Site Terms of Use and Sale

Utolsó frissítés: 2015. november 16.

GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET A GALLUP SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA ELŐTT. A GALLUP SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN WEBHELYHASZNÁLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKET.

A Gallup szolgáltatások és termékek széles választékát kínálja, és esetenként további feltételek is alkalmazhatóak lehetnek. Amikor a Gallup valamely szolgáltatását (például: Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, Gallup tanfolyamok) igénybe veszi, akkor az adott Gallup szolgáltatásra irányadó feltételek és irányelvek ("termékfeltételek") is vonatkoznak Önre. Ha a jelen webhelyhasználati feltételek ellentmondanak a termékfeltételeknek, a termékfeltételek az irányadóak.
A Gallup fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételeket, illetve a termékfeltételeket, azokat kiegészítse vagy egyes részeket eltávolítson. Minden változás a közzétételekor azonnal hatályos. A Gallup értesíti Önt, ha a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételeket vagy a termékfeltételeket jelentősen megváltoztatja, módosítja vagy kiegészíti. A Gallup szolgáltatások Ön által történő folytatódó igénybe vétele azt jelenti, hogy Ön ezeket a változásokat elfogadja és azokkal egyetért. Ön azon feltételek, szabályzatok, illetve webhelyhasználati és értékesítési feltételek és termékfeltételek hatálya alá tartozik, amelyek a Gallup szolgáltatások igénybe vétele időpontjában hatályban vannak. A Gallup azt javasolja, hogy időről időre tekintse át a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételeket. Ha a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételek bármelyike érvénytelennek, hatálytalannak vagy bármely okból érvényesíthetetlennek minősül, az adott feltételt leválaszthatónak kell tekinteni, és nem része a jelen megállapodásnak.

1. ADATVÉDELEM.

Gyakorlatunk megismerése érdekében tekintse át adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely a Gallup szolgáltatások Ön által történő használatát szabályozza. Bármely személyes adatot (például nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét), amelyet a webhelyhez elektronikus levélben vagy más módon eljuttat, a Gallup adatvédelmi szabályzatával összhangban használunk fel.

2. SZERZŐI JOG, VÉDJEGYEK ÉS ADATBÁZISOKRA VONATKOZÓ JOGOK

Ez a webhely a Gallup, Inc. szerzői joggal védett anyagait, védjegyeit és saját kutatásait tartalmazza, korlátozás nélkül beleértve a szöveget, grafikákat, fényképeket és videókat. A webhely teljes tartalmát az Egyesült Államok és nemzetközi egyezmények szerzői jogi szabályai, a szerzők jogait és az adatbázisokat védő jogszabályok védik. Minden jog fenntartva. Ennek megfelelően a szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek és az üzleti titok védelmét garantáló, nemzetközi és nemzeti jogszabályok és szankciók védik a jelen webhelyen belül található ötleteket, elgondolásokat és javaslatokat.

A Gallup hírei, jelentései és grafikonjai letölthetők és/vagy másolhatók, feltéve hogy minden letöltött tartalomban megőrzik a tartalmat kísérő szerzői jogi, védjegyjogi és bármely más tulajdonosi jelölést. A tartalomban nem végezhető változtatás a Gallup, Inc. kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A Gallup hírekre, jelentésekre és grafikonokra részben vagy egészben való bármilyen hivatkozásban szerepeltetni kell az eredeti tartalomra mutató linket annak teljes egészében. Az itt kifejezetten megjelölt eseteken kívül a jelen tartalom átadását nem lehet semmiféle típusú licenc adásaként értelmezni a Gallup, Inc. által tulajdonolt vagy rendelkezése alatt álló semmiféle szerzői jog vagy védjegy tekintetében.

Az előző bekezdésben meg nem jelölt Gallup tartalomra további korlátozások vonatkozhatnak a termékfeltételekben körvonalazott módon.

Ön tudomásul veszi, hogy letöltésükkel nem szerez tulajdonosi jogokat ezen szerzői joggal védett anyagok fölött.

