc în timp ce sunt utilizate parola sau contul dvs. Nu vi se permite să utilizaţi Site-ul Gallup sau orice conţinut de pe Site-ul Gallup în scop ilegal. Sunteţi de acord să înştiinţaţi imediat compania Gallup în caz de utilizare neautorizată a parolei sau a contului dvs. sau în oricare altă situaţie de încălcare a securităţii şi sunteţi de acord să vă asiguraţi că ieşiţi din contul dvs. la finalul fiecărei sesiuni de utilizare. Gallup nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună care rezultă ca urmare a incapacităţii dvs. de a vă proteja parola sau informaţiile din cont. Orice activitate frauduloasă, abuzivă sau în alt mod ilegală poate constitui motiv pentru închiderea contului dvs. conform deciziei exclusive a companiei Gallup, iar compania Gallup vă poate raporta organelor de drept corespunzătoare.

4. CONFIGURAŢII RECOMANDATE

Pentru a vă asigura accesul la toate funcţiile acestui Site şi navigarea în condiţii optime, vă recomandăm configuraţiile de mai jos. Pentru asistenţă suplimentară cu privire la configuraţiile efective acceptate de acest Site, vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numărul 1-888-274-5447.

Vă rugăm să reţineţi că Gallup recomandă versiunile cele mai recente ale browserelor, mobilelor sau programelor plug-in enumerate mai jos, cu excepţia situaţiei în care în listă se specifică altceva.

Browsere:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 sau mai recent

Rezoluţia ecranului de PC: 1024x768

Mobil:

 • iPhone/iPad/iPod Touch cu iOS 10 sau mai recent
 • Android cu sistemul de operare 4.4 sau mai recent

Componente plug-in:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • Flash

5. CONŢINUTUL UTILIZATORULUI

Site-ul poate conţine secţiuni de comentarii, forumuri de discuţii sau alte opţiuni interactive ("Zone interactive"), în care puteţi să postaţi sau să încărcaţi conţinut generat de utilizator, inclusiv, dar nelimitându-se la comentarii, videoclipuri, fotografii, mesaje, alte materiale sau elemente (denumite colectiv "Conţinutul utilizatorului"). Sunteţi singura persoană responsabilă pentru utilizarea de către dvs. a oricărei Zone interactive şi le utilizaţi pe risc propriu. Zonele interactive sunt disponibile pentru persoane care au cel puţin 13 ani. Prin transmiterea de Conţinut al utilizatorului într-o Zonă interactivă, confirmaţi că aveţi cel puţin 13 ani şi, dacă aveţi sub 18 ani, fie sunteţi un minor emancipat, fie aţi obţinut consimţământul legal al părintelui sau al tutorelui legal de a vă supune acestor Termeni de utilizare, de a transmite conţinut, de a participa pe Site şi de a îndeplini obligaţiile enunţate de aceşti Termeni de utilizare, care formează un contract cu caracter obligatoriu între dvs. şi Gallup.

Prin transmiterea oricărui Conţinut al utilizatorului într-o Zonă interactivă sau în legătură cu Site-ul, sunteţi de acord să vă supuneţi următoarelor reguli de conduită.

Reguli de conduită pentru Conţinutul utilizatorului

Sunteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi sau să transmiteţi în alt mod orice Conţinut al utilizatorului care:

