Site Terms of Use and Sale

Utoljára frissítve: 2018. április 13.

Üdvözli a Gallup. A Gallup BV a Gallup, Inc. leányvállalata. A Gallup BV és/vagy annak anyavállalata, társult vállalkozásai vagy leányvállalatai ("Gallup") termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak az Ön számára, amikor ellátogat valamely Gallup webhelyre.

Az alábbi feltételek érvényesek a Gallup webhelyeire (a "webhely" vagy "webhelyek").

GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET A GALLUP SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA ELŐTT. A GALLUP SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN WEBHELYHASZNÁLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKET.

A Gallup szolgáltatások és termékek széles választékát kínálja, és esetenként további feltételek is alkalmazhatóak lehetnek. Amikor a Gallup valamely szolgáltatását (például: Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, Gallup tanfolyamok) igénybe veszi, akkor az adott Gallup szolgáltatásra irányadó feltételek és irányelvek ("termékfeltételek") is vonatkoznak Önre. Ha a jelen webhelyhasználati feltételek ellentmondanak a termékfeltételeknek, a termékfeltételek az irányadóak.

A Gallup fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételeket, illetve a termékfeltételeket, azokat kiegészítse vagy egyes részeket eltávolítson. Minden változás a közzétételekor azonnal hatályos. A Gallup értesíti Önt, ha a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételeket vagy a termékfeltételeket jelentősen megváltoztatja, módosítja vagy kiegészíti. A Gallup szolgáltatások Ön által történő folytatódó igénybe vétele azt jelenti, hogy Ön ezeket a változásokat elfogadja és azokkal egyetért. Ön azon feltételek, szabályzatok, illetve webhelyhasználati és értékesítési feltételek és termékfeltételek hatálya alá tartozik, amelyek a Gallup szolgáltatások igénybe vétele időpontjában hatályban vannak. A Gallup azt javasolja, hogy időről időre tekintse át a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételeket. Ha a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételek bármelyike érvénytelennek, hatálytalannak vagy bármely okból érvényesíthetetlennek minősül, az adott feltételt leválaszthatónak kell tekinteni, és nem része a jelen megállapodásnak.

1. ADATVÉDELEM.

Gyakorlatunk megismerése érdekében tekintse át adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely a Gallup szolgáltatások Ön által történő használatát szabályozza. Bármely személyes adatot (például nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét), amelyet a webhelyhez elektronikus levélben vagy más módon eljuttat, a Gallup adatvédelmi szabályzatával összhangban használunk fel.

2. SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK ÉS ADATBÁZIS-JOGOK

A Webhely a Gallup szerzői jogi oltalom alatt álló anyagait, védjegyeit és saját tulajdonú kutatásait tartalmazza, ide értve, de nem kizárólagosan szövegeket, szoftvereket, fényképeket, videókat, grafikus anyagokat, zene- és hangfájlokat, és a webhely teljes tartalma az Egyesült Államokban érvényes és a nemzetközi szerzői jogi védelmi, szerzői jogi és adatbázis-jogi törvények szerint kollektív munkaként szerzői jogi oltalom alatt áll. Minden jog fenntartva. Ennek megfelelően a szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek és az üzleti titok védelmét garantáló, nemzetközi és nemzeti jogszabályok és szankciók védik a jelen webhelyen belül található ötleteket, elgondolásokat és javaslatokat.

A szerzői jogi törvényekben foglalt ettől eltérő kifejezett engedély hiányában a letöltött anyagok másolása, továbbközvetítése, továbbítása, közzététele vagy kereskedelmi célú felhasználása nem engedélyezett a Gallup és/vagy a szerzői jog tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül. A Gallup cikkei, jelentései és grafikonjai csak személyes használatra tölthetők le. A szerzői jog által védett anyagok engedélyezett másolása, továbbközvetítése vagy közzététele esetén a szerző feltüntetését, a védjegymegjelölést és a szerzői jogra vonatkozó megjegyzést nem szabad megváltoztatni vagy törölni. Ön tudomásul veszi, hogy a szerzői jogi oltalom alatt álló anyagok letöltésével semminemű tulajdonjogot nem szerez azok tekintetében. A Gallup cikkeire, jelentéseire és grafikonjaira, azok egészére vagy egy részére tett bármilyen, bármely weboldalon tett hivatkozás esetén az eredeti teljes tartalomra mutató hivatkozást (linket) kell elhelyezni. Kivéve, ha ez a dokumentum kifejezetten másképpen rendelkezik, e tartalom átvitele nem tekinthető valamely típusú licenc adásának a Gallup tulajdonában vagy irányítása alatt lévő semmilyen szerzői jog vagy védjegy tekintetében.