Látogasson el a Gallup védjegyeket bemutató weboldalára a Gallup védjegyek nem kizárólagos listájának megtekintéséhez. A Gallup védjegyei nem használhatók semmiféle olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a Gallupé, továbbá semmiféle olyan módon, amely alkalmas arra, hogy megtévessze az ügyfeleket, vagy hiteltelenítse vagy lealacsonyítsa a Gallupot. A Gallup® vagy bármely más Gallup védjegy használatához a Gallup előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az ilyen használatnak magában kell foglalnia a védjegy megfelelő elismerését. Az elismerés felhívja az olvasók figyelmét a védjegy tulajdonosára. Az elismerést nyomtatott anyagokban és webhelyeken is használni kell Példa: A Clifton StrengthsFinder® a Gallup, Inc. bejegyzett védjegye. A Gallup tartalomban megjelenő, nem a Gallup tulajdonában lévő minden más védjegy a megfelelő jogosultjaik tulajdona, akik nem feltétlenül a Gallup kapcsolt vállalkozásai, és nem feltétlenül kapcsolódnak ahhoz.

Ha a jelen szakaszban nem említett módon szeretné többszörözni a Gallup tartalmat, lépjen kapcsolatba velünk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gallup agresszíven érvényesíti tulajdonosi jogait a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben.

3. AZ ÖN FIÓKJA

Előfordulhat, hogy egyes Gallup webhelyekhez vagy tartalomhoz való hozzáféréshez fiók létrehozására kap felhívást. Ön felelős a saját fiókja és jelszava bizalmas kezeléséért, továbbá Ön felelős a jelszava és fiókja használatával elkövetett minden cselekményért és mulasztásért. A Gallup webhelyeket és a Gallup webhelyek tartalmát nem használhatja fel semmiféle jogellenes célra. Vállalja, hogy azonnal értesíti a Gallupot a jelszava vagy fiókja bármely jogosulatlan használatáról, vagy a biztonság bármely más megsértéséről, és biztosítja, hogy minden munkamenet végén kilép a fiókjából. A Gallup nem felelős semmiféle veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tudta megvédeni jelszavát vagy fiókadatait. Bármely csalárd, visszaélésszerű vagy egyébként jogellenes tevékenység okot adhat az Ön fiókjának megszüntetésére a Gallup saját belátása szerint, továbbá a Gallup a megfelelő bűnüldöző hatóság elé utalhatja az ügyet.

4. JAVASOLT KONFIGURÁCIÓK

Annak érdekében, hogy a jelen webhely minden funkciójához hozzáférjen, valamint az optimális böngészési élmény biztosításához a következő konfigurációkat javasoljuk. A jelen webhely által ténylegesen támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további segítségért lépjen kapcsolatba velünk telefonon a 1-888-274-5447 telefonszámon.

Böngészők:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gallup nem támogatja a böngészők béta verzióit.

PC képernyőfelbontás: 1024x768

Mobil:

 • iPhone/iPad/iPod Touch, Safari vagy Chrome böngészővel

 • Android, Chrome böngészővel

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gallup nem támogatja az Opera Mini böngészőt.

Bővítmények:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

Felhívjuk a figyelmet, hogy eltérő megjelölés hiányában a Gallup a fent felsorolt böngészők, mobilok és bővítmények legutóbb kiadott verzióját javasolja.

5. KIJELENTÉSEK, GARANCIÁK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

A Gallup webhelyének és tartalmának rendelkezésre bocsátása "ahogyan van" alapon történik. A GALLUP A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN - AKÁR KIFEJEZETT AKÁR HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB - GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A JOGCÍMRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS A TULAJDONOSI JOGOK VAGY HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. Sem a Gallup, sem leányvállalatai, társult vállalkozásai, megbízottjai vagy licencbeadói semmiféle körülmények között - korlátozás nélkül beleértve a gondatlanságot - nem felelnek semmiféle közvetlen, közvetett, esetleges, különleges vagy következményes kárért, amely a Gallup anyagok, termékek vagy szolgáltatások - beleértve a Gallup webhelyek - használatából vagy használatára való képtelenségből erednek.

A webhelyeken harmadik felek által rendelkezésre bocsátott tartalom szerepelhet, beleértve a más felhasználók, bloggerek és harmadik fél licencbeadók, szindikálók, aggregálók és/vagy jelentéstévő szolgáltatások által biztosított anyagokat. A harmadik felek anyagaiban kifejezett minden állítás és/vagy vélemény, valamint minden cikk és a kérdésekre és más tartalomra adott válaszok - a Gallup által biztosított tartalom kivételével - kizárólag a harmadik féltől származó anyagokat biztosító természetes vagy jogi személy véleménye és felelőssége. Az ilyen anyagok nem szükségszerűen tükrözik a Gallup véleményét. Mi nem tartozunk felelősséggel Ön vagy bármely harmadik fél felé semmiféle harmadik féltől származó anyag tartalmáért vagy pontosságáért.

