Ostatnia aktualizacja: piątek, 30 maja 2018 r.

Firma Gallup od zawsze słynęła z troski o ochronę poufności danych. Od powstania w roku 1935 firma Gallup chroni prywatność respondentów, jeśli nie wyrazili oni zgody na ujawnienie indywidualnych wyników i danych osobowych. W podobny sposób chronione są dane osób korzystających ze stron internetowych firmy. Do celów tego Oświadczenia terminy "Gallup", "my", "wy" i "nasze" oznaczają firmę Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, USA oraz jej spółki stowarzyszone i podległe.

Z inspektorem ochrony danych w firmie Gallup można się skontaktować pod adresem Privacy_Administrator@Gallup.com.

To Oświadczenie zawiera opis rodzajów informacji, w tym danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych przez strony internetowe firmy Gallup i usługi dostarczane przez strony internetowe firmy Gallup, a także sposoby ich wykorzystania przez firmę Gallup. W przypadku pytań odnoszących się do niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony poufności danych lub swoich danych osobowych należy skontaktować się z nami pod adresem Privacy_Administrator@Gallup.com.

Dane osobowe

Termin "dane osobowe" w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności odnosi się do informacji przekazywanych firmie Gallup przez poszczególne osoby w sposób pośredni i bezpośredni, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą być użyte do identyfikacji osoby lub mogą sprawić, że identyfikacja osoby stanie się możliwa. Dane osobowe obejmują na przykład nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje identyfikujące osobę lub sprawiające, że identyfikacja osoby staje się możliwa

Informacje, które jako takie nie służą do identyfikacji osoby lub nie sprawiają, że identyfikacja osoby staje się możliwa, nie są uznawane za dane osobowe.

I. RODZAJ INFORMACJI GROMADZONYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE FIRMY GALLUP

Strony internetowe firmy Gallup gromadzą informacje na dwa sposoby: (1) pośrednio (np. za pomocą technologii stosowanych na stronie internetowej) oraz (2) bezpośrednio (np. poprzez dobrowolne podawanie danych w różnych miejscach strony przez Użytkownika).

Informacje zostaną przesłane na serwery firmy Gallup Inc., znajdujące się w Stanach Zjednoczonych ("USA"). Firma Gallup poświadczyła amerykańskiemu Departamentowi Handlu stosowanie się do Zasad Tarczy Prywatności USA. Zgodnie z art. 45 ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych ("RODO"), Komisja Europejska uznaje, że certyfikacja w ramach europejskiej ochrony prywatności UE zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, tak aby transfer danych do USA nie wymagał specjalnego zezwolenia (patrz także poniżej w klauzuli III. 7 "Zgodność i współpraca z organami regulacyjnymi").

1. Dane gromadzone pośrednio

Firma Gallup gromadzi pośrednio różnorodne informacje poprzez interakcję Użytkownika ze stronami internetowymi firmy Gallup lub użytkowanie tych stron przez Użytkownika. Dane te mogą obejmować między innymi informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu, dane gromadzone poprzez zautomatyzowane elektroniczne interakcje, dane o używaniu aplikacji, informacje o treści w oparciu o indywidualne zainteresowania, dane demograficzne, geograficzne lub geolokalizacyjne, dane statystyczne i zbiorcze ("Inne informacje").

Dane statystyczne lub zbiorcze nie identyfikują bezpośrednio konkretnej osoby, ale ich źródłem mogą być dane osobowe. Na przykład możemy gromadzić informacje osobowe w zestawieniu zbiorczym, aby obliczyć procent użytkowników z konkretnym kodem pocztowym.

Jeśli połączymy inne informacje z danymi osobowymi, połączone informacje będziemy traktować jako dane osobowe.

1.1 Pliki Cookies w firmie Gallup

Niektóre typy informacji zbieranych pośrednio są zapisywane w "plikach cookie". Pliki cookie są to małe pliki zawierające informacje elektroniczne, które mogą być przesyłane ze strony internetowej na dysk twardy osoby odwiedzającej w celu usprawnienia korzystania ze strony. Istnieją różne typy plików cookie:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie są wymagane do obsługi naszej witryny.
 • Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do rozpoznawania Użytkownika, gdy wraca na naszą stronę internetową. Pliki cookie służą po prostu do przechowywania kodu Użytkownika, dzięki czemu nie musi on ponownie podawać informacji o sobie przy każdych odwiedzinach strony.
 • Ukierunkowane pliki cookie zapisują dane o odwiedzeniu naszej platformy i otwieranych stronach. Informacje te zostaną wykorzystane w celu dostosowania naszej strony internetowej do zainteresowań Użytkownika.

