Laatst bijgewerkt op vrijdag 30 mei 2018

Bescherming van persoonlijke privacy is altijd een kenmerk van Gallup geweest. Sinds de oprichting in 1935 heeft Gallup de vertrouwelijkheid van alle deelnemers aan alle onderzoeken gewaarborgd, tenzij een individuele gebruiker toestemming geeft voor het vrijgeven van zijn of haar persoonlijke informatie of afzonderlijke resultaten. Evenzo beschermt Gallup de identiteit van personen die de websites van Gallup bezoeken. In deze privacyverklaring verwijzen de termen "Gallup, we, ons en onze" naar Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, VS, en de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Gallup.

U kunt contact opnemen met de Manager gegevensbescherming van Gallup via Privacy_Administrator@Gallup.com.

In deze verklaring wordt een beschrijving gegeven van de soorten informatie, waaronder persoonlijke informatie, die zijn verzameld en verwerkt via de websites van Gallup en via de diensten die door middel van de websites van Gallup worden geleverd. Daarnaast wordt in deze verklaring beschreven hoe Gallup dergelijke informatie behandelt. Voor vragen over deze Privacyverklaring of uw persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met Privacy_Administrator@Gallup.com.

Persoonlijke informatie

Wanneer in onze privacyverklaring de term "Persoonlijke informatie" wordt gebruikt, bedoelen we informatie die u individueel aan Gallup verstrekt, hetzij direct of indirect, en die afzonderlijk of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om u te identificeren. Persoonlijke informatie omvat bijvoorbeeld uw naam, uw postadres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee u identificeerbaar bent.

Informatie die op zichzelf niet kan worden gebruikt om u te identificeren of waarmee u niet identificeerbaar bent, valt niet onder persoonlijke informatie.

I. INFORMATIE VERZAMELD DOOR WEBSITES VAN GALLUP

Gallup-websites verzamelen informatie op twee manieren: (1) indirect (bijvoorbeeld via de technologie van onze website), en (2) direct (bijvoorbeeld wanneer u, als bezoeker van de website, op diverse pagina's vrijwillig informatie verstrekt).

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Gallup Inc. in de Verenigde Staten van Amerika ("VS"). Gallup heeft bij het Amerikaanse ministerie van handel (Department of Commerce) verklaard te voldoen aan de Privacy Shield Principles. Overeenkomstig artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG") erkent de Europese Commissie dat de certificering in het kader van het EU-VS Privacy Shield voldoende gegevensbescherming waarborgt, waardoor voor de overdracht van gegevens naar de VS geen specifieke toestemming nodig is (zie ook onderstaande clausule III. 7 "Naleving van de regels en samenwerking met regelgevende instanties").

1. Indirect verzamelde informatie

Gallup verzamelt indirect diverse gegevens via uw interactie met en uw gebruik van de websites van Gallup. Deze informatie kan onder meer het volgende inhouden: informatie over browsers en apparaten, gegevens verzameld via automatische elektronische interacties, gegevens over het gebruik van toepassingen, contentinformatie op basis van uw individuele interesses, demografische informatie, geografische informatie en informatie over geolocatie, statistische en geaggregeerde informatie ("Overige informatie").

Met statistische en geaggregeerde informatie kunnen niet direct specifieke personen worden geïdentificeerd, maar deze informatie kan wel zijn afgeleid van Persoonlijke informatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we Persoonlijke informatie aggregeren om het percentage gebruikers in een bepaald postcodegebied te berekenen.

Als we Overige informatie combineren met Persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonlijke informatie.

1.1 Cookies van Gallup

Bepaalde soorten indirect verzamelde informatie worden opgeslagen in "cookies". Cookies zijn kleine bestanden met elektronische informatie die een website kan versturen naar de harde schijf van een bezoeker om die bezoeker tijdens het bezoek aan de website te assisteren. Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking van onze website.
 • Functionaliteitscookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Met deze cookies wordt een gebruikerscode opgeslagen zodat de gebruiker deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan de website.
 • Doelgerichte cookies registreren uw bezoek op ons platform en de pagina's die u hebt bezocht. We gebruiken deze informatie om onze website beter af te stemmen op uw interesses.

