Product Terms of Use

Termeni de utilizare a produsului

Actualizaţi la data de 16 noiembrie 2015

Salt la Termenii de utilizare a produselor Clifton StrengthsFinder® şi BP10TM

Salt la Termenii de utilizare a produsului Q12®

Salt la Termenii de utilizare a cursului Gallup

Termenii de utilizare a produselor Clifton StrengthsFinder® şi BP10TM

Produsele care au la bază conceptul Strengths (Puncte forte) sunt oferite ca serviciu furnizat de Gallup, Inc. şi au fost create pentru a permite oamenilor să îşi descopere şi să îşi dezvolte punctele forte şi să le aplice în fiecare aspect al vieţii lor. Utilizarea produselor sau serviciilor Strengths (Puncte forte) este guvernată de aceşti Termeni ai produsului. Achiziţionând şi utilizând produse sau servicii Strengths (Puncte forte), acceptaţi toţi Termenii produsului, fără limitări sau excepţii. Gallup îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând, conform deciziei proprii exclusive, părţi din aceşti Termeni ai produsului. Toate schimbările devin aplicabile imediat, din momentul postării. Gallup vă va înştiinţa când se fac schimbări, modificări sau adăugiri în conţinutul acestor Termeni ai produsului. Utilizând în continuare serviciile Gallup, arătaţi că acceptaţi şi că sunteţi de acord cu schimbările respective. Când utilizaţi serviciile Gallup, trebuie să respectaţi acei termeni şi condiţii, acele politici şi acei Termeni ai produsului în vigoare în momentul respectiv. Dacă se consideră că oricare dintre aceşti Termeni ai produsului este nevalid, nul sau neaplicabil, indiferent de motiv, condiţia respectivă va fi considerată ca putând fi exclusă şi nu va face parte din prezentul Acord. Pentru scopurile în care au fost elaboraţi aceşti Termeni ai produsului, cuvintele conţinut, evaluare(ări), instrument(e), Punct(e) forte şi StrengthsFinder(s) se referă, împreună şi separat, la produsele şi serviciile Clifton StrengthsFinder® şi Builder Profile 10TM (BP10TM).

Aceşti Termeni ai produsului încorporează prevederile conţinute în Termenii de utilizare a site-ului Gallup şi de vânzare pe site.

Toate materialele care au ca temă Punctele forte şi care sunt publicate de Gallup în orice formă de conţinut media, inclusiv - dar nu numai - sub formă de text, articole de ştiri, fotografii, imagini, ilustraţii, clipuri audio, clipuri video, rezultate ale unor sondaje, mărci comerciale, mărci de servicii, sigle, materiale pentru instruire şi alte materiale (denumite colectiv "Conţinut") sunt protejate de legea drepturilor de autor şi de alte legi privind proprietatea intelectuală existente în SUA şi la nivel internaţional şi sunt proprietatea companiei Gallup, Inc. sau a părţii creditate ca furnizor al Conţinutului respectiv sau sunt controlate de acestea.

Aveţi permisiunea de a utiliza Conţinut de pe site-ul web Gallup Strengths Center (Centrul Galup pentru puncte forte) şi din kiturile Strengths Coaching (Educarea punctelor forte) în scopuri personale sau instituţionale. Nu aveţi permisiunea de a copia sau de a republica Conţinut de pe site-ul web sau din materialele de tipul kiturilor Strengths Coaching (Educarea punctelor forte), cu excepţia elementelor incluse pe dispozitivul media portabil asociat kitului Strengths Coaching (Educarea punctelor forte) (DVD sau unitate flash USB). Elementele de pe dispozitivul media portabil sunt proiectate special pentru a fi republicate în scopuri personale sau instituţionale.

În eventualitatea copierii, redistribuirii sau publicării în condiţii permise a materialelor protejate de drepturi de autor, nu trebuie efectuată nicio modificare şi nicio ştergere a menţiunilor referitoare la autori, la mărci comerciale sau la drepturile de autor. Recunoaşteţi că descărcând materiale nu obţineţi niciun drept de proprietate asupra materialelor respective, protejate prin drepturi de autor. Pentru a proteja cunoştinţele şi conceptele care stau la baza lucrărilor de tipul Strengths (Puncte forte) elaborate de Gallup, compania Gallup îşi rezervă dreptul de a audita orice Conţinut creat de utilizatori. Pe baza rezultatelor auditului respectiv, Gallup poate solicita modificarea Conţinutului creat de utilizator.

