Ostatnia aktualizacja 28 kwietnia 2017 r.

Firma Gallup od zawsze słynęła z troski o ochronę poufności danych. Od powstania w roku 1935 Gallup chroni anonimowość respondentów, jeśli nie wyrazili zgody na ujawnienie indywidualnych wyników i danych osobowych. W podobny sposób chronione są dane osób korzystających ze stron internetowych firmy. Do celów tego Oświadczenia terminy "Gallup", "my", "nas" i "nasze" oznaczają firmę Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Waszyngton, D.C., 20004, USA oraz jej spółki stowarzyszone i podległe. W przypadku pytań na temat niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony poufności danych lub swoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami.

Niniejsze Oświadczenie zawiera opis rodzajów informacji, w tym danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych przez strony internetowe firmy Gallup i usług dostarczanych przez strony internetowe firmy Gallup, a także sposobów ich przetwarzania i wykorzystywania firmę Gallup.
Dane osobowe

Termin "dane osobowe" w naszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony poufności danych odnosi się do informacji przekazywanych firmie Gallup w sposób bezpośredni i pośredni przez poszczególne osoby; informacje te samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą być użyte do identyfikacji osoby. Dane osobowe to imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane, które służą do identyfikacji osoby.

Informacje, które jako takie nie służą do identyfikacji osoby, nie są uznawane za dane osobowe. Obejmuje to między innymi wiek, płeć i inne preferencje.
I. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ STRONY INTERNETOWE FIRMY GALLUP

Na stronach internetowych firmy Gallup informacje są gromadzone na dwa sposoby: (1) pośrednio (np. za pomocą technologii stosowanych na stronie internetowej) oraz (2) bezpośrednio (np. poprzez dobrowolne podawanie danych w różnych miejscach strony przez Użytkownika).

1. Dane gromadzone pośrednio

Firma Gallup gromadzi pośrednio różnorodne informacje poprzez interakcję Użytkownika ze stronami internetowymi firmy Gallup lub użytkowanie tych stron przez Użytkownika. Dane te mogą obejmować między innymi informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu, dane gromadzone poprzez zautomatyzowane elektroniczne interakcje, dane o używaniu aplikacji, dane demograficzne, geograficzne lub geolokalizacyjne, dane statystyczne i zbiorcze ("Inne informacje").

Dane statystyczne lub zbiorcze nie identyfikują bezpośrednio konkretnej osoby, ale ich źródłem mogą być dane osobowe. Na przykład możemy gromadzić informacje osobowe w zestawieniu zbiorczym, aby obliczyć procent użytkowników z konkretnym kodem pocztowym.

Jeśli połączymy inne informacje z danymi osobowymi, połączone informacje będziemy traktować jako dane osobowe.

1.1. Dane monitorowania

Rozmiar i wzory ruchu internetowego, takie jak liczba odwiedzających witrynę lub stronę każdego dnia, to dane określane zazwyczaj jako dane monitorowania. Ten rodzaj danych gromadzonych pośrednio jest pozyskiwany na różne sposoby, np. za pomocą adresów IP, czyli numerów automatycznie nadawanych komputerom podczas korzystania z Internetu. Serwery sieciowe, czyli komputery obsługujące strony internetowe, automatycznie identyfikują komputery użytkowników za pomocą adresów IP. W momencie odwiedzin dowolnej strony internetowej firmy Gallup, nasze serwery rejestrują adres IP komputera odwiedzającego.

Do gromadzenia danych monitorowania firma Gallup korzysta z usług analitycznych innych firm, w tym między innymi z usługi Google Analytics, internetowej usługi analitycznej, którą zapewnia firma Google, Inc. (dalej jako "Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych"). Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych używają plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerach odwiedzających. Pomagają one w analizie sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych firmy Gallup. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania ze stron internetowych firmy Gallup, w tym adres IP odwiedzającego, będą przesyłane i przechowywane przez serwery Zewnętrznych dostawców usług analitycznych. W imieniu firmy Gallup Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych używają tych danych do przeprowadzania analizy korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych firmy Gallup, przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie oraz dostarczania innych usług związanych z monitorowaniem aktywności na stronie. Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych nie powiążą adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi, które obsługują.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez usługę Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny tutaj. Firma Gallup wykorzystuje funkcję anonimizacji adresów IP, która obcina/anonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwery firmy Google w USA i tam skracany.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Warunkach dotyczących prywatności oraz korzystania z Google Analytics.