Używanie plików cookie jest standardową praktyką w Internecie. Mimo że większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ostateczna decyzja o ich akceptacji należy do Użytkownika. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie w drodze wyrażenia zgody. Można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować zapisywanie plików cookie lub włączyć powiadomienia o przesyłanych plikach cookie. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przy użyciu odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie uniemożliwia dostęp do niektórych funkcji stron internetowych firmy Gallup. Pliki cookie przesłane przez firmę Gallup tracą ważność po zakończeniu przez Użytkownika sesji na stronie internetowej lub po rozsądnym okresie nieaktywności. Prosimy o zapoznanie się z listą wszystkich wykorzystywanych przez nas plików cookie, która jest dostępna tutaj.

1.1. a. Śledzenie danych i zewnętrzni dostawcy usług analitycznych

Rozmiar i wzory ruchu internetowego, takie jak liczba odwiedzających witrynę lub stronę każdego dnia, to dane określane zazwyczaj nazwą danych monitorowania. Dane tego typu są pozyskiwane na różne sposoby, np. za pomocą adresów IP, czyli numerów automatycznie nadawanych komputerom podczas korzystania z Internetu. Serwery sieciowe, czyli komputery obsługujące strony internetowe, automatycznie identyfikują komputery użytkowników za pomocą adresów IP. W momencie odwiedzin dowolnej strony internetowej firmy Gallup, nasze serwery rejestrują adres IP komputera odwiedzającego.

W celu uzyskania tych danych śledzenia, firma Gallup wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług analitycznych ("Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych"). Aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych firmy Gallup, zewnętrzni dostawcy usług analitycznych korzystają z plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze stron internetowych firmy Gallup, w tym adres IP odwiedzającego, będą przesyłane i przechowywane przez serwery Zewnętrznych dostawców usług analitycznych. W imieniu firmy Gallup Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych używają tych danych do przeprowadzania analizy korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych firmy Gallup, przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie oraz dostarczania innych usług związanych z monitorowaniem aktywności na stronie. Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych nie powiążą adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi, które obsługują. Przetwarzanie to jest konieczne do celów ochrony uzasadnionych interesów firmy Gallup, zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f) RODO, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Dla wyżej wymienionych celów firma Gallup wykorzystuje następujących Zewnętrznych dostawców usług analitycznych: Google Analytics, Selligent, Oracle, Dynatrace i Zendesk. Lista zawiera informacje na temat korzystania z każdego pliku cookie oraz na temat tego, jak zapobiec gromadzeniu i wykorzystaniu informacji zebranych przez plik cookie.

Jednym z naszych Zewnętrznych dostawców usług analitycznych jest Google Analytics:

Google Analytics to usługa firmy Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, dalej "Google") wykorzystująca pliki cookie, które są zapisywane na komputerze. Informacje generowane przez plik cookie są przesyłane na serwer Google, (najczęściej) znajdujący się w USA, i na nim przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu przeanalizowania korzystania z naszych stron internetowych. Adres IP przesłany z przeglądarki przez Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi dla celów profilowania.

Można zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez usługę Google Analytics (pliki cookie i adres IP), pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną tutaj. Firma Gallup używa funkcji anonimizacji adresu IP, co skraca/anonimizuje ostatnie osiem cyfr adresu IP w przypadku osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej i z innych krajów będących sygnatariuszami umowy ustanawiającej Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwery firmy Google w USA i tam skracany.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Warunkach dotyczących korzystania z Google Analytics.