 • încalcă sau contravine în orice fel drepturilor altora, inclusiv orice afirmaţii care pot defăima, hărţui, urmări sau ameninţa alte persoane.
 • ştiţi că este fals, induce în eroare sau este inexact.
 • conţine expresii ostentative de fanatism, rasism, conţinut ofensator rasial sau etnic, discurs care promovează ura, abuzul, vulgaritatea sau cu caracter profan.
 • conţine sau incită la pornografie sau conţinut sexual explicit, pedofilie, incest, bestialitate sau care este obscen sau indecent în alt fel.
 • încalcă orice lege sau incită, sau oferă instrucţiuni referitoare la acte periculoase, ilegale sau infracţionale, sau discută activităţi ilegale cu intenţia de a le comite.
 • susţine comportamentul violent.
 • prezintă o ameninţare rezonabilă la siguranţa personală sau publică.
 • conţine imagini violente care ilustrează ucidere sau abuz fizic care par să fi fost capturate doar sau în principal în scopuri de exploatare, obscene sau nejustificate.
 • este protejat de drepturi de proprietate intelectuală, mărci comerciale, secret comercial, dreptul la publicitate sau alt drept de proprietate, fără permisiunea expresă a deţinătorului respectivului drept de proprietate intelectuală, mărci comerciale, secret comercial, drept la publicitate sau alt drept de proprietate. Sarcina de a stabili faptul că orice Conţinut al utilizatorului nu este protejat de drepturi de proprietate intelectuală, mărci comerciale, secret comercial, dreptul la publicitate sau alt drept de proprietate vă revine dvs. Veţi fi singura persoană responsabilă pentru orice prejudicii care apar din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii comerciale, a secretului comercial, a dreptului la publicitate sau a altui drept de proprietate sau pentru orice daună care rezultă dintr-o astfel de transmitere. Orice persoană despre care Gallup constată, la propria latitudine, că a încălcat dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale altor persoane va avea interdicţie de a transmite sau de a posta orice material ulterior pe Site.
 • nu are legătură, în general, cu subiectul enunţat sau tema Zonei interactive.
 • conţine orice materiale publicitare sau promoţionale nesolicitate sau neautorizate referitoare la produse sau servicii, "mesaje electronice nedorite", "spam", "mesaje în lanţ", "scheme piramidale" sau orice altă formă de solicitare.

Sunteţi de acord să nu vă implicaţi într-o activitate care ar constitui o infracţiune sau ar genera răspundere civilă.

Confirmaţi că, dacă este necesar, aveţi consimţământul fiecărei persoane fizice identificabile în orice material transmis de a utiliza numele sau fotografia acelei persoane în modul intenţionat de Site.

Sunteţi de acord să nu vă asumaţi identitatea altei persoane sau entităţi, inclusiv, dar nelimitându-se la Gallup sau orice angajat Gallup sau să afirmaţi în mod fals sau să denaturaţi altfel afilierea dvs. cu o persoană sau entitate.

Sunteţi de acord să nu reprezentaţi sau să sugeraţi, direct sau indirect, aprobarea Conţinutului utilizatorului de către Gallup.

Sunteţi de acord să nu împiedicaţi dreptul altui utilizator la confidenţialitate, inclusiv, dar nelimitându-se la colectarea informaţiilor identificabile personal despre utilizatorii Site-ului sau postarea informaţiilor confidenţiale despre o parte terţă.

Sunteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi sau să nu transmiteţi în alt mod orice Conţinut al utilizatorului, software sau alte materiale care conţin un virus sau altă componentă nocivă sau perturbatoare.

Sunteţi de acord să nu împiedicaţi sau să nu perturbaţi Site-ul sau serverele sau reţelele conectate la Site sau să nu încălcaţi orice solicitări, proceduri, politici sau regulamente ale reţelelor conectate cu site-ul.

Sunteţi de acord să nu reproduceţi, dublaţi, copiaţi, vindeţi, revindeţi sau exploataţi în orice scop comercial orice porţiune a Site-ului, să nu utilizaţi Site-ul sau să accesaţi Site-ul astfel.

Orice comportament despre care Gallup consideră, la latitudinea sa, că restricţionează sau împiedică pe oricine altcineva să utilizeze sau să se bucure de Site nu va fi permis. Gallup îşi rezervă dreptul de a elimina sau de a edita, la propria latitudine, Conţinutul utilizatorului care vă aparţine şi de a vă închide Contul, fără a motiva această decizie.