Ön kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Gallup nem felelős egy felhasználó rágalmazó, becsületsértő vagy jogellenes magatartásáért sem. Ön hozzájárul, hogy a Galluppal vagy a Gallup tartalommal bármiféle módon kapcsolatos semmiféle (akár szerződésből eredő, akár szerződések kívüli vagy egyéb) jogi természetű igény nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet Ön fizetett a Gallup részére a Gallup tartalom használatáért. Ha nem elégedett bármelyik Gallup anyaggal, termékkel vagy szolgáltatással, vagy a Gallup webhelyhasználati és értékesítési feltételekkel, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Gallup szolgáltatások használatának befejezése.

A Gallup minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Gallup szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetőek legyenek, és az átvitel hibamentes legyen. Azonban az elektronikus adatátvitel természetéből eredően ez nem garantálható. Továbbá alkalmanként sor kerülhet az Ön Gallup szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztésére vagy korlátozására a javítások, a karbantartás vagy új szolgáltatások bevezetésének lehetővé tétele érdekében. Megpróbáljuk a Gallup szolgáltatásokhoz, termékekhez vagy webhelyekhez való hozzáférés felfüggesztése vagy korlátozása gyakoriságát és időtartalmát a minimumra szorítani.

A Gallup nem tehető felelőssé (i) olyan veszteségekért, amelyeket nem a részünkről történő bármely szerződésszegés okozott; vagy (ii) bármiféle üzleti veszteségért (beleértve az elmaradt hasznot, bevételt, szerződéseket, várt megtakarításokat, adatokat, jó hírnevet, illetve felesleges kiadásokat); vagy (iii) bármely közvetett vagy következményes kárért, amelyek nem voltak előreláthatóak sem a Gallup, sem pedig az Ön számára, amikor Ön elkezdte használni a Gallup szolgáltatásait vagy webhelyeit.

Egyes országok jogszabályai nem engedélyeznek a fent leírt korlátozások közül egyeseket vagy azok mindegyikét. Ha Önre ezek a jogszabályok vonatkoznak, a fenti korlátozások közül egyesek vagy azok mindegyike nem vonatkozik Önre, és Ön további jogokkal rendelkezhet.

6. JOGSZABÁLYSÉRTŐ VAGY TILTOTT FELHASZNÁLÁS TILALMA

A Gallup.com webhelyet csak jogszerű célokra használhatja. Ön nem tehet közzé a Gallup.com webhelyen, és nem továbbíthat annak útján semmiféle anyagot, amely bármilyen módon sérti mások jogait, amely jogsértő, fenyegető, visszaélésszerű, rágalmazó, magánéletet vagy közzététellel kapcsolatos jogokat sértő, vulgáris, obszcén, profán vagy egyébként kifogásolható, amely bűncselekményt megvalósító magatartásra buzdít, polgári jogi felelősséget alapoz meg, vagy egyébként bármilyen jogszabályt sért, illetve amely a Gallup kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül hirdetést, illetve termékek vagy szolgáltatások vásárlására való felhívást tartalmaz. Ön hozzájárul, hogy kártérítést fizet, és mentesíti a Gallupot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit, érdekeltségbeli jogutódjait, alkalmazottait, megbízottjait, leányvállalatait és társult vállalkozásait minden követelés, veszteség, felelősség, igény vagy költség alól (beleértve az ügyvédi díjakat), amelyeket harmadik fél támaszt a Galluppal szemben a webhely Ön által történő használatából eredően vagy azzal kapcsolatban.

7. KÁRTÉRÍTÉS

Ön hozzájárul, hogy kártérítést fizet, és mentesíti a Gallupot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit, érdekeltségbeli jogutódjait, alkalmazottait, megbízottjait, leányvállalatait és társult vállalkozásait minden követelés, veszteség, felelősség, igény vagy költség alól (beleértve az ügyvédi díjakat), amelyeket harmadik fél támaszt a Galluppal szemben a webhelyhasználati és értékesítési feltételek Ön által történő megsértéséből vagy a webhely Ön által történő használatából eredően vagy azzal kapcsolatban, korlátozás nélkül beleértve a jelen webhely tartalmának, a szolgáltatásoknak és termékeknek a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekben kifejezetten engedélyezettől eltérő felhasználását.

8. HARMADIK FÉL WEBHELYEI

A Gallup egyes webhelyei más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek adatkezelési gyakorlata eltérhet a Gallupétól. Tanulmányozza a más webhely adatvédelmi tájékoztatóit, mivel a Gallup nem vállal garanciát a más webhelyekre elküldött vagy azok által gyűjtött információkra vonatkozóan.

