Site Terms of Use and Sale

תנאי האתר הבינלאומיים

עדכון אחרון ב-16 בנובמבר, 2015

קרא תנאים אלה בקפידה לפני השימוש בשירותי GALLUP. השימוש בשירותי GALLUP מהווה הסכמה מצדך לציית לתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר.

Gallup מציעה מגוון רחב של שירותים ומוצרים, ולעתים חלים על כך תנאים נוספים. בעת השימוש בשירות כלשהו של Gallup (לדוגמה, Gallup Q12, ‏Clifton StrengthsFinder והקורסים של Gallup), אתה כפוף גם לתנאים, להנחיות ולהתניות החלים על שירותים אלה של Gallup (להלן, "תנאי המוצר"). אם תנאים אלה של השימוש והמכירה באתר אינם תואמים לתנאי המוצר, תנאי המוצר יקבלו עדיפות.
Gallup שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר או מתנאי מוצר אלה בכל עת. כל השינויים נכנסים לתוקף מיד עם פרסומם. Gallup תודיע לך על שינויים או תוספות מהותיים בתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר או בתנאי מוצר אלה. השימוש המתמשך שלך בשירותי Gallup פירושו שאתה מקבל שינויים אלה ומסכים להם. תהיה כפוף לתנאים ולהתניות, למדיניות ולתנאים של שימוש ומכירה באתר ולתנאי המוצר הנמצאים בתוקף בעת השימוש שלך בשירותי Gallup. Gallup ממליצה לעיין בתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר מעת לעת. אם ייקבע שאחד מתנאים אלה של השימוש והמכירה באתר אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, תנאי זה ייחשב בר-הפרדה ולא יהווה חלק מהסכם זה.

1. פרטיות.

עיין בהצהרת הפרטיות שלנו החלה על השימוש שלך בשירותי Gallup כדי להבין את הנהלים שלנו. השימוש בנתונים אישיים (לדוגמה, שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני) שאתה שולח לאתר בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Gallup.

2. זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות במסדי נתונים

אתר אינטרנט זה מכיל חומרים מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים ומחקר קנייני של Gallup, Inc.‎, כולל, בין השאר, טקסט, גרפיקה, צילומים ווידאו. כל התוכן של האתר מוגן בזכויות יוצרים לפי חוקי זכויות יוצרים, זכויות מחברים וזכויות מסדי נתונים בארצות הברית ובעולם. כל הזכויות שמורות. לפיכך, חוקים וקנסות בינלאומיים ומקומיים שמטרתם להגן על פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים מגנים על הרעיונות, המושגים וההמלצות המופיעים באתר זה.

ניתן להוריד ו/או להעתיק את מאמרי החדשות, הדוחות והגרפים של Gallup, כל עוד התוכן שאתה מוריד שומר על הודעות זכויות היוצרים והסימנים המסחריים וכל הודעת קניין אחרת המצורפת לתוכן. אין לבצע שינויים בתוכן ללא רשות מפורשת בכתב מ-Gallup, Inc.‎. כל הפניה למאמרי החדשות, לדוחות ולגרפים של Gallup, באופן חלקי או מלא, בדפי אינטרנט כלשהם חייבת לכלול קישור בחזרה לתוכן המקורי במלואו. פרט למצוין בזאת במפורש, השידור של תוכן זה לא יתפרש כהענקת רישיון מסוג כלשהו במסגרת זכויות יוצרים או סימנים מסחריים בבעלות או בשליטה של Gallup, Inc.‎.

תוכן של Gallup שלא צוין בפיסקה הקודמת עשוי להיות כפוף להגבלות נוספות, כמפורט בתנאי המוצר.

אתה מכיר בכך שאינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על חומרים אלה המוגנים בזכויות יוצרים בעצם ההורדה שלהם.

בקר בדף האינטרנט של הסימנים המסחריים של Gallup כדי לעיין ברשימה לא ממצה של הסימנים המסחריים של Gallup. אין להשתמש בסימנים המסחריים של Gallup בקשר למוצרים או לשירותים שאינם שייכים ל-Gallup, באופן שעלול ליצור בלבול בקרב הלקוחות או באופן שמזלזל ב-Gallup או מבייש אותה. כל שימוש ב-Gallup®‎ או בכל סימן מסחרי אחר של Gallup דורש הסכמה בכתב מראש מ-Gallup. שימוש שכזה יכלול את הודעת הסימנים המסחריים המתאימה. ההודעה מסבה את תשומת לב הקוראים לבעלות על הסימן המסחרי. השתמש בהודעה בחומרים מודפסים ובאתרי אינטרנט. דוגמה: Clifton StrengthsFinder®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Gallup, Inc.‎. כל שאר הסימנים המסחריים שאינם של Gallup המופיעים בתוכן של Gallup שייכים לבעליהם בהתאמה, העשויים להיות משויכים או מקושרים ל-Gallup.

אם ברצונך לשכפל תוכן של Gallup באופן שלא מצוין בסעיף זה, צור עמנו קשר.