Gallup nu garantează exactitatea sau credibilitatea oricărui Conţinut al utilizatorului şi nu îşi asumă responsabilitatea sau orice răspundere pentru orice acţiuni pe care le-aţi putea efectua ca urmare a consultării Conţinutului utilizatorului postat pe Site. Prin utilizarea Zonelor interactive de către dvs., aţi putea fi expus(ă) la conţinut pe care l-aţi putea considera ofensator, inacceptabil, dăunător, inexact sau înşelător. De asemenea, pot exista riscuri de a avea de-a face cu persoane minore, persoane care acţionează sub pretexte false, chestiuni comerciale internaţionale sau străini clandestini. Utilizând Zonele interactive, vă asumaţi toate riscurile asociate.

Monitorizarea

Gallup are dreptul, dar nu obligaţia, de a monitoriza Conţinutul utilizatorului postat sau încărcat pe site, pentru a constata dacă este conform cu aceşti Termeni de utilizare şi cu regulile de funcţionare stabilite de Gallup şi pentru a răspunde oricărei solicitări legale, de reglementare, sau guvernamentale autorizate. Deşi Gallup nu are obligaţia de a monitoriza, analiza, edita sau elimina orice Conţinut al utilizatorului postat sau încărcat pe Site, Gallup îşi rezervă dreptul şi are libertatea absolută de a analiza, edita, refuza să posteze sau elimina fără notificare prealabilă orice Conţinut al utilizatorului postat sau încărcat pe Site în orice moment şi din orice motiv, iar dvs. sunteţi singura persoană responsabilă de crearea copiilor de rezervă şi înlocuirea oricărui Conţinut al utilizatorului postat pe Site, pe cheltuiala dvs. În plus, Gallup poate împărtăşi informaţii identificabile personal ca răspuns la o solicitare a unei agenţii de aplicare a legii sau acolo unde considerăm că este necesar sau solicitat sau permis altfel de lege. Consultaţi Declaraţia de confidenţialitate a Gallup.

Decizia Gallup de monitorizare şi/ sau modificare a Conţinutului utilizatorului nu constituie şi nu va fi considerată ca reprezentând orice responsabilitate sau răspundere în orice mod din partea Gallup în legătură cu sau reieşind din utilizarea Zonelor interactive ale Site-ului de către dvs.

Licenţă pentru Conţinutul utilizatorului

Prin transmiterea Conţinutul utilizatorului către Site, oferiţi automat companiei Gallup dreptul gratuit, permanent, irevocabil, neexclusiv şi licenţa, dar nu şi obligaţia de a utiliza, publica, reproduce, modifica, adapta, edita, traduce, crea lucrări derivate din, încorpora în alte lucrări, distribui, sublicenţia şi exploata în alt mod astfel de Conţinut al utilizatorului (total sau parţial), în întreaga lume, sub orice formă, prin orice mijloc sau tehnologie cunoscută în prezent sau dezvoltată ulterior pentru întreaga perioadă a valabilităţii oricărui drept de proprietate intelectuală care ar putea exista în acest Conţinut al utilizatorului, fără nicio compensaţie către dvs. sau alte părţi terţe. Confirmaţi şi garantaţi companiei Gallup că aveţi dreptul legal deplin, capacitatea şi autoritatea de a oferi companiei Gallup licenţa oferită prin prezenta, că aveţi sau controlaţi drepturile depline de expunere şi alte drepturi pentru Conţinutul utilizatorului pe care îl transmiteţi în scopurile menţionate în această licenţă şi că nici Conţinutul utilizatorului, nici exercitarea drepturilor acordate prin prezenta nu vor încălca aceşti Termeni de utilizare sau nu vor contraveni oricăror drepturi, inclusiv dreptului la confidenţialitate sau publicitate, nu vor constitui o calomnie sau o defăimare împotriva sau nu vor încălca orice drepturi comune sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entităţi, sau nu vor provoca vătămări acestora.