Az előző bekezdésben nem azonosított Gallup tartalomra további korlátozások is vonatkozhatnak a termékfeltételekben foglaltak szerint.

A Gallup tiszteletben tartja az összes szerzőijog-jogosult jogait, és e tekintetben a Gallup elfogadott és bevezetett egy olyan szabályzatot, amely előírja a szerzőijog-jogosultak jogait megszegő felhasználók és fióktulajdonosok használatának megszüntetését a megfelelő körülmények fennállása esetén. Amennyiben Ön úgy véli, hogy az Ön munkáját a szerzői jogok megsértését képező bármely módon lemásolták, kérjük bocsássa a Gallup szerzőijogi-ügynöke rendelkezésére az alábbi információkat, amelyeket a Digital Millennium Copyright Act törvény Online Copyright Infringement Liability Limitation Act része (17 U.S.C. 512) ír elő:

1. Az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;

2. Az állítólagosan megsértett, szerzői jogi oltalom alatt álló munka azonosítása, vagy ha egyetlen értesítés keretében egyetlen online webhelyen található több, szerzői jogi oltalom alatt álló munkáról van szó, akkor az adott webhelyen található ilyen munkák reprezentatív felsorolása;

3. Azon anyagok azonosítása, amelyek állítólagosan jogsértőek, vagy amelyek jogsértő tevékenység tárgyai, és amelyeket el kell távolítani, vagy az amelyekhez való hozzáférést le kell tiltani, valamint észszerű módon elégséges információ ahhoz, hogy az anyagot megtaláljuk;

4. Észszerű módon elégséges információ, amely lehetővé teszi számunkra a kapcsolat felvételét a panaszos féllel;

5. Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag panaszban foglaltak szerinti felhasználását a szerzői jog jogosultja, annak ügynöke vagy a törvények nem engedélyezték; valamint

6. Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, illetve büntetőjogi felelősség tudatában annak kijelentése, hogy a panaszos fél jogosult az állítólagosan megszegett kizárólagos jog jogosultja nevében eljárni.

A Digital Millennium Copyright Act szerinti szerzői jogi ügyekkel kapcsolatos kérdésekkel ide forduljon:

Attn: Copyright Agent

Gallup, Inc.

1001 Gallup Dr.

Omaha, NE 68102

E-mail: copyrightagent@gallup.com

A Gallup anyagok internetes közzétételével, újranyomtatásával vagy licenccel kapcsolatos kérdésekkel forduljon ide: Gallup Permissions.

A szerzőijogi vagy licenckérdésektől eltérő minden egyéb kérdéssel vagy kéréssel forduljon a Gallup Help részleghez a galluphelp@gallup.com címen.

Látogasson el a Gallup védjegyeket bemutató weboldalára a Gallup védjegyek nem kizárólagos listájának megtekintéséhez. A Gallup védjegyei nem használhatók semmiféle olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a Gallupé, továbbá semmiféle olyan módon, amely alkalmas arra, hogy megtévessze az ügyfeleket, vagy hiteltelenítse vagy lealacsonyítsa a Gallupot. A Gallup vagy bármely más Gallup védjegy használatához a Gallup előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az ilyen használatnak magában kell foglalnia a védjegy megfelelő elismerését. Az elismerés felhívja az olvasók figyelmét a védjegy tulajdonosára. Az elismerést nyomtatott anyagokban és webhelyeken is használni kell. Példa: A CliftonStrengths a Gallup, Inc. bejegyzett védjegye. A Gallup tartalomban megjelenő, nem a Gallup tulajdonában lévő minden más védjegy a megfelelő jogosultjaik tulajdona, akik nem feltétlenül a Gallup kapcsolt vállalkozásai, és nem feltétlenül kapcsolódnak ahhoz.

Ha a jelen szakaszban nem említett módon szeretné többszörözni a Gallup tartalmat, látogasson el a Gallup Permissions oldalra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gallup agresszíven érvényesíti tulajdonosi jogait a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben.