9. EXPORTKORLÁTOZÁSOK

A Galluptól vásárolt termékek vagy szolgáltatások (beleértve a tanfolyamok anyagait, hozzáférési kódokat vagy tréninganyagokat) vámjogszabályok és exportkorlátozásokat előíró jogszabályok és rendelkezések hatálya alá tartozhatnak. Ön vállalja, hogy betartja az összes nemzetközi és nemzeti jogszabályt és rendelkezést, amely az ilyen termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban Önre vonatkozik.

10. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételek Hollandia jogszabályainak hatálya alá tartoznak, és azokkal összhangban kell őket értelmezni. A felek (Ön és a Gallup) alávetik magukat Hollandia bíróságai kizárólagos joghatóságának a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita vagy szerződésen kívüli kötelezettség esetén.

11. VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

A jelen megállapodásból vagy annak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita, igény, kérdés vagy nézeteltérés esetén a felek kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni a jogvita, igény, kérdés vagy nézeteltérés rendezése érdekében. Ebből a célból a felek kötelesek jóhiszeműen tanácskozni és tárgyalni egymással, és - kölcsönös érdeküket felismerve - kötelesek igazságos és méltányos megoldás kidolgozását megkísérelni, amely mindkét fél számára kielégítő. Ha a felek nem jutnak el ilyen megoldásig harminc (30) napos időtartamon belül, bármelyik félnek a másik fél részére küldött értesítése alapján a jogvitákat, igényeket, kérdéseket vagy nézeteltéréseket a Netherlands Arbitration Institute által végzett kötelező erejű választottbíráskodás útján kell rendezni annak kereskedelmi jogviták megoldására vonatkozó szabályai szerint, kivéve ha Ön egy olyan állam vagy ország kormányzati szerve vagy politikai alrészlege, amely számára a kötelező erejű választottbíráskodást a jogszabályok kifejezetten nem engedélyezik.

12. A GALLUP ELÉRHETŐSÉGE

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, Hollandia, 1101 CM

13. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

Gallup fiókját bármikor megszüntetheti a Gallup webhelyek használatának befejezésével. A Gallup bármely Gallup ajánlatot bármikor értesítés nélkül visszavonhatja vagy felmondhatja. Az ilyen megszüntetés esetén a Gallup ajánlatnak az ilyen elállással vagy felmondással érintett részéhez való hozzáférés a továbbiakban nem engedélyezett. A Gallup webhelyekről letöltött anyagokra vonatkozóan bevezetett korlátozások, valamint a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodásban meghatározott felelősségkizárások és felelősségkorlátozások az elállást vagy felmondást követően is hatályban maradnak. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a védjegyek és szerzői jogok védelmét.

Értékesítési feltételek

GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET BÁRMELY GALLUP TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSA ELŐTT. A GALLUP SZÁMÁRA LEADOTT RENDELÉSSEL ÖN SAJÁT MAGÁRA KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

1. RENDELÉS

Rendelése a Gallupnak tett ajánlatnak minősül az Ön bevásárlókosarában található termék(ek) vagy cikk(ek) megvásárlására. Amikor rendelést ad le a termék(ek) vagy cikk(ek) Galluptól történő megvásárlására, egy e-mailt küldünk Önnek, amely megerősíti rendelésének megérkezését, és tartalmazza rendelése részleteit ("rendelésmegerősítő e-mail"). A rendelésmegerősítő e-mail annak nyugtázása, hogy mi megkaptuk az Ön rendelését, azonban nem jelenti az Ön megrendelt termék(ek) vagy cikk(ek) megvásárlására vonatkozó ajánlatának elfogadását. Az Ön vásárlásra vonatkozó ajánlatát csak a rendelésmegerősítő e-mail elküldésekor, illetve Gallup tanfolyamajánlatok esetén csak a regisztrációmegerősítő e-mail elküldésekor fogadjuk el.