Informacje zebrane przez usługę Google Analytics są dostępne tylko dla wyznaczonych administratorów firmy Gallup. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z administracją strony i planowaniem sposobów spełniania potrzeb naszych użytkowników, na przykład przez udoskonalanie zawartości strony oraz dostosowywanie zawartości i układu strony pod kątem poszczególnych osób lub grup użytkowników.

1.2. Pliki cookie firmy Gallup

Inne typy informacji zbieranych pośrednio są zapisywane w plikach cookie. Pliki cookie są to małe pliki zawierające informacje elektroniczne, które mogą być przesyłane ze strony internetowej na dysk twardy osoby odwiedzającej w celu usprawnienia korzystania ze strony. Niektóre ze stron firmy Gallup wykorzystują pliki cookie do przechowywania kodu użytkownika, dzięki czemu nie musi on ponownie podawać informacji o sobie przy każdym odwiedzaniu strony. Używanie plików cookie jest standardową praktyką w Internecie. Mimo że większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ostateczna decyzja o ich akceptacji należy do Użytkownika. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować zapisywanie plików cookie lub włączyć powiadomienia o przesyłanych plikach cookie. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przy użyciu odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie uniemożliwia dostęp do niektórych funkcji stron internetowych firmy Gallup. Pliki cookie przesłane przez firmę Gallup tracą ważność po zakończeniu przez Użytkownika sesji na stronie internetowej lub po rozsądnym okresie nieaktywności.

1.3. Pliki cookie innych firm

W niektórych przypadkach korzystamy z usług niezależnych agencji reklamowych, zlecając im wyświetlanie reklam w naszym imieniu. Firmy obsługujące reklamy mogą korzystać z plików cookie lub tagów aktywności w celu mierzenia skuteczności reklam. W ich przypadku Użytkownik również może określić, czy akceptuje te pliki cookie. Możliwe jest dostosowanie ustawień przeglądarki w celu blokowania odbioru plików cookie innych firm lub włączenia powiadomień o przesyłaniu takich plików.

2. Dane gromadzone bezpośrednio

Firma Gallup gromadzi także dane osobowe i inne informacje dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. Decyzja o podaniu informacji należy wyłącznie do Użytkownika.

Firma Gallup zapewnia poufność wszystkich informacji gromadzonych bezpośrednio i będzie je wykorzystywać wyłącznie w konkretnym celu podanym w miejscu ich pozyskiwania. Firma Gallup zwróci się o konkretne pozwolenie na jakiekolwiek inne dodatkowe użycie. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia tych danych. Firma Gallup nigdy nie sprzeda dostępu do danych Użytkownika ani nie wymieni ich na inną wartość bez zgody Użytkownika.

2.1. Dane konta użytkownika

Podczas rejestracji nowego konta na jednej ze stron internetowych firmy Gallup ("Konto użytkownika") Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie dowolnych produktów, usług, kodów dostępu lub innych artykułów sprzedawanych przez firmę Gallup Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych do rozliczenia i pełnego adresu w celach rozliczeniowych.

Firma Gallup może zbierać dane osobowe o Użytkowniku (jako o kliencie firmy Gallup lub użytkowniku jej produktów), gdy zarejestruje się on w celu korzystania z naszych stron internetowych, usług lub produktów oraz gdy przekazuje on opinie o naszych produktach lub usługach. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przez nas wykorzystane w następujących celach (jeśli nie jest to zakazane przepisami prawa):

  • do dostarczenia Użytkownikowi zamówionych produktów lub usług;
  • do komunikacji z Użytkownikiem na temat jego konta i transakcji z nami, a także do wysyłania Użytkownikowi informacji o funkcjach na naszych stronach oraz o zmianach naszych zasad;
  • do zapewniania wsparcia, w tym między innymi w zakresie aktualizacji produktów i poprawek produktów, i przekazywania innych podobnych informacji;
  • do powiadamiania Użytkownika o udostępnieniu nowych produktów i zmianach w usługach oraz do reklamowania produktów i usług firmy Gallup zgodnie z niniejszą Polityką.