Het gebruik van cookies is normaal op internet. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar de beslissing om ze al dan niet te accepteren is aan u. U hebt de keuze om cookies te accepteren of te weigeren door middel van toestemming. U kunt uw browser instellen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies naar uw apparaat worden verzonden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites van Gallup. Cookies die door Gallup worden geplaatst, verlopen wanneer de gebruiker de website-sessie beëindigt of na een bepaalde periode van inactiviteit. De lijst van alle cookies die we gebruiken, vindt u hier.

1.1. a. Tracking-gegevens en externe analysediensten

De hoeveelheid verkeer op een website en de patronen daarin, zoals het dagelijkse aantal bezoekers op een bepaalde website of pagina, worden ook wel tracking-gegevens genoemd. Dit soort indirect verzamelde informatie wordt op verschillende manieren verzameld, bijvoorbeeld via het IP-adres, een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer wanneer deze is verbonden met internet. Webservers, de computers die de internetpagina's "aanbieden", kunnen uw computer automatisch herkennen aan dit IP-adres. Als u een website van Gallup bezoekt, leggen onze servers het IP-adres van uw computer vast.

Om deze Tracking-gegevens te verkrijgen, maakt Gallup gebruik van externe analysediensten ("Externe analysediensten"). De externe analysediensten gebruiken cookies om ons te helpen bij het analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van Gallup-websites. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Gallup (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van de externe analysediensten. De externe analysediensten gebruiken deze informatie namens Gallup om bij te houden hoe u de websites van Gallup gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit aan te bieden. De externe analysediensten zullen uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van Gallup in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG, met name om de goede werking van onze website te waarborgen.

Voor de bovengenoemde doeleinden maakt Gallup gebruik van de volgende externe analysediensten: Google Analytics, Selligent, Oracle, Dynatrace en Zendesk. De lijst bevat informatie over het gebruik van elke cookie, over het voorkomen van informatieverzameling en over het gebruik van informatie die door de cookie wordt verzameld.

Een van onze externe analysediensten is Google Analytics:

Google Analytics is een service van Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, VS; hierna Google genoemd) waarbij cookies worden opgeslagen op uw computer. De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op een Google-server die zich (meestal) bevindt in de VS. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze websites te analyseren. Het IP-adres dat uit uw browser wordt overgedragen naar Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google voor profilering.

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de invoegtoepassing voor uw browser, hier beschikbaar, te downloaden en te installeren. Gallup gebruikt IP-anonimisering. Hierbij worden de laatste acht cijfers van het IP-adres afgekapt of geanonimiseerd voor lidstaten van de Europese Unie en voor leden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort.

Meer informatie hierover vindt u in de Servicevoorwaarden van Google Analytics.

De door Google Analytics verzamelde informatie is alleen toegankelijk voor daartoe aangewezen beheerders van Gallup en wordt uitsluitend gebruikt voor administratie en planning om te voldoen aan de behoeften van onze gebruikers, zoals het verbeteren van de content op de website en het aanpassen van de content en/of de opmaak van de website voor individuen of groepen gebruikers.

B. Cookies voor reclame

Het is mogelijk dat we een reclamebedrijf inschakelen om namens ons advertenties aan te bieden. Deze bedrijven kunnen cookies en action tags gebruiken om de doeltreffendheid van advertenties te meten. U kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert door wel of geen toestemming te geven. U kunt uw browser instellen om cookies van derden te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies van derden naar uw apparaat worden verzonden. Als u deze cookies niet accepteert, kunnen we u geen gepersonaliseerde content en advertenties tonen.