3. AZ ÖN FIÓKJA

Előfordulhat, hogy egyes Gallup webhelyekhez vagy tartalomhoz való hozzáféréshez fiók létrehozására kap felhívást. Ön felelős a saját fiókja és jelszava bizalmas kezeléséért, továbbá Ön felelős a jelszava és fiókja használatával elkövetett minden cselekményért és mulasztásért. A Gallup webhelyeket és a Gallup webhelyek tartalmát nem használhatja fel semmiféle jogellenes célra. Vállalja, hogy azonnal értesíti a Gallupot a jelszava vagy fiókja bármely jogosulatlan használatáról, vagy a biztonság bármely más megsértéséről, és biztosítja, hogy minden munkamenet végén kilép a fiókjából. A Gallup nem felelős semmiféle veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tudta megvédeni jelszavát vagy fiókadatait. Bármely csalárd, visszaélésszerű vagy egyébként jogellenes tevékenység okot adhat az Ön fiókjának megszüntetésére a Gallup saját belátása szerint, továbbá a Gallup a megfelelő bűnüldöző hatóság elé utalhatja az ügyet.

4. JAVASOLT KONFIGURÁCIÓK

Annak érdekében, hogy a jelen webhely minden funkciójához hozzáférjen, valamint az optimális böngészési élmény biztosításához a következő konfigurációkat javasoljuk. A jelen webhely által ténylegesen támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további segítségért lépjen kapcsolatba velünk telefonon az 1-888-274-5447 telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy eltérő megjelölés hiányában a Gallup az alábbiakban felsorolt böngészők, mobilok és bővítmények legutóbb kiadott verzióját javasolja.

Böngészők:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 és újabb

PC képernyőfelbontás: 1024x768

Mobil:

 • iPhone/iPad/iPod Touch, iOS 10 és újabb rendszerrel
 • Android 4.4 és újabb operációs rendszerrel

Bővítmények:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • Flash

5. FELHASZNÁLÓI TARTALOM

A webhely tartalmazhat hozzászólásokat tartalmazó részeket, fórumokat vagy egyéb interaktív funkciókat ("interaktív területek"), ahol Ön közzétehet vagy feltölthet felhasználó által létrehozott tartalmat, ide értve, de nem kizárólagosan a hozzászólásokat, videókat, fényképeket, üzeneteket, egyéb anyagokat és elemeket (együttesen: "felhasználói tartalom"). Az interaktív területek bármelyikének használatáért kizárólagosan Ön tartozik felelősséggel, és azokat a saját kockázatára használhatja. Az interaktív területek a 13 év feletti egyének számára állnak rendelkezésre. Felhasználói tartalom elküldésével egy adott interaktív területre Ön kijelenti, hogy Ön elmúlt 13 éves, és amennyiben Ön a 18. életévét még nem töltötte be, Ön vagy nagykorúsított kiskorú vagy rendelkezik a szülő vagy törvényes képviselő jogi beleegyezésével a jelen használati feltételek elfogadására, tartalom elküldésére, a webhelyen való részvételre, valamint teljesíti a jelen használati feltételekben foglalt kötelezettségeket, amely használati feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek Ön és a Gallup között.

Felhasználói tartalom beküldésével vagy valamely interaktív területen való részvétellel a webhelyen belül vagy azzal kapcsolatban Ön vállalja az alábbi magatartási szabályok betartását.

A felhasználói tartalomra vonatkozó magatartási szabályok

Ön vállalja, hogy nem tölt fel, tesz közzé vagy továbbít egyéb módon olyan felhasználói tartalmat, amely

 • megsérti vagy megszegi bármely módon mások jogait, ide értve a másokat esetlegesen rágalmazó, zaklató vagy fenyegető kijelentéseket.
 • az Ön tudomása szerint hamis, félrevezető vagy nem pontos.
 • magában foglal bigott, rasszista tisztességtelen kijelentéseket, faji vagy etnikai szempontból sértő tartalmat, gyűlöletbeszédet, erőszakos, vulgáris elemeket vagy káromkodást.
 • magában foglal vagy hirdet és támogat pornográf vagy nyílt szexuális tartalmat, pedofil, vérfertőző, bestiális vagy egyéb módon obszcén vagy fajtalan tartalmat.
 • megszeg bármely törvényt vagy veszélyes, törvénytelen vagy kíméletlen tevékenységet támogat, arra vonatkozóan utasításokat ad, vagy törvénytelen tevékenységeket tárgyal meg azok elkövetésének szándékával.
 • támogatja az erőszakos viselkedést.
 • észszerű fenyegetést jelent a személyes és közbiztonságra.
 • magában foglal képeket gyilkosságról vagy fizikai erőszakról, amely képeket a jelek szerint kizárólag vagy elsősorban azokkal való visszaélés, fajtalankodás céljából vagy öncélúan készítettek.
 • szerzői jogi oltalom, védjegy, üzleti titok, közzétételi jog vagy egyéb tulajdonjog általi védelem alatt áll, az ilyen szerzői jog, védjegy, üzleti titok, közzétételi jog vagy egyéb tulajdonjog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül. Annak meghatározása, hogy egy adott felhasználói tartalmat nem véd szerzői jog, védjegy, üzleti titok, közzétételi jog vagy egyéb tulajdonjog Önt terheli. Kizárólagosan Ön felel az ilyen beküldésekből fakadó, szerzői jogok, védjegyek, üzleti titkok, közzétételi jogok vagy egyéb tulajdonjogok bármely megsértéséből származó minden kárért. A Gallup saját belátása szerint meghatározott, mások szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait megszegő személy számára tiltva lesz további anyagok küldése és közzététele a webhelyen.
 • általánosságban nem igazodik az adott interaktív terület meghatározott témaköréhez vagy témájához.
 • magában foglal nem kért vagy nem engedélyezett hirdetést vagy promóciós anyagokat termékek vagy szolgáltatások tekintetében, "levélszemetet", "spam leveleket", "láncleveleket", "piramisrendszereket" vagy egyéb ajánlattételi/felkérési formákat.