Wszelkie dane Konta użytkownika są przechowywane tylko do momentu zamknięcia konta przez Użytkownika (patrz punkt III.1 poniżej). Jeśli firma Gallup jest zobowiązana do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika ze względu na wymagania określone prawem, dane osobowe nie są dalej wykorzystywane przez nią i są przechowywane tylko do zakończenia okresu wskazanego w przepisach prawa.

2.2. Inne dane osobowe podawane bezpośrednio

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika na stronach internetowych firmy Gallup, np. przez formularze kontaktowe, lub telefonicznie, są przechowywane w bazie danych usług przez okres potrzebny do osiągnięcia celu biznesowego, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

II. ZBIERANIE DANYCH

Wiele stron internetowych firmy Gallup oferuje użytkownikom możliwość wzięcia udziału w ankietach i badaniach przez Internet. Firma Gallup przekaże informacje na temat celu i przebiegu każdej ankiety lub badania, co stanowi część odpowiedniej ankiety lub badania.

1. Dostęp do wyników ankiety lub badania z innego konta użytkownika

Inny użytkownik online może wykupić dla Użytkownika kod dostępu do ankiety lub badania firmy Gallup. Należy pamiętać, że w przypadku wzięcia udziału w takiej ankiecie lub badaniu jej wyniki są dostępne także dla użytkowników, którzy kupili ten kod dostępu do produktu firmy Gallup. Dane udostępniane posiadaczowi tego konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz wyniki Użytkownika, ale nie zawierają konkretnych odpowiedzi na pojedyncze pytania wchodzące w skład ankiety lub badania. Ponadto posiadacz konta nie może zmieniać ani usuwać żadnych wyników ani danych konta Użytkownika.

Po ukończeniu ankiety lub badania Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia udostępniania wyników innym posiadaczom kont lub zrezygnować z udostępniania swoich wyników.

2. Udostępnianie wyników ankiet innym osobom

Po ukończeniu ankiety lub badania Użytkownik może mieć możliwość udostępnienia swoich wyników przez pocztę e-mail lub sieci społecznościowe. Udostępniane są tylko imię i nazwisko Użytkownika oraz wyniki. Udostępnienie informacji z Konta użytkownika w dowolnych mediach społecznościowych oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie przez firmę Gallup informacji zbieranych od i na temat Użytkownika dostawcy usługi mediów społecznościowych, innym użytkownikom i znajomym w serwisie społecznościowym oraz akceptację faktu, że wykorzystanie udostępnionych informacji przez usługę mediów społecznościowych podlega zasadom ochrony prywatności tej usługi. Aby zapobiec udostępnianiu swoich danych osobowych w ten sposób, wystarczy, że Użytkownik nie udostępni swoich danych z konta na stronie firmy Gallup w mediach społecznościowych.

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI

1. Poprawianie i zmienianie informacji oraz preferencji użytkownika; usuwanie kont użytkowników

Jeżeli Użytkownik, który wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy Gallup, chce zrezygnować z tej usługi, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą zmieniać odpowiednie ustawienia w obszarze "MOJE KONTO", zmieniając swoje ustawienia w sekcji "Kontakt".

W dowolnym momencie Użytkownik może także usunąć swoje konto z dowolnej strony firmy Gallup lub poprosić o poprawienie swoich danych. Aby to zrobić, prosimy skontaktować się z nami.

2. Bezpieczeństwo informacji

Pracownicy firmy Gallup rozumieją potrzebę ochrony prywatności użytkowników, toteż utrzymujemy uzasadnione, odpowiednie procedury zabezpieczeń, aby chronić dane Użytkownika przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także charakter tych danych. Nad bezpieczeństwem danych czuwa wyznaczony przez firmę Gallup administrator ds. ochrony poufności danych. Dostęp do danych użytkowników jest ograniczony do określonych osób, które zostały przeszkolone w zakresie poszanowania prywatności użytkowników. Prawo dostępu przyznane tym osobom jest ograniczone wyłącznie do wykorzystywania tych danych do celów biznesowych. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych, prowadzony jest rejestr osób korzystających z tych danych.