2. Direct verzamelde informatie

Gallup verzamelt ook persoonlijke informatie en andere informatie die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt. Het is geheel uw eigen beslissing om de verzochte informatie te geven.

Alle informatie die direct wordt verzameld door Gallup, wordt vertrouwelijk gehouden, en Gallup zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel zoals vermeld op het verzamelpunt. Gallup zal u specifiek om toestemming vragen als de gegevens op een andere wijze worden gebruikt. U kunt er op elk moment voor kiezen om deze informatie te laten verwijderen. Gallup zal de toegang tot uw informatie nooit ruilen, verhandelen of verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

2.1. Gegevens van gebruikersaccounts

Wanneer u zich registreert voor een account op een van de websites van Gallup ("Gebruikersaccount"), wordt u mogelijk gevraagd om persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Als u producten, diensten, toegangscodes of andere items bij Gallup wilt kopen, wordt u gevraagd om uw betaalgegevens en uw volledige adres op te geven ten behoeve van facturering.

Als klant/gebruiker van Gallup kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen als u zich registreert voor het gebruik van een van onze websites of onze services/producten, of als u feedback geeft over onze producten of services. De verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van het contract met u overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG. Omdat u klant/gebruiker bent, gebruiken we uw persoonlijke informatie, tenzij dit bij wet is verboden, voor de volgende doeleinden:

 • Om u van door u gewenste producten en services te kunnen voorzien.
 • Om met u over uw account of transacties met ons te kunnen communiceren, en u te informeren over wijzigingen in ons beleid.
 • Om u ondersteuning te bieden, waaronder, maar niet beperkt tot, productupdates, productpatches en -fixes en andere vergelijkbare communicaties.

Verder gebruiken we uw persoonlijke informatie voor onze rechtmatige belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG om u te informeren over functies op onze site, nieuwe productreleases en serviceontwikkelingen, en voor advertenties voor producten en services van Gallup in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Alle gegevens van uw gebruikersaccount worden opgeslagen totdat u besluit om uw gebruikersaccount op te heffen (zie clausule III.1 hieronder). Indien we op grond van een wettelijke bewaarplicht verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te blijven bewaren, wordt de toegang tot uw persoonlijke informatie voor verder gebruik door Gallup afgesloten en blijft deze informatie slechts bewaard tot de verplichte bewaartermijn verloopt.

2.2. Andere direct verstrekte persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u verstrekt op websites van Gallup, bijvoorbeeld via contactformulieren of telefonisch, wordt in onze servicedatabase opgeslagen en blijft bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor onze contractuele verplichtingen jegens u in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

II. GEGEVENSVERZAMELING

Veel websites van Gallup bieden gebruikers de mogelijkheid om aan enquêtes of assessments via internet deel te nemen. Gallup zal in iedere enquête en ieder assessment informatie verstrekken over het doel en de verwerking van de betreffende enquête of het betreffende assessment.

1. Toegang tot uw resultaten van de enquête of het assessment via een ander gebruikersaccount

Een andere online gebruiker kan namens u een toegangscode voor een enquête of assessment van Gallup kopen. Wanneer u deelneemt aan een enquête of assessment, zijn uw resultaten ook toegankelijk voor de online gebruiker die de toegangscode van Gallup heeft gekocht. De gegevens die voor die accounthouder toegankelijk zijn, zijn onder andere uw naam en uw resultaten, maar niet uw specifieke antwoorden op individuele vragen in de enquête of het assessment. Daarnaast kan de accounthouder uw resultaten of gebruikersaccountgegevens niet veranderen of verwijderen.

Na het voltooien van de enquête of het assessment hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw instellingen voor het delen van uw resultaten met andere accounthouders te wijzigen en ervoor te kiezen dat u uw resultaten helemaal niet (meer) wilt delen.