Ön vállalja, hogy nem vesz részt olyan tevékenységben, amely bűncselekménynek minősül, vagy amely polgári jogi felelősséget keletkeztet.

Ön vállalja, hogy szükség esetén Ön rendelkezik az Ön által beküldött anyagban szereplő minden egyes azonosítható természetes személy beleegyezésével az ilyen személyek nevének vagy jellemzőinek a webhely által tervezett módon történő felhasználására.

Ön vállalja, hogy nem személyesít meg semmilyen személyt vagy szervezetet, ide értve, de nem kizárólagosan a Gallupot vagy a Gallup bármely alkalmazottját, vagy hamis módon vagy egyéb módon nem állítja valótlanul, hogy Ön kapcsolatban van valamely személlyel vagy szervezettel.

Ön vállalja, hogy nem állítja vagy nem utal arra, sem közvetlenül, sem közvetve, hogy a Gallup támogatja az adott felhasználói tartalmat.

Ön vállalja, hogy nem sérti meg más felhasználók bizalmas kezeléshez való jogát, ide értve a személyes azonosításra alkalmas adatokat a webhely felhasználóiról, vagy harmadik fél magánjellegű információinak közzétételét.

Ön vállalja, hogy nem tölt fel, tesz közzé vagy egyéb módon továbbít olyan felhasználói tartalmat, szoftvert vagy egyéb anyagot, amely vírust vagy egyéb rosszindulatú vagy romboló hatású összetevőt tartalmaz.

Ön vállalja, hogy nem okoz zavart a webhely vagy a webhelyhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok működésében, és betartja a webhelyhez kapcsolódó hálózatok követelményeit, eljárásait, szabályzatait vagy szabályait.

Ön vállalja, hogy nem többszörözi, másolja le, értékesíti, újraértékesíti vagy használja fel kereskedelmi célra a webhely valamely részét, a webhely használatát vagy a webhelyhez való hozzáférést.

Semmilyen olyan magatartás nem engedélyezett, amely a Gallup megítélése szerint másokat korlátoz a webhely használatában és az általa nyújtott szolgáltatások élvezetében. A Gallup a saját belátása szerint fenntartja a jogot az Ön által előállított felhasználói tartalom eltávolítására vagy szerkesztésére és az Ön fiókjának bármely okból történő megszüntetésére.

A Gallup nem vállal kezességet semmilyen felhasználói tartalom pontosságáért vagy hitelességéért, és nem vállal semminemű felelősséget az Ön által a webhelyen közzétett felhasználói tartalom elolvasása nyomán tett semmilyen lépésért. Az interaktív területek Ön általi használata során Ön olyan tartalmaknak lehet kitéve, amelyeket sértőnek, kifogásolhatónak, károsnak, helytelennek vagy megtévesztőnek találhat. Fennáll annak a kockázata is, hogy kiskorú személyekkel, hamis látszatot keltő személyekkel, nemzetközi kereskedelmi esetekkel és külföldi állampolgárokkal kerül kapcsolatba. Az interaktív területek használatával Ön vállal minden kapcsolódó kockázatot.