Pentru informaţii privind mărci comerciale şi drepturi de autor specifice, vă rugăm să consultaţi menţiunile privind mărcile comerciale şi drepturile de proprietate conţinute în Termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site. Acord.

Dacă achiziţionaţi sau accesaţi Conţinut de tipul Strengths (Puncte forte) pentru ca acesta să fie utilizat de o altă persoană, sunteţi răspunzător pentru respectarea Regulilor suplimentare de conduită profesională.

Proprietatea asupra Punctelor forte individuale

Persoana care participă la evaluarea Clifton StrengthsFinder sau la evaluarea BP10 deţine proprietatea asupra rezultatelor proprii, indiferent dacă persoana respectivă a achiziţionat Codul de acces sau dacă Codul de acces a fost achiziţionat în beneficiul persoanei respective. Persoana respectivă este singura care poate acorda permisiunea de a i se face publice rezultatele. Dacă un angajator, un educator, un consultant sau o altă persoană sau entitate (denumite colectiv "Cumpărător") achiziţionează acces la Clifton StrengthsFinder sau la BP10 pentru o anumită persoană, Cumpărătorului i se poate permite accesul la rezultate, dar proprietarul rezultatelor rămâne în continuare persoana respectivă, iar Cumpărătorul nu poate face publice rezultatele acesteia fără consimţământul prealabil al persoanei respective. Cumpărătorii care primesc acces la rezultatele unei anumite persoane au obligaţia de a proteja intimitatea şi confidenţialitatea persoanei respective.

Evaluările oferite pe site-ul web Gallup Strengths Center (Centrul Galup pentru puncte forte) sunt destinate utilizării de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Dacă sunteţi administrator al unei şcoli sau profesor sau dacă faceţi în alt mod parte dintr-o organizaţie educaţională şi intenţionaţi ca elevii dvs. să participe la oricare dintre evaluările Gallup, sunteţi de acord să luaţi toate măsurile necesare pentru a respecta legile aplicabile privind confidenţialitatea datelor elevilor, inclusiv - dar nu numai - legea Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA - Legea privind drepturile familiei la educaţie şi la viaţă privată).

Codurile de acces pentru Clifton StrengthsFinder şi BP10

Fiecare persoană va primi un Cod de acces pentru a participa la evaluarea Clifton StrengthsFinder sau la evaluarea BP10 pe care a achiziţionat-o. Cumpărătorii sunt răspunzători pentru distribuirea Codului(urilor) de acces şi pentru orice utilizare, acţiune sau omisiune survenite în timp ce se utilizează Codul(urile) lor de acces.

Regulile de conduită profesională

Utilizând conţinut, materiale de tipul Strengths (Puncte forte) conexe sau punctele forte personale ale unei alte persoane cu scopul de a educa, de a instrui sau de a oferi consultanţă persoanei respective sau unei organizaţii, sunteţi de acord să daţi dovadă de un comportament care să se reflecte pozitiv asupra companiei Gallup şi asupra Conţinutului. Următoarele Reguli de conduită profesională reprezintă aşteptările minime pe care compania Gallup le are de la relaţiile pe care le stabiliţi cu persoane individuale sau cu organizaţii.

 • Recunoaşteţi că nimic din conţinutul Termenilor produsului, al Regulilor de conduită profesională sau al activităţilor pe care le desfăşuraţi utilizând conceptul Strengths (Puncte forte) nu poate fi considerat ca generând vreun parteneriat, vreo asociere sau vreo relaţie de agent ori ca acordând vreo franciză între Gallup şi dvs.

 • Nu oferiţi nimănui niciun fel de reprezentare, garanţie sau garantare în numele companiei Gallup.

 • Nu faceţi cu bună ştiinţă afirmaţii neadevărate sau înşelătoare; sunteţi răspunzător pentru stabilirea unor delimitări clare, adecvate şi care respectă diferenţele culturale.

 • Recunoaşteţi că evaluările Clifton StrengthsFinder sau BP10 nu sunt validate ca instrumente de selectare/angajare în Recomandările privind oportunităţile egale de angajare promulgate de comisia EEOC şi, prin urmare, nu veţi utiliza evaluările Clifton StrengthsFinder sau BP10 ca instrumente de angajare sau cu scopul de a efectua selecţii.