2. Uw resultaten van de enquête delen met anderen

Na het voltooien van de enquête of het assessment hebt u wellicht de mogelijkheid om uw resultaten via e-mail of sociale netwerken te delen. Alleen uw naam en uw resultaten worden getoond. Wanneer u informatie van uw gebruikersaccount deelt met sociaalnetwerksites, geeft u ons toestemming om informatie die we van en over u verzamelen, te delen met de provider van de sociaalnetwerksite, met andere gebruikers en met uw netwerk van contactpersonen op de sociaalnetwerksite. Daarnaast begrijpt u dat het gebruik van de gedeelde informatie door de sociaalnetwerksite wordt bepaald door het privacybeleid van de sociaalnetwerksite. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt gedeeld, dient u uw informatie van Gallup niet aan een provider van een sociaalnetwerksite te koppelen.

III. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN INFORMATIE

1. Wijziging van gebruikersinformatie en -voorkeuren en verwijdering van gebruikersaccounts

Indien u overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mail van Gallup, maar u uw toestemming wilt intrekken en deze service wilt staken, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen (zie ook onderstaande clausule III.8. "Uw rechten"). Daarnaast kunt u als geregistreerde gebruiker uw instellingen in uw gebruikersaccount onder MIJN ACCOUNT wijzigen door de instellingen bij Contact opnemen met mij bij te werken.

U kunt ook op elk moment uw gebruikersaccount op alle websites van Gallup verwijderen of uw gebruikersinformatie laten corrigeren. Neem hiertoe contact met ons op.

2. Informatiebeveiliging

Medewerkers van Gallup begrijpen de behoefte aan privacy van gebruikers. We handhaven redelijke en toepasselijke veiligheidsprocedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, met inachtneming van de risico's inherent aan de verwerking en de aard van de Persoonlijke informatie. Gallup heeft een privacybeleidsbeheerder aangewezen om privacygebruiken te bewaken. Toegang tot gebruikersgegevens is strikt beperkt tot specifieke personen die zijn opgeleid om respectvol om te gaan met de privacy van gebruikers. De toegang die deze werknemers hebben, is beperkt tot hun behoefte aan dergelijke informatie voor bedrijfsdoeleinden. Om inbreuk op privacy te voorkomen, wordt er een logboek bijgehouden en bewaakt van degenen die deze gegevens hebben opgevraagd.

3. Informatie-opslag van derden

We bieden persoonlijke informatie aan onze gelieerde ondernemingen en andere vertrouwde bedrijven of personen om deze voor ons te verwerken, aan de hand van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en eventuele andere relevante vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld serviceproviders zoals Amazon Cloud voor gegevensopslag. Leveranciers of agenten die we inschakelen, mogen de persoonlijke informatie die ze van ons ontvangen niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de services waarvoor we hen hebben gecontracteerd. Net als Gallup zullen zij de toegang tot uw informatie nooit ruilen, verhandelen of verkopen. Gallup blijft onder de Privacy Shield Principles verantwoordelijk en aansprakelijk als Gallup externe agenten inhuurt voor de verwerking van persoonlijke informatie namens Gallup, en deze agenten dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij Gallup kan aantonen niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.

4. Kinderen en privacy

Gallup moedigt ouders en voogden aan om tijd online met hun kinderen door te brengen en zich volledig vertrouwd te maken met de door hun kinderen bezochte websites. Websites van Gallup bevatten geen content die in het algemeen ongeschikt wordt geacht voor kinderen.

5. Koppelingen naar andere websites

Websites van Gallup kunnen koppelingen bevatten naar websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door andere organisaties, en het privacybeleid van die websites kan verschillen van dat van Gallup. Het is mogelijk dat deze websites op andere manieren dan Gallup gegevens verzamelen en daar gebruik van maken. We raden u aan het privacybeleid op alle websites van derden na te lezen.