Megfigyelés

A Gallup jogosult - de nem köteles - a webhelyen közzétett vagy oda feltöltött felhasználói tartalmak megfigyelésére, hogy meghatározza azok megfelelését a jelen használati feltételeknek és a Gallup által meghatározott bármely működési szabálynak, hogy megfeleljen valamely törvénynek, előírásnak vagy felhatalmazott kormányzati kérésnek. Bár a Gallup nem köteles a webhelyen közzétett vagy oda feltöltött felhasználói tartalmak megfigyelésére, vizsgálatára, szerkesztésére vagy eltávolítására, a Gallup fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, bármikor és indoklás nélkül eltávolítson a webhelyen közzétett vagy oda feltöltött bármely felhasználói tartalmat, és kizárólag Ön felelős a webhelyen közzétett felhasználói tartalomról biztonsági másolat készítéséért és annak az Ön saját kizárólagos költségén történő lecseréléséért. Ezenkívül a Gallup bűnüldöző hatóságtól kapott kérés nyomán, vagy ha úgy véli, hogy az szükséges, vagy a törvény által egyéb módon előírt vagy megengedett esetekben személyes azonosításra alkalmas információkat oszthat meg. Lásd A Gallup adatvédelmi nyilatkozatát.

A Gallup arra vonatkozó döntése, hogy megfigyeli és/vagy módosítja a felhasználói tartalmat nem képez arra vonatkozó semmilyen felelősséget, és nem tekinthető ilyen felelősség keletkeztetésének a Gallup részéről a webhely interaktív területének Ön általi használatával kapcsolatban vagy abból fakadóan.

A felhasználói tartalom licence

A felhasználói tartalomnak a webhelyre történő beküldésével Ön automatikusan jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot és licencet biztosít a Gallup számára - de kötelezettséget nem - az ilyen felhasználói tartalom használatára, közzétételére, többszörösítésére, módosítására, adaptálására, szerkesztésére, lefordítására, abból származékos anyagok létrehozására, annak beépítésére más munkákba, a terjesztésére, allicencbe adására és egyéb módon történő kiaknázására (részben vagy egészben), világszerte, bármilyen formában, adathordozó vagy technológia segítségével, amely jelenleg ismert vagy a későbbiekben kerül kifejlesztésre, az ilyen felhasználói tartalom kapcsán fennálló esetleges szerzői jog egész időtartama során, az Ön vagy valamely harmadik fél számára történő kifizetés nélkül. Ön kijelenti és garantálja a Gallup részére, hogy Ön teljes körű jogi felelősséggel és felhatalmazással rendelkezik az itt foglalt licenc Gallup részére történő megadására, hogy az Ön által beküldött felhasználói tartalom teljes körű közzétételi és egyéb jogainak a tulajdonosa vagy kezelője az ezen licencben foglalt célokra, valamint sem a felhasználói tartalom, sem az itt megadott jogok gyakorlása nem szegi meg a jelen használati feltételeket, és nem sért semmilyen jogot, ide értve az adatvédelemhez való jogot vagy a közzétételi jogot, nem képez becsületsértést semmilyen személy vagy szervezet tekintetében, nem sérti semmilyen személy vagy szervezet szokásjogát vagy egyéb jogát, és nem okoz kárt vagy sérülést semmilyen személynek vagy szervezetnek.

Kötelezettség kizárása

Az Ön által beküldött felhasználói tartalom nem minősül bizalmasnak, és a Gallup nem köteles az ilyen felhasználói tartalmat saját tulajdonú információként kezelni, kivéve a Gallup adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak szerint. A fentiek korlátozása nélkül a Gallup fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználói tartalmat az általa megfelelőnek ítélt módon használjon fel, ide értve, de nem kizárólagosan annak törlését, szerkesztését, módosítását, elutasítását vagy a közzétételének megtagadását. A Gallup nem köteles a felhasználói tartalmat szerkeszteni, törölni vagy egyéb módon módosítani, miután azt elküldték a Gallup részére. A Gallup nem köteles a felhasználói tartalom szerzőjeként Önt megjelölni, és nem köteles a harmadik felek általi bármilyen ilyen jelölést érvényesíttetni.

6. KIJELENTÉSEK, GARANCIÁK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

A Gallup webhelyének és tartalmának rendelkezésre bocsátása "ahogyan van" alapon történik. A GALLUP A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN - AKÁR KIFEJEZETT AKÁR HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB - GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A JOGCÍMRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS A TULAJDONOSI JOGOK VAGY HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. Sem a Gallup, sem leányvállalatai, társult vállalkozásai, megbízottjai vagy licencbeadói semmiféle körülmények között - korlátozás nélkül beleértve a gondatlanságot - nem felelnek semmiféle közvetlen, közvetett, esetleges, különleges vagy következményes kárért, amely a Gallup anyagok, termékek vagy szolgáltatások - beleértve a Gallup webhelyek - használatából vagy használatára való képtelenségből erednek.