 • Nu veţi face reclamă, nu veţi promova şi nu veţi sugera în niciun mod că serviciile pe care le oferiţi persoanelor individuale sau organizaţiilor în legătură cu Conţinutul de tip Strengths (Puncte forte) sunt furnizate sau sponsorizate de Gallup, cu excepţia situaţiilor în care doriţi să declaraţi, dacă este cazul, că aţi finalizat unul sau mai multe Ateliere de tipul Strengths (Puncte forte) organizate de compania Gallup sau că aţi finalizat cu succes toate cerinţele pentru atestatul de educator. În plus, nu veţi pretinde că sunteţi angajat de compania Gallup, că sunteţi afiliat la aceasta sau că sunteţi sponsorizat de aceasta.

 • Nu veţi pretinde că sunteţi educator certificat de Gallup în domeniul produselor de tip Strengths (Puncte forte), cu excepţia situaţiei în care finalizaţi cerinţele impuse pentru a fi certificat, printre care se numără finalizarea cu succes a oricărui program de reatestare necesar.

 • Veţi respecta dreptul persoanei individuale sau al organizaţiei de a încheia oricând procesul de consultanţă.

 • Veţi respecta confidenţialitatea informaţiilor persoanei sau organizaţiei respective, cu excepţia situaţiilor în care sunteţi autorizat să procedaţi altfel de către persoana sau organizaţia respectivă sau în care acest lucru este impus de lege.

 • Înainte de a face cunoscut numele persoanei sau al organizaţiei pentru a arăta că sunt clienţi sau pentru recomandări sau pentru orice alt tip de informaţii de identificare, veţi obţine acordul persoanei sau al organizaţiei respective.

 • Înainte de a face cunoscute informaţii unei alte persoane care vă recompensează, trebuie să obţineţi acordul oricărei persoane cu care vă consultaţi.

 • Trebuie să creaţi, să întreţineţi, să depozitaţi şi să eliminaţi la deşeuri în mod corect orice înregistrare efectuată în legătură cu practica de consultanţă, într-un mod care să promoveze confidenţialitatea şi care să respecte toate legile aplicabile.

 • Modul în care utilizaţi Conţinutul trebuie să nu afecteze reputaţia companiei Gallup sau Conţinutul.

 • Trebuie să înştiinţaţi în scris toţi participanţii care sunt mărcile comerciale ale companiei Gallup. Lista completă a mărcilor comerciale ale companiei Gallup poate fi găsită aici.

 • Trebuie să înştiinţaţi în scris toţi participanţii că dvs. şi compania dvs. nu sunteţi reprezentanţi autorizaţi ai companiei Gallup şi trebuie ca în orice material care nu este elaborat de Gallup să includeţi următoarele:

Informaţiile pe care le primiţi şi care nu sunt furnizate de Gallup nu au fost aprobate şi nu sunt confirmate sau aprobate de Gallup în niciun mod. Opiniile, punctele de vedere sau modul de interpretare a rezultatelor Clifton StrengthsFinder sau BP10 reprezintă exclusiv convingerile [a se introduce numele companiei sau al persoanei].

Finalul Termenilor privind produsele Clifton StrengthsFinder şi BP10

Termenii privind produsul Q12®

Produsele care au la bază conceptul Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) sunt oferite ca serviciu lansat de Gallup şi au fost create pentru a permite companiilor să măsoare, să modifice şi să influenţeze pozitiv nivelul de implicare a forţei lor de muncă. Utilizarea produselor sau serviciilor Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) este guvernată de aceşti Termeni ai produsului. Achiziţionând şi utilizând produse sau servicii Employee Engagement (Implicarea angajaţilor), acceptaţi toţi Termenii produsului, fără limitări sau excepţii. Gallup îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând, conform deciziei proprii exclusive, părţi din aceşti Termeni ai produsului. Toate schimbările devin aplicabile imediat, din momentul postării. Gallup vă va înştiinţa când se fac schimbări, modificări sau adăugiri în conţinutul acestor Termeni ai produsului. Utilizând în continuare serviciile Gallup, arătaţi că acceptaţi şi că sunteţi de acord cu schimbările respective. Când utilizaţi serviciile Gallup, trebuie să respectaţi acei termeni şi condiţii, acele politici şi acei Termeni ai produsului în vigoare în momentul respectiv. Dacă se consideră că oricare dintre aceşti Termeni ai produsului este nevalid, nul sau neaplicabil, indiferent de motiv, condiţia respectivă va fi considerată ca putând fi exclusă şi nu va face parte din prezentul Acord.