6. Locatie van verzameling, verwerking en opslag van gegevens

Wanneer u persoonlijk websites van Gallup bezoekt, verzendt u mogelijk persoonlijke informatie en enquête- of assessmentresultaten die Gallup gebruikt voor zakelijke doeleinden die overeenkomen met deze privacyverklaring. Als wereldwijde organisatie verzamelt Gallup informatie die internationaal binnen vestigingen van Gallup wereldwijd kan worden verwerkt. Uw gegevens worden mogelijk verwerkt in de Verenigde Staten of in een ander land waar Gallup faciliteiten heeft, waaronder eventuele Gallup-dochterondernemingen (een volledige lijst van Gallup-bedrijven vindt u op Gallup.com).

Gallup bewaart verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie voor de doeleinden die zijn beschreven in deze privacyverklaring voor zolang hiervoor een zakelijk doel is.

7. Naleving van de regels en samenwerking met regelgevende instanties

Gallup houdt zich aan het Privacy Shield Framework tussen de EU en de VS, en aan het Privacy Shield Framework tussen Zwitserland en de VS, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van handel (Department of Commerce), betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die vanuit de Europese Unie of Zwitserland wordt overgedragen naar de Verenigde Staten. Gallup heeft bij het Department of Commerce verklaard te voldoen aan de Privacy Shield Principles. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, dan gelden de Privacy Shield Principles. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en voor onze certificering naar https://www.privacyshield.gov.

8. Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en om deze te corrigeren, bij te werken, aan te passen, te verwijderen, te wissen of anderszins te wijzigen als deze persoonlijke informatie onnauwkeurig is of is verwerkt in strijd met de EU-VS Privacy Shield Principles. Wanneer we uw persoonlijke informatie bijwerken, vragen we u mogelijk uw identiteit te bevestigen voordat we gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldig is, kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking van uw persoonlijke informatie of uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie intrekken.

Volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie:

 • Het recht om gratis (i) te vragen of uw persoonlijke informatie wordt bewaard en (ii) toegang tot en/of (iii) duplicaten van de bewaarde persoonlijke informatie te krijgen. Indien het verzoek betrekking heeft op de rechten en vrijheden van anderen of duidelijk ongegrond of buitensporig is, behouden we ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdende met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of mededeling, of het nemen van de gevraagde actie) of te weigeren aan het verzoek te voldoen.
 • Het recht op verzoek tot juiste rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke informatie.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om de persoonlijke informatie over u te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling of om uw persoonlijke informatie rechtstreeks te laten overdragen naar een ander bedrijf, indien dit technisch haalbaar is (overdraagbaarheid van gegevens).
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder gevolgen voor de gegevensverwerking die is uitgevoerd vóór deze terugtrekking of voor enige andere bestaande wettelijke rechtvaardiging van de verwerkingsactiviteit in kwestie;Het recht niet te worden onderworpen aan automatische individuele besluiten die voor u rechtsgevolgen hebben of vergelijkbare aanzienlijke gevolgen, en
 • Het recht om juridische acties te ondernemen met betrekking tot elke schending van uw rechten betreffende de verwerking van persoonlijke informatie, alsmede om klachten in te dienen bij de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via Privacy_Administrator@Gallup.com.

Voor zover we uw persoonlijke informatie verwerken op basis van onze rechtmatige belangen krachtens artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG, kunt u op ieder moment bezwaar maken. U vindt de gedetailleerde beschrijving van onze verwerkingsactiviteiten en de rechtsgrondslag in voorgaande secties. Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke informatie niet meer verwerken, tenzij er dwingende en gegronde wettelijke redenen zijn voor de verwerking of de gegevens noodzakelijk zijn voor de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking, vragen we u om de gronden van uw bezwaar te vermelden zodat we de verwerking van uw persoonlijke informatie kunnen onderzoeken en kunnen beslissen of de verwerking dienovereenkomstig moet worden aangepast.

Houd er rekening mee dat de verwerking van uw persoonlijke informatie mogelijk ook reclameactiviteiten omvat, zoals hierboven beschreven. Als u niet wilt dat we uw persoonlijke informatie verwerken voor direct-marketingactiviteiten, kunt u op elk gewenst moment kosteloos bezwaar maken via e-mail: Privacy_Administrator@Gallup.com.