A webhelyeken harmadik felek által rendelkezésre bocsátott tartalom szerepelhet, beleértve a más felhasználók, bloggerek és harmadik fél licencbeadók, szindikálók, aggregálók és/vagy jelentéstévő szolgáltatások által biztosított anyagokat. A harmadik felek anyagaiban kifejezett minden állítás és/vagy vélemény, valamint minden cikk és a kérdésekre és más tartalomra adott válaszok - a Gallup által biztosított tartalom kivételével - kizárólag a harmadik féltől származó anyagokat biztosító természetes vagy jogi személy véleménye és felelőssége. Az ilyen anyagok nem szükségszerűen tükrözik a Gallup véleményét. Mi nem tartozunk felelősséggel Ön vagy bármely harmadik fél felé semmiféle harmadik féltől származó anyag tartalmáért vagy pontosságáért.

Ön kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Gallup nem felelős egy felhasználó rágalmazó, becsületsértő vagy jogellenes magatartásáért sem. Ön hozzájárul, hogy a Galluppal vagy a Gallup tartalommal bármiféle módon kapcsolatos semmiféle (akár szerződésből eredő, akár szerződésen kívüli vagy egyéb) jogi természetű igény nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet Ön fizetett a Gallup részére a Gallup tartalom használatáért. Ha nem elégedett bármelyik Gallup anyaggal, termékkel vagy szolgáltatással, vagy a Gallup webhelyhasználati és értékesítési feltételekkel, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Gallup szolgáltatások használatának befejezése.

A Gallup minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Gallup szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetőek legyenek, és az átvitel hibamentes legyen. Azonban az elektronikus adatátvitel természetéből eredően ez nem garantálható. Továbbá alkalmanként sor kerülhet az Ön Gallup szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztésére vagy korlátozására a javítások, a karbantartás vagy új szolgáltatások bevezetésének lehetővé tétele érdekében. Megpróbáljuk a Gallup szolgáltatásokhoz, termékekhez vagy webhelyekhez való hozzáférés felfüggesztése vagy korlátozása gyakoriságát és időtartalmát a minimumra szorítani.

A Gallup nem tehető felelőssé (i) olyan veszteségekért, amelyeket nem a részünkről történő bármely szerződésszegés okozott; vagy (ii) bármiféle üzleti veszteségért (beleértve az elmaradt hasznot, bevételt, szerződéseket, várt megtakarításokat, adatokat, jó hírnevet, illetve felesleges kiadásokat); vagy (iii) bármely közvetett vagy következményes kárért, amelyek nem voltak előreláthatóak sem a Gallup, sem pedig az Ön számára, amikor Ön elkezdte használni a Gallup szolgáltatásait vagy webhelyeit.

Egyes országok jogszabályai nem engedélyeznek a fent leírt korlátozások közül egyeseket vagy azok mindegyikét. Ha Önre ezek a jogszabályok vonatkoznak, a fenti korlátozások közül egyesek vagy azok mindegyike nem vonatkozik Önre, és Ön további jogokkal rendelkezhet.

7. KÁRTÉRÍTÉS

Ön hozzájárul, hogy kártérítést fizet, és mentesíti a Gallupot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit, érdekeltségbeli jogutódjait, alkalmazottait, megbízottjait, leányvállalatait és társult vállalkozásait minden követelés, veszteség, felelősség, igény vagy költség alól (beleértve az ügyvédi díjakat), amelyeket harmadik fél támaszt a Galluppal szemben a webhelyhasználati és értékesítési feltételek Ön által történő megsértéséből vagy a webhely Ön által történő használatából eredően vagy azzal kapcsolatban, korlátozás nélkül beleértve a jelen webhely tartalmának, a szolgáltatásoknak és termékeknek a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekben kifejezetten engedélyezettől eltérő felhasználását.

8. HARMADIK FÉL WEBHELYEI

A Gallup egyes webhelyei más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek adatkezelési gyakorlata eltérhet a Gallupétól. Tanulmányozza a más webhely adatvédelmi tájékoztatóit, mivel a Gallup nem vállal garanciát a más webhelyekre elküldött vagy azok által gyűjtött információkra vonatkozóan.

9. EXPORTKORLÁTOZÁSOK

A Galluptól vásárolt termékek vagy szolgáltatások (beleértve a tanfolyamok anyagait, hozzáférési kódokat vagy tréninganyagokat) vámjogszabályok és exportkorlátozásokat előíró jogszabályok és rendelkezések hatálya alá tartozhatnak. Ön vállalja, hogy betartja az összes nemzetközi és nemzeti jogszabályt és rendelkezést, amely az ilyen termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban Önre vonatkozik.

10. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételek Hollandia jogszabályainak hatálya alá tartoznak, és azokkal összhangban kell őket értelmezni. A felek (Ön és a Gallup) alávetik magukat Hollandia bíróságai kizárólagos joghatóságának a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita vagy szerződésen kívüli kötelezettség esetén.

11. VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI RÉSZT - FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ AZ ÖN TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGAIRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGI KERESET BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGGAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT.

A jelen megállapodásból vagy annak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita, igény, kérdés vagy nézeteltérés esetén a felek kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni a jogvita, igény, kérdés vagy nézeteltérés rendezése érdekében. Ebből a célból a felek kötelesek jóhiszeműen tanácskozni és tárgyalni egymással, és - kölcsönös érdeküket felismerve - kötelesek igazságos és méltányos megoldás kidolgozását megkísérelni, amely mindkét fél számára kielégítő. Ha a felek nem jutnak el ilyen megoldásig harminc (30) napos időtartamon belül, bármelyik félnek a másik fél részére küldött értesítése alapján a jogvitákat, igényeket, kérdéseket vagy nézeteltéréseket a Netherlands Arbitration Institute által végzett kötelező erejű választottbíráskodás útján kell rendezni annak kereskedelmi jogviták megoldására vonatkozó szabályai szerint, kivéve ha Ön egy olyan ország kormányzati szerve vagy politikai alrészlege, amely számára a kötelező erejű választottbíráskodást a jogszabályok kifejezetten nem engedélyezik.

12. A GALLUP ELÉRHETŐSÉGE

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, Hollandia, 1101 CM

13. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

Gallup fiókját bármikor megszüntetheti a Gallup webhelyek használatának befejezésével. A Gallup bármely Gallup ajánlatot bármikor értesítés nélkül visszavonhatja vagy felmondhatja. Az ilyen megszüntetés esetén a Gallup ajánlatnak az ilyen elállással vagy felmondással érintett részéhez való hozzáférés a továbbiakban nem engedélyezett. A Gallup webhelyekről letöltött anyagokra vonatkozóan bevezetett korlátozások, valamint a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodásban meghatározott felelősségkizárások és felelősségkorlátozások az elállást vagy felmondást követően is hatályban maradnak. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a védjegyek és szerzői jogok védelmét.

A Gallup ezeket a használati feltételeket bármikor felmondhatja vagy felfüggesztheti az Önnek küldött előzetes tájékoztatás nélkül. A fentiek korlátozása nélkül a Gallup jogosult azonnali hatállyal megszüntetni az Ön fiókját, amennyiben az Ön általi bármely viselkedést a Gallup a saját belátása szerint elfogadhatatlannak ítéli, vagy amennyiben Ön megszegi a jelen használati feltételeket.

Értékesítési feltételek

GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET BÁRMELY GALLUP TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSA ELŐTT. A GALLUP SZÁMÁRA LEADOTT RENDELÉSSEL ÖN SAJÁT MAGÁRA KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

1. RENDELÉS

Rendelése a Gallupnak tett ajánlatnak minősül az Ön bevásárlókosarában található termék(ek) vagy cikk(ek) megvásárlására. Amikor rendelést ad le a termék(ek) vagy cikk(ek) Galluptól történő megvásárlására, egy e-mailt küldünk Önnek, amely megerősíti rendelésének megérkezését, és tartalmazza rendelése részleteit ("rendelésmegerősítő e-mail"). A rendelésmegerősítő e-mail annak nyugtázása, hogy mi megkaptuk az Ön rendelését, azonban nem jelenti az Ön megrendelt termék(ek) vagy cikk(ek) megvásárlására vonatkozó ajánlatának elfogadását. Az Ön vásárlásra vonatkozó ajánlatát csak a rendelésmegerősítő e-mail elküldésekor, illetve Gallup tanfolyamajánlatok esetén csak a regisztrációmegerősítő e-mail elküldésekor fogadjuk el.

2. ELÁLLÁSI JOG, ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK ÉS VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT

Ha olyan árukat rendelt meg, amelyeket szállítani kell, rendelésétől bármikor elállhat az áruk szállítás céljából való feladása előtt, és az ellenértéket teljes egészében visszatérítjük. Továbbá joga van visszaküldeni a kapott árukat az átvételtől számított 30 napon belül, kivéve ha a lentebb meghatározott kivételek egyike alkalmazandó. A visszaküldést 30 napon túl nem fogadjuk el. Ön felelős az áruknak a Gallup számára történő visszajuttatásával kapcsolatos minden költségért. A vásárolt áruk vételárát a Gallup részére felmerült szállítási költségek levonásával vissza kell téríteni. Ha országának vagy régiójának vonatkozó jogszabályai hosszabb elállási időszakot biztosítanak Önnek, ez az időszak irányadó. Elállási jogának gyakorlása érdekében az elállásra nyitva álló időszak lejárata előtt köteles értesíteni bennünket az elállásra vonatkozó döntéséről.

