Laatst bijgewerkt op 28 april 2017

Bescherming van persoonlijke privacy is altijd een kenmerk van Gallup geweest. Sinds de oprichting in 1935 heeft Gallup de anonimiteit van alle deelnemers aan alle onderzoeken gehandhaafd, tenzij een individuele gebruiker toestemming geeft voor het vrijgeven van zijn of haar persoonlijke informatie of afzonderlijke resultaten. Evenzo beschermt Gallup de identiteit van personen die de websites van Gallup bezoeken. In deze Privacyverklaring verwijzen de termen "Gallup, wij, ons en onze" naar Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, VS, en de dochterondernemingen en filialen van Gallup. Voor vragen over deze Privacyverklaring of uw Persoonlijke informatie kunt u contact met ons opnemen.

In deze verklaring wordt een beschrijving gegeven van de soorten informatie, waaronder Persoonlijke informatie, die worden verzameld en verwerkt via de websites van Gallup en via de diensten die worden geleverd door middel van de websites van Gallup. Daarnaast wordt in deze verklaring beschreven hoe Gallup dergelijke informatie behandelt.
Persoonlijke informatie

Wanneer in onze privacyverklaring de term "persoonlijke informatie" wordt gebruikt, bedoelen wij informatie die u individueel aan Gallup verstrekt, hetzij direct of indirect, en die afzonderlijk of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om u te identificeren. Persoonlijke informatie omvat uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, en kan ook andere informatie omvatten waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Informatie die op zichzelf niet kan worden gebruikt om u te identificeren, valt niet onder Persoonlijke informatie. Dit omvat maar is niet beperkt tot uw leeftijd, geslacht of voorkeuren.
I. INFORMATIE VERZAMELD DOOR WEBSITES VAN GALLUP

Websites van Gallup verzamelen informatie op twee manieren: (1) indirect (bijvoorbeeld via de technologie van onze website), en (2) direct (bijvoorbeeld wanneer u, als bezoeker van de website, op diverse pagina's vrijwillig informatie verstrekt).

1. Indirect verzamelde informatie

Gallup verzamelt indirect diverse gegevens via uw interactie met en uw gebruik van de websites van Gallup. Deze informatie kan onder meer het volgende inhouden: informatie over browsers en apparaten, gegevens verzameld via automatische elektronische interacties, gegevens over het gebruik van toepassingen, demografische informatie, geografische informatie en informatie over geolocatie, statistische en geaggregeerde informatie ("Overige informatie").

Met statistische en geaggregeerde informatie kunnen niet direct specifieke personen worden geïdentificeerd, maar deze informatie kan wel zijn afgeleid van Persoonlijke informatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we Persoonlijke informatie aggregeren om het percentage gebruikers in een bepaald postcodegebied te berekenen.

Als we Overige informatie combineren met Persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonlijke informatie.

1.1. Tracking-gegevens

De hoeveelheid verkeer op een website en de patronen daarin, zoals het dagelijkse aantal bezoekers op een bepaalde website of pagina, worden ook wel Tracking-gegevens genoemd. Dit soort indirect verzamelde informatie wordt op verschillende manieren verzameld, bijvoorbeeld via het IP-adres, een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer wanneer deze is verbonden met internet. Webservers, de computers die de internetpagina's "aanbieden", kunnen uw computer automatisch herkennen aan dit IP-adres. Als u een website van Gallup bezoekt, leggen onze servers het IP-adres van uw computer vast.

Voor het verkrijgen van deze tracking-gegevens maakt Gallup gebruik van externe analysediensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (gezamenlijk te noemen "externe analysediensten"). De externe analysediensten maken gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) die ons helpen te analyseren hoe gebruikers de websites van Gallup gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites van Gallup (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van de externe analysediensten. De externe analysediensten gebruiken deze informatie namens Gallup om bij te houden hoe u de websites van Gallup gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit aan te bieden. De externe analysediensten zullen uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikken.