Informacje zebrane przez usługę Google Analytics są dostępne tylko dla wyznaczonych administratorów firmy Gallup. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z administracją strony i planowaniem sposobów spełniania potrzeb naszych użytkowników, na przykład przez udoskonalanie zawartości strony oraz dostosowywanie zawartości i układu strony pod kątem poszczególnych osób lub grup użytkowników.

b. Pliki cookie dotyczące reklam

W niektórych przypadkach korzystamy z usług niezależnych agencji reklamowych, zlecając im wyświetlanie reklam w naszym imieniu. Firmy obsługujące reklamy mogą korzystać z plików cookie lub tagów aktywności w celu mierzenia skuteczności reklam. W ich przypadku Użytkownik również może określić, czy chce akceptować te pliki cookie w drodze wyrażenia zgody. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w celu blokowania odbierania plików cookie innych firm lub włączenia powiadomień o przesyłaniu takich plików. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, nie będziemy w stanie wyświetlać spersonalizowanych treści ani reklam.

2. Dane gromadzone bezpośrednio

Firma Gallup gromadzi także dane osobowe i inne informacje dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. Decyzja o podaniu informacji należy wyłącznie do Użytkownika.

Firma Gallup zapewnia poufność wszystkich informacji gromadzonych bezpośrednio i będzie je wykorzystywać wyłącznie w konkretnym celu podanym w miejscu ich pozyskiwania. Firma Gallup zwróci się o konkretne pozwolenie na jakiekolwiek inne dodatkowe użycie. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia tych danych. Firma Gallup nigdy nie sprzeda dostępu do danych Użytkownika ani nie wymieni ich na inną wartość bez zgody Użytkownika.

2.1. Dane konta użytkownika

Podczas rejestracji nowego konta na jednej ze stron internetowych firmy Gallup ("Konto Użytkownika") Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, w tym m.in. danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku zdecydowania się na zakup produktów, usług, kodów dostępu lub innych artykułów sprzedawanych przez firmę Gallup Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych płatniczych i pełnego adresu w celach rozliczeniowych.

Firma Gallup może zbierać dane osobowe o Użytkowniku (jako o kliencie firmy Gallup lub użytkowniku jej produktów), gdy zarejestruje się on w celu korzystania z naszych stron internetowych, usług lub produktów oraz gdy przekazuje on opinie o naszych produktach lub usługach. Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania postanowień umowy zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. b) RODO. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przez nas wykorzystane w następujących celach (jeśli nie jest to zakazane przepisami prawa):

 • do dostarczania Użytkownikowi zamówionych produktów lub usług;
 • do komunikacji z Użytkownikiem na temat jego konta i transakcji z nami, a także do wysyłania Użytkownikowi informacji o zmianach naszych zasad;
 • do zapewniania wsparcia, w tym między innymi w zakresie aktualizacji produktów i poprawek produktów, i przekazywania innych podobnych informacji;

Ponadto będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f) RODO, w celu przesyłania informacji na temat funkcji na naszej stronie, nowych produktów i rozwoju usług, a także w celu reklamowania produktów i usług firmy Gallup zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Wszelkie dane Konta użytkownika są przechowywane tylko do momentu zamknięcia konta przez Użytkownika (patrz punkt III.1 poniżej). Jeśli firma Gallup jest zobowiązana do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika ze względu na wymagania określone prawem, dane osobowe nie są przez nią dalej wykorzystywane i są przechowywane tylko do wygaśnięcia okresu określonego prawem.

2.2. Inne dane osobowe podawane bezpośrednio

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika na stronach internetowych firmy Gallup, np. przez formularze kontaktowe, lub telefonicznie, są przechowywane w bazie danych usług przez okres potrzebny do realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. b) RODO, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

II. ZBIERANIE DANYCH

Wiele stron internetowych firmy Gallup oferuje użytkownikom możliwość wzięcia udziału w ankietach i badaniach przez Internet. Firma Gallup przekaże informacje na temat celu i przebiegu każdej ankiety lub badania, co stanowi część odpowiedniej ankiety lub badania.

1. Dostęp do wyników ankiety lub badania z innego konta użytkownika

Inny użytkownik online może zakupić dla Użytkownika kod dostępu do ankiety lub badania firmy Gallup. Należy pamiętać, że w przypadku wzięcia udziału w takiej ankiecie lub badaniu jej wyniki są dostępne także dla użytkowników, którzy kupili ten kod dostępu do produktu firmy Gallup. Dane udostępniane posiadaczowi tego konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz wyniki Użytkownika, ale nie zawierają konkretnych odpowiedzi na pojedyncze pytania wchodzące w skład ankiety lub badania. Ponadto posiadacz konta nie może zmieniać ani usuwać żadnych wyników ani danych konta Użytkownika.