Aceşti Termeni ai produsului încorporează prevederile conţinute în Termenii de utilizare a site-ului Gallup şi de vânzare pe site.

Gallup îşi rezervă dreptul de a modifica, de a suspenda sau de a înceta oricând orice aspect al produselor şi serviciilor sale Q12, inclusiv disponibilitatea oricărei caracteristici, a oricărei baze de date sau a oricărui Conţinut. De asemenea, Gallup poate impune limite anumitor caracteristici şi servicii sau vă poate restricţiona accesul la o parte dintre ofertele Q12 sau la toate, fără înştiinţare prealabilă şi fără a fi considerată responsabilă pentru aceasta.

Toate materialele de tip Q12 şi care sunt publicate de Gallup în orice formă de conţinut media, inclusiv - dar nu numai - sub formă de text, articole de ştiri, fotografii, imagini, ilustraţii, clipuri audio, clipuri video, rezultate ale unor sondaje, mărci comerciale, mărci de servicii, sigle, materiale pentru instruire şi alte materiale (denumite colectiv "Conţinut") sunt protejate de legea drepturilor de autor şi de alte legi privind proprietatea intelectuală existente în SUA şi la nivel internaţional şi sunt proprietatea companiei Gallup sau a părţii creditate ca furnizor al Conţinutului respectiv sau sunt controlate de acestea.

Aveţi permisiunea de a utiliza Conţinut de pe site-ul web Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) şi din kiturile Engagement Coaching (Educare în vederea implicării) în scopuri personale sau instituţionale. Nu aveţi permisiunea de a copia sau de a republica Conţinut de pe site-ul web sau din materialele de tipul kiturilor Engagement Coaching (Educare în vederea implicării), cu excepţia elementelor incluse pe dispozitivul media portabil asociat kitului Engagement Coaching (Educare în vederea implicării) (DVD sau unitate flash USB). Elementele de pe dispozitivul media portabil sunt proiectate special pentru a fi republicate în scopuri personale sau instituţionale.

În eventualitatea copierii, redistribuirii sau publicării în condiţii permise a materialelor protejate de drepturi de autor, nu trebuie efectuată nicio modificare şi nicio ştergere a menţiunilor referitoare la autori, la mărci comerciale sau la drepturile de autor. Recunoaşteţi că descărcând materiale nu obţineţi niciun drept de proprietate asupra materialelor respective, protejate prin drepturi de autor. Pentru a proteja cunoştinţele şi conceptele care stau la baza lucrărilor de tipul Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) elaborate de Gallup, compania Gallup îşi rezervă dreptul de a audita orice Conţinut creat de utilizatori. Pe baza rezultatelor auditului respectiv, Gallup poate solicita modificarea Conţinutului creat de utilizator.

Pentru informaţii privind mărci comerciale şi drepturi de autor specifice, vă rugăm să consultaţi menţiunile privind mărcile comerciale şi drepturile de proprietate conţinute în Acordul privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site.

Dacă achiziţionaţi sau accesaţi Conţinut de tipul Q12 pentru ca acesta să fie utilizat de o altă persoană, sunteţi răspunzător pentru respectarea Regulilor suplimentare de conduită profesională.

Proprietatea asupra rezultatelor Q12

Rapoartele rezultate în urma unei administrări Q12 aparţin companiei sau organizaţiei participante. Şablonul raportului şi elementele Q12 constituie materiale asupra cărora compania Gallup deţine drepturi de autor şi nu pot fi reproduse sau utilizate, cu excepţia situaţiilor în care sunt reproduse sau utilizate în cadrul companiei participante, fără permisiunea expresă acordată de Gallup. Rezultatele nu pot fi făcute publice, cu excepţia situaţiilor stabilite în Acordul de faţă, fără permisiunea expresă acordată de Gallup. Datele de la nivel de respondent individual nu pot fi furnizate. Gallup nu va furniza nimănui din afara companiei Gallup datele de la nivel de respondent individual sau rapoarte cu mai puţin de patru (4) participanţi.

Codurile de acces pentru Q12

Fiecare angajat care participă la sondajul Q12 va primi o adresă web URL. Cumpărătorii sunt răspunzători pentru distribuirea adresei URL şi pentru orice utilizare, acţiune sau omisiune survenite în timp ce se utilizează adresa URL.