Als u wilt voorkomen dat Google Analytics gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt, kunt u de hier beschikbare plug-in downloaden en installeren. Gallup maakt gebruikt van IP-anonimisering, dat wil zeggen dat de laatste acht cijfers van het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte worden ingekort/geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort.

Meer informatie hierover vindt u in Servicevoorwaarden en Privacybeleid van Google Analytics.

De door Google Analytics verzamelde informatie is alleen toegankelijk voor daartoe aangewezen beheerders van Gallup en wordt uitsluitend gebruikt voor administratie en planning om te voldoen aan de behoeften van onze gebruikers, zoals het verbeteren van de content op de website en het aanpassen van de content en/of de opmaak van de website voor individuen of groepen gebruikers.

1.2. Cookies van Gallup

Andere soorten indirect verzamelde informatie worden opgeslagen in cookies. Cookies zijn kleine bestanden met elektronische informatie die een website kan versturen naar de harde schijf van een bezoeker om die bezoeker tijdens het bezoek aan de website te assisteren. Sommige websites van Gallup maken gebruik van cookies om een gebruikerscode op te slaan zodat de gebruiker deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan de website. Het gebruik van cookies is normaal op internet. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar de beslissing om ze al dan niet te accepteren is aan u. U kunt uw browser instellen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies naar uw apparaat worden verzonden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites van Gallup. Cookies die door Gallup worden geplaatst, verlopen wanneer de gebruiker de website-sessie beëindigt of na een bepaalde periode van inactiviteit.

1.3. Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat we een reclamebedrijf inschakelen om namens ons advertenties aan te bieden. Deze bedrijven kunnen cookies en action tags gebruiken om de doeltreffendheid van advertenties te meten. U kunt zelf beslissen of u deze cookies wel of niet wilt accepteren. U kunt uw browser instellen om cookies van derden te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies van derden naar uw apparaat worden verzonden.

2. Indirect verzamelde informatie

Gallup verzamelt ook persoonlijke informatie en andere informatie die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt. Het is geheel uw eigen beslissing om de verzochte informatie te geven.

Alle informatie die direct wordt verzameld door Gallup, wordt vertrouwelijk gehouden, en Gallup zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel zoals vermeld op het verzamelpunt. Gallup zal u specifiek om toestemming vragen als de gegevens op een andere wijze worden gebruikt. U kunt er op elk moment voor kiezen om deze informatie te laten verwijderen. Gallup zal de toegang tot uw informatie nooit ruilen, verhandelen of verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

2.1. Gegevens van gebruikersaccounts

Wanneer u een account op een van de websites van Gallup maakt ("Gebruikersaccount"), wordt u mogelijk gevraagd om persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Als u producten, diensten, toegangscodes of andere items bij Gallup wilt kopen, wordt u gevraagd om uw betaalgegevens en uw volledige adres op te geven ten behoeve van facturering.

Als klant van Gallup kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen als u zich op een van onze websites of voor onze services/producten registreert, of als u feedback geeft over onze producten of services. Omdat u klant/gebruiker bent, gebruiken we uw persoonlijke informatie, tenzij dit bij wet is verboden, voor de volgende doeleinden:

  • Om u van door u gewenste producten en services te kunnen voorzien.
  • Om met u over uw account of transacties met ons te kunnen communiceren, en u informatie te kunnen sturen over functies op onze sites of wijzigingen in ons beleid.
  • Om u ondersteuning te bieden, waaronder, maar niet beperkt tot, productupdates, productpatches en -fixes en andere vergelijkbare communicaties.
  • Om u te informeren over nieuwe productreleases en serviceontwikkelingen, en om de producten en diensten van Gallup te adverteren in overeenstemming met dit Beleid.

Alle gegevens van uw gebruikersaccount worden opgeslagen totdat u besluit om uw gebruikersaccount op te heffen (zie clausule III.1 hieronder). Indien we op grond van een wettelijke bewaarplicht verplicht zijn om uw Persoonlijke informatie te blijven bewaren, wordt de toegang tot uw Persoonlijke informatie voor verder gebruik door Gallup afgesloten en blijft deze informatie slechts bewaard tot de verplichte bewaartermijn verloopt.