לידיעתך, Gallup אוכפת נמרצות את זכויות הקניין הרוחני שלה עד למידה המרבית המותרת בחוק.

3. החשבון שלך

כדי לגשת לחלק מאתרי האינטרנט והתוכן של Gallup, ייתכן שתתבקש ליצור חשבון. אתה אחראי לשמירה על הסודיות של החשבון והסיסמה שלך, ואתה אחראי לכל המעשים או המחדלים המתרחשים בעת השימוש בסיסמה או בחשבון שלך. אינך רשאי להשתמש באתרי האינטרנט של Gallup, או בתוכן של אתרי האינטרנט של Gallup, לשום מטרה לא חוקית. אתה מסכים להודיע מיד ל-Gallup על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון שלך, או על כל הפרת אבטחה אחרת, ולהקפיד לצאת מהחשבון שלך בסוף כל הפעלה. Gallup אינה נושאת בחבות לשום אובדן או נזק הנובע מכך שלא הגנת על פרטי הסיסמה או החשבון שלך. כל פעילות המהווה הונאה, פגיעה או פעילות בלתי חוקית אחרת עשויה להוות עילה לביטול החשבון שלך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Gallup, ו-Gallup עשויה להפנות אותך לרשויות החוק המתאימות.

4. תצורות מומלצות

כדי להבטיח שתוכל לגשת לכל התכונות של אתר אינטרנט זה, וכדי ליהנות מחוויית גלישה מיטבית, מומלץ להשתמש בתצורות הבאות. לקבלת סיוע נוסף בנוגע לתצורות נתמכות בפועל של אתר אינטרנט זה, צור עמנו קשר במספר הטלפון ‎1-888-274-5447.

דפדפנים:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

לתשומת לבך, Gallup אינה תומכת בדפדפנים בגרסת ביתא.

רזולוציית מסך המחשב: 1024x768

מכשירים ניידים:

 • מכשירי iPhone/‏iPad/‏iPod Touch המשתמשים בדפדפן Safari או Chrome

 • מכשירי Android המשתמשים בדפדפן Chrome

לתשומת לבך, Gallup אינה תומכת ב-Opera Mini.

תוספים:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

לתשומת לבך, Gallup ממליצה להשתמש בגרסה האחרונה שהופצה של הדפדפן, המכשיר הנייד או התוסף המפורט לעיל, אלא אם כן צוין אחרת.

5. מצגים, כתבי אחריות ומגבלות חבות

אתר האינטרנט והתוכן של Gallup ניתנים "כפי שהם". GALLUP, עד למידה המרבית המותרת בחוק, דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, על פי דין או אחרת, כולל, בין השאר, אחריות של בעלות, כשירות למטרה מסוימת, סחירות ואי הפרה של זכויות קניין או צד שלישי. בשום מקרה, כולל, בין השאר, רשלנות, Gallup, החברות הבנות שלה, הגופים המשויכים אליה, הסוכנים שלה או בעלי הרישיון שלה יישאו בחבות לכל נזק או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש או אי היכולת להשתמש בחומרים, במוצרים או בשירותים של Gallup, כולל אתרי האינטרנט של Gallup.

אתרי האינטרנט עשויים לכלול תוכן שמספקים גורמי צד שלישי, כולל חומרים שמספקים משתמשים אחרים, בלוגרים ובעלי רישיון, שירותי הפצה, שירותי איסוף ו/או שירותי דיווח של צד שלישי. כל ההצהרות ו/או הדעות המבוטאות בחומרים של צד שלישי וכל המאמרים והתגובות לשאלות ותוכן אחר, פרט לתוכן שמספקת Gallup, שייכים לאדם או לגורם המספק את החומרים של צד שלישי, והם נמצאים באחריותו. חומרים אלה אינם משקפים בהכרח את הדעות של Gallup. איננו אחראים או נושאים בחבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בנוגע לתוכן או לרמת הדיוק של חומרים של צד שלישי.

אתה מאשר ומסכים באופן ספציפי ש-Gallup אינה נושאת בחבות לשום התנהלות משמיצה, פוגענית או בלתי חוקית של כל משתמש. אתה מסכים לכך שכל סוג של תביעה משפטית (במסגרת חוזה, עוולה או אפשרות אחרת) הקשורה בצורה כלשהי ל-Gallup או לתוכן של Gallup לא תעלה על הסכום ששילמת ל-Gallup על השימוש בתוכן של Gallup. אם אינך מרוצה מחומרים, ממוצרים או משירותים כלשהם של Gallup או מאחד מתנאי השימוש והמכירה באתר של Gallup, המוצא היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא להפסיק את השימוש בשירותי Gallup.

Gallup תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהזמינות של שירותי Gallup לא תופרע ושהם ישודרו ללא שגיאות. עם זאת, עקב האופי של שידור נתונים אלקטרוני, לא ניתן להבטיח זאת. בנוסף, הגישה שלך לשירותי Gallup עלולה להיפסק זמנית או להיות מוגבלת מדי פעם בפעם בשל תיקונים, תחזוקה או הוספת שירותים חדשים. ננסה להגביל את התדירות ומשך הזמן של הפסקות זמניות או הגבלות בשירותים, במוצרים או באתרי האינטרנט של Gallup.