Fără obligaţie

Conţinutul utilizatorului transmis de dvs. va fi considerat neconfidenţial, iar Gallup nu are obligaţia de a trata un astfel de Conţinut al utilizatorului ca informaţie supusă dreptului de proprietate, cu excepţia conformării cu Declaraţia de confidenţialitate a companiei Gallup. Fără a se limita la cele sus-menţionate, Gallup îşi rezervă dreptul de a utiliza orice Conţinut al utilizatorului aşa cum consideră adecvat, inclusiv, dar nelimitându-se la ştergere, editare, modificare, respingere sau refuzul de a-l posta. Gallup nu are nicio obligaţie de a edita, şterge sau modifica altfel Conţinutul utilizatorului odată ce a fost transmis către Gallup. Gallup nu va avea nicio datorie de a vă atribui calitatea de autor pentru Conţinutul utilizatorului şi nu va fi obligat să impună orice formă de atribuire de către orice părţi terţe.

6. DELEGĂRI, GARANŢII ŞI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

Site-ul web al companiei Gallup şi conţinutul acestuia sunt puse la dispoziţie ca atare. GALLUP, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, EXCLUDE ORICE GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALT TIP, INCLUSIV - DAR NU NUMAI - GARANŢIILE PRIVIND TITLUL, CONFORMITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATEA ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU A DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI. În nicio împrejurare, inclusiv - dar nu numai - în caz de neglijenţă, compania Gallup şi sucursalele, filialele, agenţii sau licenţiatorii companiei Gallup nu sunt responsabili pentru nicio pagubă directă, indirectă, accidentală, specială sau colaterală care rezultă ca urmare a utilizării sau a incapacităţii de a utiliza materialele, produsele sau serviciile companiei Gallup, inclusiv site-urile web ale acesteia.

Site-urile web pot include conţinut furnizat de terţe părţi, inclusiv materiale oferite de alţi utilizatori, de bloggeri şi de licenţiatori, distribuitori , agenţi de agregare de conţinut şi/sau servicii de raportare care constituie terţe părţi. Toate afirmaţiile şi/sau opiniile exprimate în materialele terţelor părţi şi toate articolele şi răspunsurile la întrebări, precum şi alte tipuri de conţinut, diferit de conţinutul oferit de Gallup, constituie exclusiv opiniile şi responsabilitatea persoanei sau entităţii care pune la dispoziţie materialele terţelor părţi. Astfel de materiale nu reflectă în mod necesar opinia companiei Gallup. Nu avem nicio răspundere şi nicio obligaţie, nici faţă de dvs., nici faţă de orice terţă parte, pentru conţinutul sau pentru acurateţea vreunui material aparţinând unor terţe părţi.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord în mod specific că Gallup nu are nicio obligaţie privind comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al vreunui utilizator. Sunteţi de acord că niciun drept legal (indiferent că este formulat în baza Contractului, a unui prejudiciu sau în altă împrejurare) care are legătură în orice mod cu Gallup sau cu conţinutul elaborat de Gallup nu va depăşi suma pe care aţi achitat-o companiei Gallup pentru a utiliza conţinutul oferit de Gallup. Dacă sunteţi nemulţumit de vreun material, produs sau serviciu al companiei Gallup sau de oricare dintre Termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site formulaţi de compania Gallup, singura rezolvare posibilă este să încetaţi utilizarea serviciilor companiei Gallup.

Gallup va face tot posibilul pentru a se asigura că serviciile Gallup vor fi disponibile în mod neîntrerupt şi că transmisia va decurge lipsită de erori. Totuşi, din cauza naturii transmisiilor de date electronice, acest lucru nu va putea fi garantat. Totodată, este posibil ca uneori accesul dvs. la serviciile Gallup să fie suspendat sau restricţionat, pentru a face posibile unele operaţii de reparaţii, de întreţinere sau de introducere a unor servicii noi. Vom încerca să limităm frecvenţa şi durata oricărei suspendări sau restricţii de utilizare a serviciilor, produselor sau site-urilor web ale companiei Gallup.