Gallup zal uw toestemming vragen voordat uw Persoonlijke informatie wordt gedeeld met een derde die niet handelt in de hoedanigheid van agent of leverancier om taken namens ons te verrichten of de informatie te gebruiken voor een doel dat wezenlijk afwijkt van het doel waarvoor het oorspronkelijk was verzameld of vervolgens is geautoriseerd door u. Een uitzondering hierop is (onder andere) wanneer de verwerking van persoonlijke informatie door Gallup noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting krachtens het toepasselijke recht.

9. Gevoelige informatie

Voor het verwerken van uw gevoelige informatie (bijvoorbeeld medische informatie, persoonlijke informatie over etnische of raciale afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, de verwerking van genetische gegevens of biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, en gegevens over gezondheid, het seksleven of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) moeten we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen.

Gallup is onder andere niet verplicht om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen met betrekking tot gevoelige informatie indien de verwerking (a) noodzakelijk is voor het beschermen van de essentiële belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon in het geval de betrokkene fysiek of juridisch onbekwaam is om toestemming te geven; (b) noodzakelijk is voor de vestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of wanneer rechtbanken handelen volgens hun juridische bevoegdheid; (c) nodig is voor het uitvoeren van de verplichtingen van Gallup op het gebied van het arbeidsrecht, voor zover dit is toegestaan door wetten van de Europese Unie of een van de lidstaten hiervan en in deze wetten passende maatregelen worden vereist voor de bescherming van de fundamentele rechten en belangen van de betrokkene; (d) gerelateerd is aan informatie die duidelijk openbaar is gemaakt wordt door de persoon.

10. Geschillenregeling

Als u klachten hebt over onze naleving van dit Beleid of een klacht gerelateerd aan het Privacy Shield of de algemene privacy, moet u eerst contact met ons opnemen. We onderzoeken klachten en proberen klachten en geschillen over het gebruik en de openbaarmaking van Persoonlijke informatie op te lossen in overeenstemming met dit Beleid.

Als u vragen hebt over privacy of het gebruik van gegevens en wij deze niet naar tevredenheid hebben beantwoord, kunt u contact opnemen met onze externe geschillenbeslechter (gratis service) in de VS op https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

In het geval van gegevens betreffende human resources werkt Gallup samen met de instanties voor bescherming van persoonsgegevens in de EU en de Zwitserse privacytoezichthouder. Gallup volgt het advies van deze instanties inzake de gegevens over human resources die worden overgedragen van de EU en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht krijgt van Gallup, of als we uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met de instanties voor bescherming van persoonsgegevens in de EU voor meer informatie of kunt u een klacht indienen. De diensten van de instanties voor bescherming van persoonsgegevens in de EU zijn gratis.

Onder bepaalde omstandigheden, die meer in detail zijn beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer alle andere procedures voor geschillenregeling zonder succes zijn geprobeerd.

Gallup is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

11. Beleidswijzigingen

Deze privacyverklaring is een belofte van Gallup aan de gebruikers van haar websites en gebruikers met een geregistreerd gebruikersaccount. Er kan extra informatie bestaan die specifiek is voor bepaalde websites van Gallup. Daarnaast kunnen wijzigingen in dit beleid op de websites worden geplaatst. Daarom raden we aan dat gebruikers met specifieke vragen over de verzamelde informatie en het gebruik daarvan, regelmatig het privacybeleid op elke website lezen. Gallup behoudt zich het recht voor om te allen tijde het beleid voor het gebruik van verzamelde informatie te wijzigen.

12. Overige vragen of opmerkingen

Als u vragen, klachten, verzoeken voor toegang of andere vragen in verband met het Privacy Shield hebt of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Gallup, neemt u contact met ons op. Gallup antwoordt binnen 30 dagen na ontvangst van een klacht.