Regulile de conduită profesională

Utilizând conţinut sau orice materiale de tipul Q12 conexe cu scopul de a educa în cadrul organizaţiei proprii sau în calitate de terţă parte care oferă consultanţă unei organizaţii, sunteţi de acord să daţi dovadă de un comportament care să se reflecte pozitiv asupra companiei Gallup şi a conţinutului Q12. Următoarele Reguli de conduită profesională reprezintă aşteptările minime pe care compania Gallup le are de la relaţiile pe care le stabiliţi cu persoane individuale sau cu organizaţii.

 • Recunoaşteţi că nicio prevedere din conţinutul Termenilor de achiziţionare şi de utilizare, al Regulilor de conduită profesională sau al activităţilor pe care le desfăşuraţi utilizând conceptul Q12 nu poate fi considerat ca generând vreun parteneriat, vreo asociere sau vreo relaţie de agent ori ca acordând vreo franciză între Gallup şi dvs.
 • Nu veţi oferi nimănui niciun fel de reprezentare, garanţie sau garantare în numele companiei Gallup.

 • Nu veţi face cu bună ştiinţă afirmaţii neadevărate sau înşelătoare şi sunteţi răspunzător pentru stabilirea unor delimitări clare, adecvate şi care respectă diferenţele culturale.

 • Nu veţi face reclamă, nu veţi promova şi nu veţi sugera în niciun mod că serviciile pe care le oferiţi persoanelor individuale sau organizaţiilor în legătură cu conţinutul de tip Q12 sunt furnizate sau sponsorizate de Gallup, cu excepţia situaţiilor în care doriţi să declaraţi, dacă este cazul, că aţi finalizat unul sau mai multe Ateliere pe tema implicării organizate de compania Gallup. În plus, nu veţi pretinde că sunteţi angajat de compania Gallup, că sunteţi afiliat la aceasta sau că sunteţi sponsorizat de aceasta.

 • Veţi respecta dreptul persoanei individuale sau al organizaţiei de a încheia oricând procesul de consultanţă.

 • Veţi respecta confidenţialitatea informaţiilor persoanei sau organizaţiei respective, cu excepţia situaţiilor în care sunteţi autorizat să procedaţi altfel de către persoana sau organizaţia respectivă sau în care acest lucru este impus de lege.

 • Înainte de a face cunoscut numele persoanei sau al organizaţiei pentru a arăta că sunt clienţi sau pentru recomandări sau pentru orice alt tip de informaţii de identificare, veţi obţine acordul persoanei sau al organizaţiei respective.

 • Înainte de a face cunoscute informaţii unei alte persoane care vă recompensează, trebuie să obţineţi acordul oricărei persoane cu care vă consultaţi.

 • Trebuie să creaţi, să întreţineţi, să depozitaţi şi să eliminaţi la deşeuri în mod corect orice înregistrare efectuată în legătură cu practica de consultanţă, într-un mod care să promoveze confidenţialitatea şi care să respecte toate legile aplicabile.

 • Modul în care utilizaţi Conţinutul Q12 trebuie să nu afecteze reputaţia companiei Gallup sau Conţinutul.

 • Trebuie să înştiinţaţi în scris toţi participanţii care sunt mărcile comerciale ale companiei Gallup. Lista completă a mărcilor comerciale ale companiei Gallup poate fi găsită aici.

 • Trebuie să înştiinţaţi în scris toţi participanţii că dvs. şi compania dvs. nu sunteţi reprezentanţi certificaţi sau autorizaţi ai companiei Gallup, după modelul de mai jos:

Gallup nu certifică consultanţi externi pentru a interpreta rezultatele Q12. În consecinţă, informaţiile pe care le primiţi şi care nu sunt furnizate de Gallup nu au fost aprobate şi nu sunt confirmate sau aprobate de Gallup în niciun mod. Opiniile, punctele de vedere sau modul de interpretare a rezultatelor Q12 reprezintă exclusiv convingerile [a se introduce numele companiei sau al persoanei].