Az elállási jogra vonatkozó kivételek

Az elállásra vonatkozó jogok nem vonatkoznak a következőkre:

 • Zárjeggyel ellátott audio- vagy videofelvételek vagy zárjeggyel ellátott szoftverek szállítása, ha az átvételt követően Ön megsérti a zárjegyet
 • Az Ön által meghatározott követelmények szerint elkészített vagy egyértelműen személyre szabott áruk
 • Digitális tartalom szállítása (beleértve az alkalmazásokat, digitális szoftvereket, e-könyveket, MP3 fájlokat, e-oktatási anyagokat stb.)
 • Hozzáférési kódokra (ide értve az alábbiakat: Alkalmazotti elkötelezettségi felmérés, CliftonStrengths értékelés, Builder Profile értékelés stb.)

Tanfolyam-jelentkezésekre vonatkozó elállási szabályzat

Ha nem tud részt venni egy Gallup tanfolyamon, amelyre jelentkezett, legkésőbb két héttel a tanfolyam dátuma előtt élnie kell elállási jogával ahhoz, hogy teljes visszatérítést kapjon. Ha kevesebb mint kettő (2) héttel a tanfolyam kezdete előtt áll el részvételi szándékától, nem kap visszatérítést.

Ha egy Gallup tanfolyamra jelentkezett, és másik tanfolyamdátumra kell átjelentkeznie, ezt a tanfolyam dátuma előtt legalább kettő (2) héttel jeleznie kell a Gallup számára. 150 USA dollár átjelentkezési díjat számítunk fel. A Gallup nem fogadja el a tanfolyam kezdési dátumát kevesebb mint kettő (2) héttel megelőzően tett átjelentkezési kéréseket.

Tanfolyamok törlésére vonatkozó szabályzat - Gallup

A Gallup programok interaktív események, amelyek az osztálytermi oktatást csoporttevékenységekkel kombinálják. Ezért minden programhoz egy minimális résztvevői létszám szükséges a sikeres tanulás és élmény biztosítása érdekében. A Gallup fenntartja a jogot bármely program törlésére, amely nem éri el a résztvevők minimális számát a program tervezett kezdési dátuma előtt négy (4) héttel, és minden jelentkezett résztvevőt értesít a törlésről ebben az időpontban. Javasoljuk, hogy a résztvevők ennek megfelelően tervezzék meg utazásukat, mivel a Gallup nem felelős az utazási költségek megtérítéséért egy program törlése esetén.

3. ÁRAZÁS

Minden felsorolt ár a forgalmi adó, használati adó, ÁFA és egyéb vonatkozó adók nélkül van feltüntetve. Az alkalmazandó adók hozzáadása a pénztárnál történik meg. A Gallup webhelyeken feltüntetett árak nem tartalmaznak szállítási költséget.

Bár mindent megteszünk a webhelyen feltüntetett árak pontosságának biztosítása érdekében, hibák előfordulhatnak. Ha hibát fedezünk fel az Ön által megrendelt áruk árában, az ésszerűen lehetséges legkorábbi időpontban értesítjük. Ekkor felajánljuk a lehetőséget, hogy rendelését ismételten megerősítse a helyes áron, vagy elálljon a rendelésétől. Ha nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel a rendelési folyamat során megadott elérhetőségeken, úgy tekintjük, hogy rendelésétől elállt. Ha már kifizette az árukat, és az elállás mellett dönt, teljes visszatérítést nyújtunk az ésszerűen lehetséges legkorábbi időpontban, de minden esetben az elállásról történő értesítés dátumát követő 30 napon belül.

4. GYERMEKEK

Önnek nagykorúnak kell lennie az országa/régiója jogszabályai szerint, hogy termékeket vásárolhasson a Galluptól.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodás, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat és a vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó adott termékfeltételek képezi a teljes megállapodást Ön és a Gallup között, és felülír minden korábbi és egyidejű - akár írásbeli, akár szóbeli - megállapodást, ajánlatot és kommunikációt.

A jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodás egyik feltételéről való lemondás sem értelmezhető az ezen feltételről vagy bármely más feltételről való további vagy folytatódó lemondásként.