2.2. Andere direct verstrekte persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u op websites van Gallup, bijvoorbeeld via contactformulieren, of telefonisch verstrekt, wordt in onze servicedatabase opgeslagen en blijft bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor onze bedrijfsdoeleinden, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

II. GEGEVENSVERZAMELING

Veel websites van Gallup bieden gebruikers de mogelijkheid om aan enquêtes of assessments via internet deel te nemen. Gallup zal in iedere enquête en ieder assessment informatie verstrekken over het doel en de verwerking van de betreffende enquête of het betreffende assessment.

1. Toegang tot uw resultaten van de enquête of het assessment via een ander gebruikersaccount

Een andere online gebruiker kan namens u een toegangscode voor een enquête of assessment van Gallup kopen. Wanneer u deelneemt aan een enquête of assessment, zijn uw resultaten ook toegankelijk voor de online gebruiker die de toegangscode van Gallup heeft gekocht. De gegevens die voor die accounthouder toegankelijk zijn, zijn onder andere uw naam en uw resultaten, maar niet uw specifieke antwoorden op individuele vragen in de enquête of het assessment. Daarnaast kan de accounthouder uw resultaten of gebruikersaccountgegevens niet veranderen of verwijderen.

Na het voltooien van de enquête of het assessment hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw instellingen voor het delen van uw resultaten met andere accounthouders te wijzigen en ervoor te kiezen dat u uw resultaten helemaal niet (meer) wilt delen.

2. Uw resultaten van de enquête delen met anderen

Na het voltooien van de enquête of het assessment hebt u wellicht de mogelijkheid om uw resultaten via e-mail of sociale netwerken te delen. Alleen uw naam en uw resultaten worden getoond. Wanneer u informatie van uw gebruikersaccount deelt met sociaalnetwerksites, geeft u ons toestemming om informatie die we van en over u verzamelen, te delen met de provider van de sociaalnetwerksite, met andere gebruikers en met uw netwerk van contactpersonen op de sociaalnetwerksite. Daarnaast begrijpt u dat het gebruik van de gedeelde informatie door de sociaalnetwerksite wordt bepaald door het privacybeleid van de sociaalnetwerksite. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt gedeeld, dient u uw informatie van Gallup niet aan een provider van een sociaalnetwerksite te koppelen.

III. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN INFORMATIE

1. Wijziging van gebruikersinformatie en -voorkeuren en verwijdering van gebruikersaccounts

Als u toestemming hebt gegeven om e-mailberichten van Gallup te ontvangen, maar u wilt deze dienst stopzetten, dan kunt u ons te allen tijde hierom verzoeken door contact met ons op te nemen. Daarnaast kunt u als geregistreerde gebruiker uw instellingen in uw gebruikersaccount onder MIJN ACCOUNT wijzigen door de instellingen bij Contact opnemen met mij bij te werken.

U kunt ook op elk moment uw gebruikersaccount op alle websites van Gallup verwijderen of uw gebruikersinformatie laten corrigeren. Neem hiertoe contact met ons op.

2. Informatiebeveiliging

Medewerkers van Gallup begrijpen de behoefte aan privacy van gebruikers. We handhaven redelijke en toepasselijke veiligheidsprocedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, met inachtneming van de risico's inherent aan de verwerking en de aard van de Persoonlijke informatie. Gallup heeft een privacybeleidsbeheerder aangewezen om privacygebruiken te bewaken. Toegang tot gebruikersgegevens is strikt beperkt tot specifieke personen die zijn opgeleid om respectvol om te gaan met de privacy van gebruikers. De toegang die deze werknemers hebben, is beperkt tot hun behoefte aan dergelijke informatie voor bedrijfsdoeleinden. Om inbreuk op privacy te voorkomen, wordt er een logboek bijgehouden en bewaakt van degenen die deze gegevens hebben opgevraagd.