Gallup nu este responsabilă pentru (i) pierderi care nu au fost cauzate de neglijenţe din partea noastră; sau (ii) pierderi la nivel de întreprindere (inclusiv pierderi de profit, venit, contracte, economii anticipate, date, vad comercial sau cheltuieli neprevăzute); sau (iii) pierderi indirecte sau colaterale care nu au putut fi anticipate nici de Gallup, nici de dvs. când aţi început să utilizaţi serviciile sau site-urile web ale companiei Gallup.

Legislaţiile anumitor ţări nu permit unele sau niciunele dintre limitările descrise mai sus. Dacă o astfel de legislaţie este aplicabilă în cazul dvs., este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice sau ca niciuna dintre acestea să nu se aplice şi este posibil să aveţi drepturi suplimentare.

7. DESPĂGUBIREA

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi compania Gallup şi funcţionarii, directorii, acţionarii, predecesorii de drept, succesorii de drept, angajaţii, agenţii, sucursalele şi filialele acesteia faţă de orice reclamaţie, pierdere, responsabilitate, revendicare sau cheltuială (inclusiv onorarii ale avocaţilor) formulată împotriva companiei Gallup de orice terţă parte ca urmare a unei încălcări a Termenilor de utilizare a acestui site şi de vânzare pe site comisă de dvs. sau în relaţie cu aceasta sau cu modul în care utilizaţi Site-urile Gallup, inclusiv - dar nu numai - cu modul diferit de utilizare a conţinutului, serviciilor şi produselor Site-urilor faţă de indicaţiile autorizate în mod explicit în aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site.

8. SITE-URI ALE TERŢILOR

Unele dintre site-urile Gallup conţin legături către alte site-uri, ale căror practici de tratare a informaţiilor pot fi diferite de cele ale companiei Gallup. Este recomandat să consultaţi notificările referitoare la confidenţialitate ale site-urilor respective, deoarece Gallup nu oferă nicio garanţie privitoare la informaţiile care sunt comunicate altor site-uri sau colectate de alte site-uri.

9. LIMITĂRI LA EXPORT

Este posibil ca produse sau servicii achiziţionate de la Gallup (inclusiv materiale de curs, coduri de acces sau materiale pentru instruire) să facă obiectul unor legi şi reglementări aplicabile controlului vamal şi în vederea exportului. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi reglementările internaţionale şi naţionale care se aplică în cazul dvs. în legătură cu astfel de produse sau servicii.

10. LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sunt guvernaţi de legislaţia din Olanda şi interpretaţi în conformitate cu aceasta. Părţile (Dvs. şi Gallup) se supun jurisdicţiei exclusive ale instanţelor din Olanda în cazul oricărei dispute sau al oricărei obligaţii necontractuale care decurge din prezentul Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site sau care are legătură cu acesta.

11. ARBITRAJ VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEASTĂ SECŢIUNE CU ATENŢIE - VĂ POATE AFECTA SEMNIFICATIV DREPTURILE LEGALE, INCLUSIV DREPTUL DE A INTENTA UN PROCES ÎN INSTANŢĂ.

În eventualitatea unei dispute, a unei reclamaţii, a unei întrebări sau a unui dezacord apărute ca urmare a prezentului Acord, în legătură cu acesta sau cu încălcarea acestuia, părţile menţionate aici vor face tot posibilul să soluţioneze disputa, reclamaţia, întrebarea sau dezacordul. În acest scop, părţile se vor consulta şi vor negocia cu bună-credinţă şi, recunoscând interesele comune, vor încerca să ajungă la o soluţie corectă şi echitabilă, care să satisfacă ambele părţi. Dacă părţile nu ajung la o asemenea soluţie într-o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci, prin înştiinţarea oricăreia dintre părţi de către partea cealaltă, disputele, reclamaţiile, întrebările sau dezacordurile vor fi soluţionate prin arbitraj cu efect obligatoriu administrat de Institutul de Arbitrare din Olanda, în conformitate cu prevederile din regulamentul acestui institut de soluţionare a disputelor comerciale, cu excepţia cazurilor în care sunteţi agenţie guvernamentală sau subdiviziune politică dintr-o jurisdicţie în care arbitrarea cu efect obligatoriu este interzisă în mod expres de lege.