Finalul Termenilor privind produsul Q12

Termenii privind cursul Gallup

Produsele din categoria Cursurilor sunt oferite ca serviciu furnizat de Gallup, Inc. Modul în care utilizaţi produsele sau serviciile de tipul Cursuri este guvernat de aceşti Termeni ai produsului. Achiziţionând şi utilizând produse sau servicii de tipul Cursuri, acceptaţi toţi Termenii produsului, fără limitări sau excepţii. Gallup îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând, conform deciziei proprii exclusive, părţi din aceşti Termeni ai produsului. Toate schimbările devin aplicabile imediat, din momentul postării. Gallup vă va înştiinţa când se fac schimbări, modificări sau adăugiri în conţinutul acestor Termeni ai produsului. Utilizând în continuare serviciile Gallup, arătaţi că acceptaţi şi că sunteţi de acord cu schimbările respective. Când utilizaţi serviciile Gallup, trebuie să respectaţi acei termeni şi condiţii, acele politici şi acei Termeni ai produsului în vigoare în momentul respectiv. Dacă se consideră că oricare dintre aceşti Termeni de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site este nevalid, nul sau neaplicabil, indiferent de motiv, condiţia respectivă va fi considerată ca putând fi exclusă şi nu va face parte din prezentul Acord.

Toate materialele de tipul Cursuri care sunt publicate de Gallup în orice formă de conţinut media, inclusiv - dar nu numai - sub formă de text, articole de ştiri, fotografii, imagini, ilustraţii, clipuri audio, clipuri video, rezultate ale unor sondaje, mărci comerciale, mărci de servicii, sigle, materiale pentru instruire şi alte materiale (denumite colectiv "Conţinut") sunt protejate de legea drepturilor de autor şi de alte legi privind proprietatea intelectuală existente în SUA şi la nivel internaţional şi sunt proprietatea companiei Gallup, Inc. sau a părţii creditate ca furnizor al Conţinutului respectiv sau sunt controlate de acestea.

Aceşti Termeni ai produsului încorporează prevederile conţinute în Termenii de utilizare a site-ului Gallup şi de vânzare pe site.

Aveţi permisiunea de a utiliza Conţinut de pe site-ul web dedicat cursurilor şi din kiturile pentru Cursuri în scopuri personale sau instituţionale. Nu aveţi permisiunea de a copia sau de a republica Conţinut de pe site-ul web sau din materialele de tipul kiturilor pentru Cursuri, cu excepţia elementelor incluse pe dispozitivul media portabil asociat kitului de Curs (DVD sau unitate flash USB). Elementele de pe dispozitivul media portabil sunt proiectate special pentru a fi republicate în scopuri personale sau instituţionale.

În eventualitatea copierii, redistribuirii sau publicării în condiţii permise a materialelor protejate de drepturi de autor, nu trebuie efectuată nicio modificare şi nicio ştergere a menţiunilor referitoare la autori, la mărci comerciale sau la drepturile de autor. Recunoaşteţi că descărcând materiale nu obţineţi niciun drept de proprietate asupra materialelor respective, protejate prin drepturi de autor. Pentru a proteja cunoştinţele şi conceptele care stau la baza lucrărilor de tipul Curs elaborate de Gallup, compania Gallup îşi rezervă dreptul de a audita orice Conţinut creat de utilizatori. Pe baza rezultatelor auditului respectiv, Gallup poate solicita modificarea Conţinutului creat de utilizator.

Pentru informaţii privind mărci comerciale şi drepturi de autor specifice, vă rugăm să consultaţi menţiunile privind mărcile comerciale şi drepturile de proprietate conţinute în Acordul privind termenii de utilizare a site-ului şi de vânzare pe site.

Dacă achiziţionaţi sau accesaţi Conţinut de tipul Curs pentru ca acesta să fie utilizat de o altă persoană, sunteţi răspunzător pentru respectarea Regulilor suplimentare de conduită profesională.

Data limită de înregistrare

Pentru a ne asigura că fiecare participant beneficiază de o experienţă remarcabilă la cursurile noastre, Gallup opreşte înregistrările la fiecare dintre cursuri cu două (2) săptămâni înainte de data fiecărui curs. Pentru a ne asigura că aveţi locul garantat la data de începere a cursului ales, înregistrarea dvs. trebuie să fie finalizată şi achitată integral până la data limită de înregistrare. La cursurile la care numărul de locuri este limitat, vor avea prioritate înregistrările care sunt finalizate şi achitate integral. Dacă înregistrarea dvs. nu este finalizată şi achitată integral la data limită de înregistrare, veţi avea oportunitatea de a vă transfera la o altă dată a cursului sau de a beneficia de rambursarea avansului trimis din tariful cursului.