2. ELÁLLÁSI JOG, ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK ÉS VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT

Ha olyan árukat rendelt meg, amelyeket szállítani kell, rendelésétől bármikor elállhat az áruk szállítás céljából való feladása előtt, és az ellenértéket teljes egészében visszatérítjük. Továbbá joga van visszaküldeni a kapott árukat az átvételtől számított 90 napon belül, kivéve ha a lentebb meghatározott kivételek egyike alkalmazandó. A visszaküldést 90 napon túl nem fogadjuk el. Ön felelős az áruknak a Gallup számára történő visszajuttatásával kapcsolatos minden költségért. A vásárolt áruk vételárát a Gallup részére felmerült szállítási költségek levonásával vissza kell téríteni. Ha országának vagy régiójának vonatkozó jogszabályai hosszabb elállási időszakot biztosítanak Önnek, ez az időszak irányadó. Elállási jogának gyakorlása érdekében az elállásra nyitva álló időszak lejárata előtt köteles értesíteni bennünket az elállásra vonatkozó döntéséről.

Az elállási jogra vonatkozó kivételek

Az elállásra vonatkozó jogok nem vonatkoznak a következőkre:

 • Zárjeggyel ellátott audio- vagy videofelvételek vagy zárjeggyel ellátott szoftverek szállítása, ha az átvételt követően Ön megsérti a zárjegyet

 • Az Ön által meghatározott követelmények szerint elkészített vagy egyértelműen személyre szabott áruk

 • Digitális tartalom szállítása (beleértve az alkalmazásokat, digitális szoftvereket, e-könyveket, MP3 fájlokat stb.)

 • Felhasznált vagy lejárt hozzáférési kódok

Tanfolyam-jelentkezésekre vonatkozó elállási szabályzat

Ha nem tud részt venni egy Gallup tanfolyamon, amelyre jelentkezett, legkésőbb két héttel a tanfolyam dátuma előtt élnie kell elállási jogával ahhoz, hogy teljes visszatérítést kapjon. Ha kevesebb mint kettő (2) héttel a tanfolyam kezdete előtt áll el részvételi szándékától, nem kap visszatérítést.

Ha egy Gallup tanfolyamra jelentkezett, és másik tanfolyamdátumra kell átjelentkeznie, ezt a tanfolyam dátuma előtt legalább kettő (2) héttel jeleznie kell a Gallup számára. $150 átjelentkezési díjat számítunk fel. A Gallup nem fogadja el a tanfolyam kezdési dátumát kevesebb mint kettő (2) héttel megelőzően tett átjelentkezési kéréseket.

Tanfolyamok törlésére vonatkozó szabályzat - Gallup

A Gallup programok interaktív események, amelyek az osztálytermi oktatást csoporttevékenységekkel kombinálják. Ezért minden programhoz egy minimális résztvevői létszám szükséges a sikeres tanulás és élmény biztosítása érdekében. A Gallup fenntartja a jogot bármely program törlésére, amely nem éri el a résztvevők minimális számát a program tervezett kezdési dátuma előtt négy (4) héttel, és minden jelentkezett résztvevőt értesít a törlésről ebben az időpontban. Javasoljuk, hogy a résztvevők ennek megfelelően tervezzék meg utazásukat, mivel a Gallup nem felelős az utazási költségek megtérítéséért egy programtörlése esetén.

3. ÁRAZÁS

Minden felsorolt ár a forgalmi adó, használati adó, ÁFA és egyéb vonatkozó adók nélkül van feltüntetve. Az alkalmazandó adók hozzáadása a pénztárnál történik meg. A Gallup webhelyeken feltüntetett árak nem tartalmaznak szállítási költséget.

Bár mindent megteszünk a webhelyen feltüntetett árak pontosságának biztosítása érdekében, hibák előfordulhatnak. Ha hibát fedezünk fel az Ön által megrendelt áruk árában, az ésszerűen lehetséges legkorábbi időpontban értesítjük. Ekkor felajánljuk a lehetőséget, hogy rendelését ismételten megerősítse a helyes áron, vagy elálljon a rendelésétől. Ha nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel a rendelési folyamat során megadott elérhetőségeken, úgy tekintjük, hogy rendelésétől elállt. Ha már kifizette az árukat, és az elállás mellett dönt, teljes visszatérítést nyújtunk az ésszerűen lehetséges legkorábbi időpontban, de minden esetben az elállásról történő értesítés dátumát követő 30 napon belül.

4. GYERMEKEK

Önnek nagykorúnak kell lennie az országa/régiója jogszabályai szerint, hogy termékeket vásárolhasson a Galluptól.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodás, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat és a vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó adott termékfeltételek képezi a teljes megállapodást Ön és a Gallup között, és felülír minden korábbi és egyidejű - akár írásbeli, akár szóbeli - megállapodást, ajánlatot és kommunikációt.

A jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodás egyik feltételéről való lemondás sem értelmezhető az ezen feltételről vagy bármely más feltételről való további vagy folytatódó lemondásként.