12. ADRESA DETALIATĂ LA CARE PUTEŢI CONTACTA GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, Olanda 1101 CM

13. ÎNCETAREA

Puteţi închide contul dvs. Gallup în orice moment încetând să utilizaţi Site-urile Gallup. Gallup poate anula sau încheia în orice moment orice ofertă a companiei Gallup, fără înştiinţare prealabilă. În eventualitatea unei astfel de încetări, accesul la partea din oferta Gallup afectată de anularea sau de încheierea respectivă nu mai este autorizat. Restricţiile impuse cu referire la materialele descărcate de pe site-urile web ale companiei Gallup, precum şi declinările de responsabilitate şi limitările răspunderilor stabilite în prezentul Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site rămân în vigoare după o astfel de anulare sau de încetare. Acest lucru este valabil inclusiv - dar nu numai - în cazul prevederilor pentru protejarea mărcilor comerciale şi a drepturilor de autor.

Gallup poate încheia sau suspenda aceşti Termeni de utilizare în orice moment, fără a vă notifica în prealabil. Fără a se limita la cele sus-menţionate, Gallup are dreptul de a vă închide imediat Contul în eventualitatea oricărui comportament al dvs. pe care Gallup, la propria latitudine, îl consideră inacceptabil sau în eventualitatea încălcării de către dvs. a acestor Termeni de utilizare.

Termenii de vânzare

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII ÎNAINTE DE A ACHIZIŢIONA ORICE PRODUS SAU SERVICIU GALLUP. PLASÂND O COMANDĂ PE SITE-UL GALLUP, ARĂTAŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAŢI OBLIGATIVITATEA DE A RESPECTA ACESTE CONDIŢII.

1. COMANDA

Comanda dvs. este o ofertă adresată companiei Gallup de a achiziţiona produsul(ele) sau articolul(ele) aflate în coşul dvs. de cumpărături. Când veţi plasa o comandă pentru a achiziţiona un produs(e) sau un articol(e) de la Gallup, vă vom trimite un e-mail în care vom confirma primirea comenzii dvs. şi care va conţine descrierea detaliată a comenzii ("E-mailul de confirmare a comenzii"). E-mailul de confirmare a comenzii este o înştiinţare referitoare la faptul că am primit comanda dvs. şi nu confirmă acceptarea ofertei dvs. de a achiziţiona produsul(ele) sau articolul(ele) comandate. Oferta dvs. de a achiziţiona este acceptată prin trimiterea E-mailului de confirmare a comenzii sau prin trimiterea E-mailului de confirmare a înregistrării numai în cazul ofertelor pentru cursurile Gallup.

2. DREPTURILE DE A ANULA, EXCEPŢIILE DE LA ANULARE ŞI POLITICILE DE RETURNARE

Dacă achiziţionaţi bunuri care urmează să fie livrate, aveţi dreptul de a anula comanda oricând înainte ca bunurile să fie trimise în vederea livrării, iar suma vă va fi returnată integral. De asemenea, aveţi dreptul de a returna bunurile primite în termen de 30 de zile de la primirea acestora, cu excepţia situaţiei în care se aplică una dintre excepţiile definite mai jos. Returnările nu sunt acceptate după 30 de zile. Dvs. sunteţi responsabil pentru toate costurile asociate returnării bunurilor către compania Gallup. Costul bunurilor achiziţionate, mai puţin costurile de livrare suportate de Gallup, va fi rambursat. Dacă legislaţia aplicabilă în ţara sau în regiunea dvs. vă permite o perioadă mai mare de retragere, se va aplica perioada respectivă. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informaţi despre decizia de anulare înainte ca perioada de retragere să expire.