Po ukończeniu ankiety lub badania Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia udostępniania wyników innym posiadaczom kont lub zrezygnować z udostępniania swoich wyników.

2. Udostępnianie wyników ankiet innym osobom

Po ukończeniu ankiety lub badania Użytkownik może mieć możliwość udostępnienia swoich wyników przez pocztę e-mail lub sieci społecznościowe. Udostępniane są tylko imię i nazwisko Użytkownika oraz wyniki. Udostępnienie informacji z Konta użytkownika w dowolnych mediach społecznościowych oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie przez firmę Gallup informacji zbieranych od i na temat Użytkownika dostawcy usługi mediów społecznościowych, innym użytkownikom i znajomym w serwisie społecznościowym oraz akceptację faktu, że wykorzystanie udostępnionych informacji przez usługę mediów społecznościowych podlega zasadom ochrony prywatności tej usługi. Aby zapobiec udostępnianiu swoich danych osobowych w ten sposób, wystarczy, że Użytkownik nie udostępni swoich danych z konta na stronie firmy Gallup w mediach społecznościowych.

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI

1. Poprawianie i zmienianie informacji oraz preferencji użytkownika; usuwanie kont użytkowników

Jeżeli zgodnie z art. 6 (1) 1. a) RODO Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy Gallup, ale chce wycofać swoją zgodę i zaprzestać korzystania z usługi, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami (patrz także poniższy punkt III.8. "Prawa Użytkownika"). Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą zmieniać odpowiednie ustawienia w obszarze "MOJE KONTO", zmieniając swoje ustawienia w sekcji "Kontakt".

W dowolnym momencie Użytkownik może także usunąć swoje konto z dowolnej strony firmy Gallup lub poprosić o poprawienie swoich danych. Aby to zrobić, prosimy skontaktować się z nami.

2. Bezpieczeństwo informacji

Pracownicy firmy Gallup rozumieją potrzebę ochrony prywatności użytkowników, toteż utrzymujemy uzasadnione, odpowiednie procedury zabezpieczeń, aby chronić dane Użytkownika przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także charakter tych danych. Nad bezpieczeństwem danych czuwa wyznaczony przez firmę Gallup administrator ds. ochrony poufności danych. Dostęp do danych użytkowników jest ograniczony do określonych osób, które zostały przeszkolone w zakresie poszanowania prywatności użytkowników. Prawo dostępu przyznane tym osobom jest ograniczone wyłącznie do wykorzystywania tych danych do celów biznesowych. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych, prowadzony jest rejestr osób korzystających z tych danych.

3. Przechowywanie informacji przez inne firmy

Dostarczamy informacji osobowych naszym spółkom zależnym i innym zaufanym przedsiębiorstwom lub osobom, które zajmują się ich przetwarzaniem, w oparciu o dostarczone przez nas instrukcje i zgodnie z naszymi Zasadami ochrony poufności danych oraz wszelkimi innymi stosownymi zasadami poufności i bezpieczeństwa. Na przykład korzystamy z usług usługodawców takich jak "Chmura Amazon" w celu przechowywania danych. Żaden sprzedawca ani podmiot nie jest uprawniony do korzystania z otrzymywanych od nas danych osobowych w celu innym niż wykonanie zleconych usług. Podobnie jak firma Gallup, dostawca lub pośrednik firmy Gallup nigdy nie sprzeda dostępu do danych Użytkownika ani nie wymieni ich na inną wartość. Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności firma Gallup ponosi odpowiedzialność, jeśli zewnętrzni pośrednicy zatrudnieni przez firmę Gallup do przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Gallup robią to w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że firma Gallup udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

4. Poufność informacji dotyczących dzieci

Zalecamy rodzicom i opiekunom nadzór nad dziećmi w czasie korzystania przez nie z Internetu oraz monitorowanie stron odwiedzanych przez dzieci. Strony firmy Gallup nie zawierają materiałów nieodpowiednich dla dzieci.