3. Informatie-opslag van derden

Mogelijk delen we Persoonlijke informatie met leveranciers of agenten die namens ons werken voor het doel zoals beschreven in dit Privacybeleid. We kunnen bijvoorbeeld bedrijven inhuren om ons te helpen bij de beveiliging en bescherming van onze systemen en diensten. De leveranciers of agenten met wie we werken, moeten voldoen aan onze vereisten voor privacy en gegevensbescherming en zij hebben geen toestemming om de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen, te gebruiken voor andere doeleinden. Net als Gallup zullen zij de toegang tot uw informatie nooit ruilen, verhandelen of verkopen. Gallup blijft onder de Privacy Shield Principles verantwoordelijk en aansprakelijk als Gallup externe agenten inhuurt voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens Gallup, en zij dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij Gallup bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.

4. Kinderen en privacy

Gallup moedigt ouders en voogden aan om tijd online met hun kinderen door te brengen en zich volledig vertrouwd te maken met de door hun kinderen bezochte websites. Websites van Gallup bevatten geen content die in het algemeen ongeschikt wordt geacht voor kinderen.

5. Koppelingen naar andere websites

Websites van Gallup kunnen koppelingen bevatten naar websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door andere organisaties, en het privacybeleid van die websites kan verschillen van dat van Gallup. Het is mogelijk dat deze websites op andere manieren dan Gallup gegevens verzamelen en daar gebruik van maken. We raden u aan het privacybeleid op alle websites van derden na te lezen.

6. Locatie van verzameling en verwerking van gegevens

Wanneer u persoonlijk websites van Gallup bezoekt, verzendt u mogelijk persoonlijke informatie en enquête- of assessmentresultaten die Gallup gebruikt voor zakelijke doeleinden die overeenkomen met deze privacyverklaring. Als wereldwijde organisatie verzamelt Gallup informatie die internationaal binnen vestigingen van Gallup wereldwijd kan worden verwerkt. Uw informatie wordt mogelijk verwerkt in de Verenigde Staten of in een ander land waar Gallup, aan Gallup gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders van Gallup faciliteiten onderhouden.

7. Naleving van de regels en samenwerking met regelgevende instanties

Gallup houdt zich aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss - U.S. Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce, betreffende de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen naar de Verenigde Staten vanuit respectievelijk de Europese Unie en Zwitserland. Gallup heeft bij het Department of Commerce verklaard te voldoen aan de Privacy Shield Principles. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, dan gelden de Privacy Shield Principles. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en voor de verklaring van Gallup naar https://www.privacyshield.gov.

8. Toegang, correcties en opties om het Gebruik van uw Persoonlijke informatie te beperken

U hebt het recht op toegang tot de Persoonlijke informatie die we over u bewaren en om deze te corrigeren, bij te werken, aan te passen, te verwijderen, te wissen of anderszins te wijzigen als deze Persoonlijke informatie onnauwkeurig is, of is verwerkt in strijd met de EU-US Privacy Shield Principles, tenzij we de informatie moeten bewaren voor legitieme zakelijke of wettelijke doeleinden. Wanneer we uw persoonlijke informatie bijwerken, vragen we u mogelijk uw identiteit te bevestigen voordat we gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen het gebruik of de verwerking van uw Persoonlijke informatie of uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke informatie intrekken.

We kunnen verzoeken afwijzen als deze onredelijk vaak worden herhaald, een bovenmatige technische inspanning vereisen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw systeem of een fundamentele wijziging van een bestaande werkwijze), een risico voor de privacy van anderen inhouden, of buitensporig onpraktisch zijn (bijvoorbeeld verzoeken over informatie op back-upsystemen).