Politica de participare

Cursurile Gallup sunt proiectate astfel încât să implice participanţii în fiecare zi, de la început până la sfârşit. Deoarece învăţarea se realizează în mare parte pe baza exerciţiilor de curs şi a interacţiunii cu ceilalţi participanţi, Gallup sugerează ca participanţii care sunt nevoiţi să absenteze o mare parte din durata cursului să se transfere la o dată la care prezenţa şi participarea să fie posibile. Dacă transferarea la o altă dată a cursului nu reprezintă o opţiune, Gallup acceptă prezenţa parţială şi înţelege că este posibil ca participanţii să nu beneficieze de toată valoarea cursului şi să nu finalizeze cursul cu succes. Aceşti participanţi nu vor primi atestatul de finalizare.

Politica de transfer şi de anulare a înscrierii de către participanţi

Dacă nu puteţi participa la un curs Gallup la care v-aţi înscris, trebuie să anulaţi până cel târziu cu două săptămâni înainte de data cursului, pentru a putea beneficia de o rambursare integrală. Dacă anulaţi cu mai puţin de două (2) săptămâni înainte de data începerii cursului, nu veţi beneficia de rambursare.

Dacă vă înregistraţi la un curs Gallup şi trebuie să vă transferaţi la o dată diferită a cursului, puteţi face acest lucru contactând compania Gallup cu cel puţin două (2) săptămâni înainte de data cursului. Se va percepe o taxă de transfer în valoare de 150 $. Gallup nu acceptă nicio cerere de transfer formulată cu mai puţin de două (2) săptămâni înainte de data de începere a cursului.

Politica de anulare a înscrierii la cursuri

Programele Gallup sunt evenimente interactive care combină lecţiile predate în clasă cu activităţile de grup. Prin urmare, fiecare program are un număr minim de participanţi, pentru a asigura o experienţă de învăţare reuşită. Gallup îşi rezervă dreptul de a anula orice program care nu întruneşte numărul minim de participanţi cu patru (4) săptămâni înainte de data de începere planificată a programului respectiv, iar la acea dată va comunica decizia de anulare tuturor participanţilor înregistraţi. Încurajăm participanţii să îşi planifice călătoria în consecinţă, deoarece Gallup nu este responsabilă pentru returnarea cheltuielilor de călătorie, în eventualitatea anulării unui program.

Notificare privind înregistrarea şi fotografierea

Participanţii nu pot realiza înregistrări audio sau video ale sesiunilor de curs fără permisiunea scrisă expresă acordată de Gallup. Vă rugăm să reţineţi că este posibil ca Gallup să înregistreze cursul în format video sau fotografic şi ca participanţii să apară în film sau în fotografii. În plus, este posibil ca participanţii să fie invitaţi să îşi exprime convingerile sau opiniile referitoare la eveniment sau la conţinutul evenimentului, în format scris sau electronic. La curs veţi fi înştiinţat dacă cursul urmează să fie înregistrat şi veţi avea ocazia de a refuza să fiţi înregistrat.

Înregistrându-se personal sau înregistrând o altă persoană sau participând la acest eveniment, participanţii obţin permisiunea companiei Gallup de a stoca aceste informaţii şi de a le utiliza ulterior în materiale tipărite sau electronice sau alte tipuri de materiale vizuale, inclusiv - dar nu numai - în cadrul eforturilor de marketing. Dacă nu doriţi să acordaţi permisiunea, vă rugăm să contactaţi secretariatul cursului, listat mai jos, înainte de a participa la eveniment.

Regulile de conduită profesională

Utilizând conţinut, materiale conexe de tipul Strengths (Puncte forte), Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) sau Curs sau punctele forte ori rezultatele Q12 ale unei alte persoane sau entităţi cu scopul de a educa, de a instrui sau de a oferi consultanţă persoanei respective sau unei organizaţii, sunteţi de acord să daţi dovadă de un comportament care să se reflecte pozitiv asupra companiei Gallup şi asupra Conţinutului. Următoarele Reguli de conduită profesională reprezintă aşteptările minime pe care compania Gallup le are de la relaţiile pe care le stabiliţi cu persoane individuale sau cu organizaţii.

 • Recunoaşteţi că nicio prevedere din conţinutul Termenilor produsului, al Regulilor de conduită profesională sau al activităţilor pe care le desfăşuraţi utilizând conceptele Strengths (Puncte forte) sau Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) sau Cursuri nu poate fi considerat ca generând vreun parteneriat, vreo asociere sau vreo relaţie de agent ori ca acordând vreo franciză între Gallup şi dvs.

 • Nu oferiţi nimănui niciun fel de reprezentare, garanţie sau garantare în numele companiei Gallup.