5. Łącza do innych stron

Strony internetowe firmy Gallup mogą zawierać łącza do stron należących do innych organizacji i/lub obsługiwanych przez inne organizacje. Zasady ochrony poufności obowiązujące na tych stronach mogą różnić się od zasad firmy Gallup. Te strony mogą również gromadzić dane i wykorzystywać je w sposób inny niż firma Gallup. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony poufności danych stron internetowych innych firm.

6. Lokalizacja zbierania, przetwarzania i przechowywania danych

Dostęp do stron internetowych firmy Gallup może oznaczać przesyłanie danych osobowych oraz wyników ankiety lub badania, które firma Gallup wykorzysta do celów biznesowych zgodnych z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony poufności danych. Jako firma globalna, Gallup może przetwarzać zgromadzone informacje w swoich oddziałach na całym świecie. Informacje mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w których firma Gallup posiada swoje zakłady, w tym filie firmy Gallup (pełna lista spółek firmy Gallup znajduje się na stronie Gallup.com).

Firma Gallup przechowuje dane osobowe zbierane i przetwarzane do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel biznesowy.

7. Zgodność i współpraca z organami regulacyjnymi

Firma Gallup przestrzega Zasad Ramowych Tarczy Prywatności UE-USA i Zasad Ramowych Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesłanych odpowiednio z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma Gallup poświadczyła Departamentowi Handlu stosowanie się do Zasad Tarczy Prywatności. Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt między warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zobaczyć nasze poświadczenie, prosimy odwiedzić stronę internetową https://www.privacyshield.gov.

8. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, oraz do korygowania, aktualizowania, zmieniania, ukrywania, usuwania lub modyfikowania w inny sposób wszelkich danych osobowych, jeśli są niedokładne lub zostały przetworzone z naruszeniem Zasad Tarczy Prywatności UE-USA. Podczas aktualizacji danych osobowych możemy zwrócić się do Użytkownika o zweryfikowanie swojej tożsamości przed zrealizowaniem jego żądania.

Użytkownik może także, jeśli jest to zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu jego danych osobowych, bądź wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych.

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w kwestii przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma następujące prawa:

 • prawo do żądania bezpłatnej (i) informacji o tym, czy dane osobowe Użytkownika są przechowywane oraz (ii) dostępu do przechowywanych danych osobowych i/lub (iii) ich duplikatów. Jeżeli jednak żądanie to narusza prawa i wolności innych osób lub jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty (biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanych działań) lub do odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem;
 • prawo do żądania skorygowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie Użytkownika lub konieczne dla realizacji postanowień umowy z Użytkownikiem, a przetwarzanie jest wykonywane za pomocą zautomatyzowanych środków, prawo do otrzymania informacji osobowych dotyczących Użytkownika w uporządkowanej, powszechnie używanej i czytelnej formie lub do przesyłania danych osobowych bezpośrednio do innej firmy, w której jest to technicznie wykonalne (przenośność danych);
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zgodzie Użytkownika, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności przetwarzania danych, które miały miejsce przed takim wycofaniem lub na jakiekolwiek inne istniejące uzasadnienie prawne danej czynności przetwarzania; prawo do niepodlegania żadnym automatycznym indywidualnym decyzjom, które mają dla Użytkownika skutki prawne lub podobnie znacząco wpływają na niego oraz
 • prawo do podjęcia działań prawnych w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do właściwych organów ochrony danych.

Aby wykonać powyższe prawa, prosimy o kontakt na adres Privacy_Administrator@Gallup.com.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 1) lit. f) RODO, w dowolnym momencie może on wnieść sprzeciw. Szczegółowy opis naszej działalności związanej z przetwarzaniem i podstawa prawna znajdują się w poprzedniej sekcji. Jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że istnieją istotne i przeważające uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub dane te są niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, poprosimy o przedstawienie uzasadnienia sprzeciwu w celu przeprowadzenia kontroli przetwarzania danych osobowych i podjęcia decyzji, czy przetwarzanie to należy odpowiednio dostosować.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych może obejmować działania promocyjne, jak opisano powyżej. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie może się temu bezpłatnie sprzeciwić za pośrednictwem wiadomości e-mail Privacy_Administrator@Gallup.com.