Gallup zal binnen een redelijke termijn en op een redelijke en gemakkelijk begrijpbare manier reageren op verzoeken om toegang. Gallup kan een niet-bovenmatige vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken voor het verschaffen van toegang. Gallup kan een redelijke limiet stellen aan het aantal keer in een bepaalde periode waarin verzoeken om toegang van een bepaalde persoon worden ingewilligd.

Gallup zal uw toestemming vragen voordat uw Persoonlijke informatie wordt gedeeld met een derde die niet handelt in de hoedanigheid van agent of leverancier om taken namens ons te verrichten of de informatie te gebruiken voor een doel dat wezenlijk afwijkt van het doel waarvoor het oorspronkelijk was verzameld of vervolgens is geautoriseerd door u. Een uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer Gallup moet voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder verzoeken om te voldoen aan vereisten voor de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Voor gevoelige informatie (bijvoorbeeld burgerservicenummers of andere nationale identificatienummers, medische informatie, informatie over etnische of raciale afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakbonden, criminele achtergrond of seksuele geaardheid) vragen we uw uitdrukkelijke en expliciete instemming (opt-in) indien dergelijke informatie (i) wordt bekendgemaakt aan een derde of (ii) wordt gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor het oorspronkelijk is verzameld of vervolgens door u is geautoriseerd via uw keuze voor opt-in. Gallup is niet verplicht uw uitdrukkelijke en expliciete instemming (opt-in) te vragen voor gevoelige informatie wanneer de verwerking (a) een essentieel belang is voor het onderwerp van de gegevens of een andere persoon; (b) noodzakelijk is voor rechtsvorderingen of juridische verdediging; (c) vereist is voor medische zorg of diagnose; (d) nodig is om te voldoen aan de verplichtingen van Gallup in verband met het arbeidsrecht; of (e) gerelateerd is aan informatie die kennelijk openbaar is gemaakt door de betreffende persoon zelf.

9. Geschillenregeling

Als u klachten hebt over onze naleving van dit Beleid of een klacht gerelateerd aan het Privacy Shield of de algemene privacy, moet u eerst contact met ons opnemen. We onderzoeken klachten en proberen klachten en geschillen over het gebruik en de openbaarmaking van Persoonlijke informatie op te lossen in overeenstemming met dit Beleid.

Als u vragen hebt over privacy of het gebruik van gegevens en wij deze niet naar tevredenheid hebben beantwoord, kunt u contact opnemen met onze externe geschillenbeslechter (gratis service) in de VS (https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield).

In het geval van gegevens betreffende human resources werkt Gallup samen met de instanties voor bescherming van persoonsgegevens in de EU en de Zwitserse privacytoezichthouder. Gallup volgt het advies van deze instanties inzake de gegevens over human resources die worden overgedragen van de EU en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht krijgt van Gallup, of als we uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met de instanties voor bescherming van persoonsgegevens in de EU voor meer informatie of kunt u een klacht indienen. De diensten van de instanties voor bescherming van persoonsgegevens in de EU zijn gratis.

Onder bepaalde omstandigheden, die meer in detail zijn beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer alle andere procedures voor geschillenregeling zonder succes zijn geprobeerd.

Gallup is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

10. Beleidswijzigingen

Deze privacyverklaring is een belofte van Gallup aan de gebruikers van haar websites en gebruikers met een geregistreerd gebruikersaccount. Er kan extra informatie bestaan die specifiek is voor bepaalde websites van Gallup. Daarnaast kunnen wijzigingen in dit beleid op de websites worden geplaatst. Daarom raden we aan dat gebruikers met specifieke vragen over de verzamelde informatie en het gebruik daarvan, regelmatig het privacybeleid op elke website lezen. Gallup behoudt zich het recht voor om te allen tijde het beleid voor het gebruik van verzamelde informatie te wijzigen.

11. Overige vragen of opmerkingen

Als u klachten, verzoeken voor toegang of andere vragen in verband met het Privacy Shield hebt of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Gallup, dan kunt u contact met ons opnemen. Gallup antwoordt binnen 45 dagen na ontvangst van een klacht.