 • Nu faceţi cu bună ştiinţă afirmaţii neadevărate sau înşelătoare; sunteţi răspunzător pentru stabilirea unor delimitări clare, adecvate şi care respectă diferenţele culturale.

 • Recunoaşteţi că evaluările Clifton StrengthsFinder sau BP10 nu sunt validate ca instrumente de selectare/angajare în Recomandările privind oportunităţile egale de angajare promulgate de comisia EEOC şi, prin urmare, nu veţi utiliza evaluările Clifton StrengthsFinder sau BP10 ca instrumente de angajare sau cu scopul de a efectua selecţii.

 • Nu veţi face reclamă, nu veţi promova şi nu veţi sugera în niciun mod că serviciile pe care le oferiţi persoanelor individuale sau organizaţiilor în legătură cu Conţinutul de tip Strengths (Puncte forte) sau Employee Engagement (Implicarea angajaţilor) sau al Cursurilor sunt furnizate sau sponsorizate de Gallup, cu excepţia situaţiilor în care doriţi să declaraţi, dacă este cazul, că aţi finalizat unul sau mai multe Ateliere de tipul Strengths (Puncte forte) organizate de compania Gallup sau că aţi finalizat cu succes toate cerinţele pentru atestatul de educator. În plus, nu veţi pretinde că sunteţi angajat de compania Gallup, că sunteţi afiliat la aceasta sau că sunteţi sponsorizat de aceasta.

 • Nu veţi pretinde că sunteţi educator certificat de Gallup în domeniul produselor de tip Strengths (Puncte forte), cu excepţia situaţiei în care finalizaţi cerinţele impuse pentru a fi certificat, printre care se numără finalizarea cu succes a oricărui program de reatestare necesar.

 • Veţi respecta dreptul persoanei individuale sau al organizaţiei de a încheia oricând procesul de consultanţă.

 • Veţi respecta confidenţialitatea informaţiilor persoanei sau organizaţiei respective, cu excepţia situaţiilor în care sunteţi autorizat să procedaţi altfel de către persoana sau organizaţia respectivă sau în care acest lucru este impus de lege.

 • Înainte de a face cunoscut numele persoanei sau al organizaţiei pentru a arăta că sunt clienţi sau pentru recomandări sau pentru orice alt tip de informaţii de identificare, veţi obţine acordul persoanei sau al organizaţiei respective.

 • Înainte de a face cunoscute informaţii unei alte persoane care vă recompensează, trebuie să obţineţi acordul oricărei persoane cu care vă consultaţi.

 • Trebuie să creaţi, să întreţineţi, să depozitaţi şi să eliminaţi la deşeuri în mod corect orice înregistrare efectuată în legătură cu practica de consultanţă, într-un mod care să promoveze confidenţialitatea şi care să respecte toate legile aplicabile.

 • Modul în care utilizaţi Conţinutul trebuie să nu afecteze reputaţia companiei Gallup sau Conţinutul.

 • Trebuie să înştiinţaţi în scris toţi participanţii care sunt mărcile comerciale ale companiei Gallup. Lista completă a mărcilor comerciale ale companiei Gallup poate fi găsită aici.

 • Trebuie să înştiinţaţi în scris toţi participanţii că dvs. şi compania dvs. nu sunteţi reprezentanţi autorizaţi ai companiei Gallup şi trebuie ca în orice material care nu este elaborat de Gallup să includeţi următoarele, după cum va fi cazul:

Pentru Clifton StrengthsFinder şi BP10: Informaţiile pe care le primiţi şi care nu sunt furnizate de Gallup nu au fost aprobate şi nu sunt confirmate sau aprobate de Gallup în niciun mod. Opiniile, punctele de vedere sau modul de interpretare a rezultatelor Clifton StrengthsFinder sau BP10 reprezintă exclusiv convingerile [a se introduce numele companiei sau al persoanei].

Pentru Q12: Gallup nu certifică consultanţi externi pentru a interpreta rezultatele Q12. În consecinţă, informaţiile pe care le primiţi şi care nu sunt furnizate de Gallup nu au fost aprobate şi nu sunt confirmate sau aprobate de Gallup în niciun mod. Opiniile, punctele de vedere sau modul de interpretare a rezultatelor Q12 reprezintă exclusiv convingerile [a se introduce numele companiei sau al persoanei].

Finalul Termenilor privind Cursurile