Excepţii de la dreptul de anulare

Dreptul de anulare nu se aplică:

 • Livrării de înregistrări audio sau video sigilate sau de software sigilat, dacă după livrare acestea au fost desigilate de dvs.
 • Bunurilor realizate conform specificaţiilor dvs. sau personalizate în mod evident
 • Furnizării de conţinut digital (inclusiv aplicaţii, software digital, cărţi electronice, MP3, cursuri electronice etc.)
 • Codurile de acces (inclusiv Sondajul de angajament al angajaţilor, Evaluarea CliftonStrengths, Evaluarea Builder Profile etc.)

Politica de anulare aplicabilă înregistrărilor de participare la cursuri

Dacă nu puteţi participa la un curs Gallup la care v-aţi înscris, trebuie să anulaţi până cel târziu cu două săptămâni înainte de data cursului, pentru a putea beneficia de o rambursare integrală. Dacă anulaţi cu mai puţin de două (2) săptămâni înainte de data începerii cursului, nu veţi beneficia de rambursare.

Dacă vă înregistraţi la un curs Gallup şi trebuie să vă transferaţi la o dată diferită a cursului, puteţi face acest lucru contactând compania Gallup cu cel puţin două (2) săptămâni înainte de data cursului. Vi se va percepe o taxă de transfer de 150 dolari americani. Gallup nu acceptă nicio cerere de transfer formulată cu mai puţin de două (2) săptămâni înainte de data de începere a cursului.

Politica de anulare a cursurilor - Gallup

Programele Gallup sunt evenimente interactive care combină lecţiile predate în clasă cu activităţile de grup. Prin urmare, fiecare program necesită un număr minim de participanţi pentru a asigura o experienţă de învăţare reuşită. Gallup îşi rezervă dreptul de a anula orice program care nu întruneşte numărul minim de participanţi cu patru (4) săptămâni înainte de data de începere planificată a programului respectiv, iar la acea dată va comunica decizia de anulare tuturor participanţilor înregistraţi. Încurajăm participanţii să îşi planifice călătoria în consecinţă, deoarece Gallup nu este responsabilă pentru returnarea cheltuielilor de călătorie, în eventualitatea anulării unui program.

3. STABILIREA PREŢURILOR

Toate preţurile enumerate exclud taxele de vânzare, taxele de utilizare sau taxele pe valoarea adăugată sau alte taxe aplicabile. Taxele aplicabile vor fi adăugate atunci când finalizaţi comanda. Preţurile afişate pe Site-urile companiei Gallup nu includ costurile de transport.

Deşi încercăm să ne asigurăm că toate preţurile online sunt exacte, este posibil să apară erori. Dacă descoperim o eroare în preţul bunurilor pe care le-aţi comandat, vă vom informa cât mai curând şi în mod rezonabil posibil. În continuare, veţi avea posibilitatea de a alege să reconfirmaţi comanda cu preţul corect sau să anulaţi comanda. Dacă nu vă vom putea contacta utilizând detaliile de contact pe care le-aţi furnizat în procesul de plasare a comenzii, vom trata comanda dvs. ca anulată. Dacă aţi achitat deja bunurile şi decideţi să anulaţi, vă vom rambursa integral suma cât mai curând şi în mod rezonabil posibil, dar în niciun caz în mai mult de 30 de zile de la data înştiinţării de anulare.

4. COPIII

Pentru a putea achiziţiona produse de la Gallup, trebuie să aveţi împlinită vârsta majoratului în ţara/regiunea dvs. de reşedinţă.

5. DIVERSE

Prezentul Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site, pe lângă Declaraţia de confidenţialitate şi anumiţi Termeni ai produsului aplicabili produsului sau serviciilor pe care le achiziţionaţi, constituie întregul acord încheiat între dvs. şi Gallup şi are prioritate asupra acordurilor, propunerilor şi comunicărilor anterioare şi curente, scrise sau verbale.

Nicio renunţare la niciuna dintre condiţiile acestui Acord privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site nu va fi considerată o renunţare ulterioară sau definitivă la condiţia respectivă sau la nicio altă condiţie.