3. Przechowywanie informacji przez inne firmy

Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom i pośrednikom pracującym w naszym imieniu dla celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony poufności danych. Możemy na przykład zatrudniać firmy, aby pomagały nam w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów lub usług. Każdy zatrudniony przez nas dostawca lub pośrednik musi przestrzegać naszych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych i zabezpieczeń, i nie może wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w jakimkolwiek innym celu. Podobnie jak firma Gallup, dostawca lub pośrednik firmy Gallup nigdy nie sprzeda dostępu do danych Użytkownika ani nie wymieni ich na inną wartość. Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności firma Gallup ponosi odpowiedzialność, jeśli zewnętrzni pośrednicy zatrudnieni przez firmę Gallup do przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Gallup robią to w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że firma Gallup udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

4. Poufność informacji dotyczących dzieci

Zalecamy rodzicom i opiekunom nadzór nad dziećmi w czasie korzystania przez nie z Internetu oraz monitorowanie stron odwiedzanych przez dzieci. Strony firmy Gallup nie zawierają materiałów, które są powszechnie uważane za nieodpowiednie dla dzieci.

5. Łącza do innych stron

Strony internetowe firmy Gallup mogą zawierać łącza do stron należących do innych organizacji i/lub obsługiwanych przez inne organizacje. Zasady ochrony poufności obowiązujące na tych stronach mogą różnić się od zasad firmy Gallup. Te strony mogą również gromadzić dane i wykorzystywać je w sposób inny niż firma Gallup. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony poufności danych stron internetowych innych firm.

6. Lokalizacja zbierania i przetwarzania danych

Dostęp do stron internetowych firmy Gallup może oznaczać przesyłanie danych osobowych oraz wyników ankiety lub badania, które firma Gallup wykorzysta do celów biznesowych zgodnych z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony poufności danych. Jako firma globalna, Gallup może przetwarzać zgromadzone informacje w swoich oddziałach na całym świecie. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, w których firma Gallup, jej spółki stowarzyszone i podległe lub dostawcy usług utrzymują placówki.

7. Zgodność i współpraca z organami regulacyjnymi

Firma Gallup przestrzega Zasad Ramowych Tarczy Prywatności UE-USA i Zasad Ramowych Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesłanych odpowiednio z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma Gallup poświadczyła Departamentowi Handlu stosowanie się do Zasad Tarczy Prywatności. Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt między warunkami niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych a Zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zobaczyć nasze poświadczenie, prosimy odwiedzić stronę internetową https://www.privacyshield.gov.

8. Dostęp, korygowanie i opcje ograniczenia wykorzystywania danych osobowych

Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, oraz do korygowania, aktualizowania, zmieniania, ukrywania, usuwania lub modyfikowania w inny sposób wszelkich danych osobowych, jeśli są niedokładne lub zostały przetworzone z naruszeniem Zasad Tarczy Prywatności UE-USA, chyba że zachodzi konieczność przechowywania tych informacji w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji danych osobowych możemy zwrócić się do Użytkownika o zweryfikowanie swojej tożsamości przed zrealizowaniem jego żądania.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu jego danych osobowych, bądź wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych.

Możemy odrzucić żądania, które są w nieuzasadniony sposób powtarzane, wymagają nieproporcjonalnego wysiłku technicznego (na przykład opracowania nowego systemu lub poważnej zmiany istniejącej praktyki), zagrażają ochronie prywatności innych osób lub byłyby szczególnie niepraktyczne (na przykład żądania dotyczące informacji przechowywanych w systemach archiwalnych).

Firma Gallup będzie odpowiadać na żądania dostępu w rozsądnym okresie czasu, w rozsądny sposób i w zrozumiałej formie. Firma Gallup może nałożyć niewygórowaną opłatę w celu pokrycia kosztów zapewnienia dostępu. Firma Gallup może określić maksymalną liczbę żądań w danym okresie od konkretnej osoby, które będą realizowane.