Firma Gallup zwróci się do Użytkownika o zgodę przed udostępnieniem danych osobowych Użytkownika jakiejkolwiek stronie trzeciej, która nie działa jako pośrednik lub dostawca, w celu wykonania zadań w naszym imieniu lub użycia danych w celu istotnie różnym od celu, w jakim dane te zostały początkowo zgromadzone lub na jaki Użytkownik w późniejszym czasie wyraził zgodę. Wyjątek stanowi (między innymi) sytuacja, gdy przetwarzanie danych osobowych przez firmę Gallup jest konieczne, aby wywiązać się z przepisów prawnych wynikających z obowiązującego prawa.

9. Dane wrażliwe

W przypadku przetwarzania danych wrażliwych (np. informacji medycznych, danych osobowych ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub informacji o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej) wystąpimy o wyraźną zgodę Użytkownika.

Firma Gallup nie jest między innymi zobowiązana do uzyskania wyraźnej zgody w odniesieniu do danych wrażliwych w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest (a) niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, jeżeli osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do udzielenia zgody; (b) konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub gdy sądy działają w ramach swoich uprawnień sądowych; (c) niezbędne do wypełnienia obowiązków firmy Gallup w dziedzinie prawa pracy w zakresie, w jakim zezwala na to prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego lub układ zbiorowy na mocy prawa państwa członkowskiego, przewidujący odpowiednie gwarancje praw podstawowych i interesów podmiotu danych; lub (d) związane z informacjami wyraźnie podawanymi do wiadomości publicznej przez osobę fizyczną.

10. Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przestrzeganiem przez nas niniejszej Polityki bądź skargi związanej z Tarczą Prywatności, lub też ogólnej skargi związanej z ochroną danych osobowych najpierw należy skontaktować się z nami. Zbadamy i spróbujemy rozpoznać skargi oraz rozwiązać spory związane z użyciem i ujawnianiem danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką.

W przypadku nierozwiązanej obawy związanej z ochroną danych osobowych lub użyciem danych, którą nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący sposób, prosimy skontaktować się z naszym dostawcą usług pozasądowego rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

W odniesieniu do danych kadrowych firma Gallup będzie współpracować z organami ds. ochrony danych w UE i szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), a także stosować się do zaleceń wydanych przez te organy w odniesieniu do danych kadrowych przesłanych z UE i Szwajcarii w kontekście relacji zatrudnienia. Jeśli Użytkownik nie otrzyma w odpowiednim czasie potwierdzenia skargi od firmy Gallup lub jeśli nasz sposób zajęcia się skargą nie jest dla Użytkownika satysfakcjonujący, Użytkownik może skontaktować się z organami ds. ochrony danych w UE w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi. Usługi organów ds. ochrony danych w UE są świadczone bezpłatnie.

Pod pewnymi warunkami, które są opisane dokładniej na stronie internetowej Tarczy Prywatności, Użytkownik ma możliwość wystąpienia o wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozwiązania sporu zostały wyczerpane.

Firma Gallup podlega uprawnieniom w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów prawa Federalnej Komisji Handlu (FTC).

11. Aktualizacje zasad

Niniejsze Oświadczenie stanowi zobowiązanie firmy Gallup wobec użytkowników jej stron internetowych i użytkowników posiadających zarejestrowane konta. Mogą również istnieć dodatkowe informacje dotyczące określonych stron firmy Gallup oraz mogą ukazywać się uaktualnienia niniejszych zasad. Dlatego zalecamy użytkownikom mającym obawy dotyczące gromadzenia informacji i sposobu ich wykorzystywania regularne przeglądanie Oświadczenia dotyczącego ochrony poufności danych na każdej z naszych stron internetowych. Firma Gallup zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wykorzystywania gromadzonych informacji w dowolnym momencie.

12. Dodatkowe pytania lub uwagi

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg, żądań dostępu lub jakichkolwiek pytań dotyczących Tarczy Prywatności lub uwag odnośnie Polityki prywatności firmy Gallup prosimy o kontakt. Firma Gallup odpowie w ciągu 30 dni od otrzymania skargi.