Firma Gallup zwróci się do Użytkownika o zgodę przed udostępnieniem danych osobowych Użytkownika jakiejkolwiek stronie trzeciej, która nie działa jako pośrednik lub dostawca, w celu wykonania zadań w naszym imieniu lub użycia danych w celu istotnie różnym od celu, w jakim dane te zostały początkowo zgromadzone lub na jaki Użytkownik w późniejszym czasie wyraził zgodę. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy firma Gallup ma obowiązek odpowiedzieć na wnioski prawne organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa.

W przypadku informacji wrażliwych (np. numery ubezpieczenia społecznego lub inne identyfikatory krajowe, informacje medyczne, informacje związane z pochodzeniem etnicznym lub rasowym, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, karalność lub orientacja seksualna) zwrócimy się do Użytkownika o wyraźną zgodę (wyrażenie zgody), jeśli takie informacje mają zostać (i) ujawnione stronie trzeciej lub (ii) użyte w celu innym niż te, w jakich zostały pierwotnie zebrane, lub na jakie Użytkownik wyraził później zgodę. Firma Gallup nie ma obowiązku uzyskania wyraźnej zgody w odniesieniu do informacji wrażliwych, gdy przetwarzanie danych (a) leży w żywotnym interesie podmiotu danych lub innej osoby; (b) jest konieczne do ustalenia roszczeń prawnych lub obrony; (c) jest wymagane do zapewnienia opieki zdrowotnej lub diagnozy; (d) jest konieczne do realizacji zobowiązań firmy Gallup w dziedzinie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia; lub (e) jest związane z informacjami wyraźnie podanymi do publicznej wiadomości przez podmiot danych.

9. Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przestrzeganiem przez nas niniejszej Polityki bądź skargi związanej z Tarczą Prywatności, lub też ogólnej skargi związanej z ochroną danych osobowych najpierw należy skontaktować się z nami. Zbadamy i spróbujemy rozpoznać skargi oraz rozwiązać spory związane z użyciem i ujawnianiem danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką.

W przypadku nierozwiązanej obawy związanej z ochroną danych osobowych lub użyciem danych, którą nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący sposób, prosimy skontaktować się z naszym dostawcą usług pozasądowego rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

W odniesieniu do danych kadrowych firma Gallup będzie współpracować z organami ds. ochrony danych w UE i szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), a także stosować się do zaleceń wydanych przez te organy w odniesieniu do danych kadrowych przesłanych z UE i Szwajcarii w kontekście relacji zatrudnienia. Jeśli Użytkownik nie otrzyma w odpowiednim czasie potwierdzenia skargi od firmy Gallup lub jeśli nasz sposób zajęcia się skargą nie jest dla Użytkownika satysfakcjonujący, Użytkownik może skontaktować się z organami ds. ochrony danych w UE w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi. Usługi organów ds. ochrony danych w UE są świadczone bezpłatnie.

Pod pewnymi warunkami, które są opisane dokładniej na stronie internetowej Tarczy Prywatności, Użytkownik ma możliwość wystąpienia o wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozwiązania sporu zostały wyczerpane.

Firma Gallup podlega uprawnieniom w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów prawa Federalnej Komisji Handlu (FTC).

10. Aktualizacje zasad

Niniejsze Oświadczenie stanowi zobowiązanie firmy Gallup wobec użytkowników jej stron internetowych i użytkowników posiadających zarejestrowane konta. Mogą również istnieć dodatkowe informacje dotyczące określonych stron firmy Gallup, ponadto mogą ukazywać się uaktualnienia niniejszych zasad. Dlatego użytkownikom mającym obawy dotyczące gromadzenia informacji i sposobu ich wykorzystywania zalecamy regularne przeglądanie treści Oświadczenia dotyczącego ochrony poufności danych na każdej z naszych stron internetowych. Firma Gallup zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wykorzystywania gromadzonych informacji w dowolnym momencie.

11. Dodatkowe pytania lub uwagi

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg, żądań dostępu lub jakichkolwiek pytań dotyczących Tarczy Prywatności lub uwag odnośnie do Polityki prywatności firmy Gallup prosimy skontaktować się z nami. Firma Gallup odpowie w ciągu 45 dni od otrzymania skargi.