Gallup לא תהיה אחראית לשום (א) הפסד שלא נגרם על-ידי הפרה מצדנו; או (ב) הפסד עסקי (כולל הפסד או אובדן של רווחים, הכנסות, חוזים, חיסכון צפוי, נתונים, מוניטין או הוצאה שבוזבזה); או (ג) הפסד עקיף או תוצאתי שלא ניתן היה לחזות אותו הן מבחינת Gallup והן מבחינתך כשהתחלת להשתמש בשירותים או באתרי האינטרנט של Gallup.

חוקי מדינות מסוימות אוסרים על חלק או על כל המגבלות שתוארו לעיל. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן שכמה מהמגבלות או כל המגבלות המופיעות לעיל לא יחולו עליך וייתכן שיש לך זכויות נוספות.

6. שום שימוש בלתי חוקי או אסור

עליך להשתמש באתר Gallup.com למטרות חוקיות בלבד. אינך רשאי לפרסם או לשדר באמצעות Gallup.com שום חומר אשר מפר בצורה כלשהי את הזכויות של אחרים, שאינו חוקי, מאיים, פוגע, משמיץ, חודר לפרטיות או מפר זכויות פרסום, גס, מגונה, בוטה או לא מקובל בצורה אחרת, מעודד התנהגות המהווה עברה פלילית, גורר חבות אזרחית או מפר בצורה אחרת חוק כלשהו, או שללא אישור מפורש מראש מ-Gallup, מכיל פרסום או שידול בנוגע למוצרים או לשירותים. אתה מסכים לשפות את Gallup ולפטור מחבות את הפקידים, המנהלים, בעלי המניות שלה, יורשי הזכויות שלה, עובדיה, סוכניה, החברות הבנות שלה והגורמים המשויכים אליה בכל הנוגע לתביעות, אובדן, הפסד, חבות, טענות או הוצאות (כולל שכר טרחה של עורכי דין) כנגד Gallup מצד גורם צד שלישי כלשהו עקב השימוש שלך באתר או בקשר לכך.

7. שיפוי

אתה מסכים לשפות את Gallup ולפטור מחבות את הפקידים, המנהלים, בעלי המניות שלה, יורשי הזכויות שלה, עובדיה, סוכניה, החברות הבנות שלה והגורמים המשויכים אליה בכל הנוגע לתביעות, אובדן, הפסד, חבות, טענות או הוצאות (כולל שכר טרחה של עורכי דין) כנגד Gallup מצד גורם צד שלישי כלשהו עקב ההפרה שלך של תנאי השימוש והמכירה באתר או בקשר לכך, או עקב השימוש שלך באתרי האינטרנט של Gallup, כולל, בין השאר, שימוש בתוכן של אתרים אלה, בשירותים ובמוצרים באופן שאינו מורשה במפורש בתנאי שימוש ומכירה אלה באתר.

8. אתרי צד שלישי

חלק מהאתרים של Gallup מכילים קישורים לאתרים אחרים, שנוהלי המידע שלהם עשויים להיות שונים מאלה של Gallup. עליך לעיין בהודעות הפרטיות של האתר האחר, הואיל ו-Gallup אינה מספקת שום אחריות בנוגע למידע הנשלח לאתרים אחרים או הנאסף בהם.

9. מגבלות על יצוא

מוצרים או שירותים הנרכשים מ-Gallup (כולל חומרי קורסים, קודי גישה או חומרי הדרכה) עשויים להיות כפופים לחוקים ולתקנות של בקרת מכס ויצוא. אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות הבינלאומיים והלאומיים החלים עליך בקשר למוצרים או שירותים שכאלה.

10. החוק החל

תנאים אלה של שימוש ומכירה באתר כפופים לחוקי הולנד ומפורשים לפיהם. הצדדים (אתה ו-Gallup) מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהולנד ביחס לכל מחלוקת או מחויבות לא חוזית הנובעת מהסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר או הקשורה אליו.

11. בוררות

במקרה של מחלוקת, תביעה, שאלה או אי הסכמה הנובעת מהסכם זה או הקשורה אליו או להפרה שלו, הצדדים יעשו כמיטב יכולתם ליישב את המחלוקת, התביעה, השאלה או אי ההסכמה. לשם כך, הצדדים יתייעצו וידונו זה עם זה בתום לב, ולאחר הזיהוי של האינטרסים המשותפים להם, ינסו להגיע לפתרון הוגן ושוויוני שירצה את שני הצדדים. אם הצדדים אינם מגיעים לפתרון שכזה במהלך שלושים (30) יום, לאחר הודעה של אחד מהצדדים לצד השני, מחלוקות, תביעות, שאלות או אי הסכמות יועברו ליישוב באמצעות בוררות מחייבת, המנוהלת על ידי המוסד לבוררות של הולנד, בהתאם לתנאים של כללי פתרון המחלוקות המסחריות שלו, אלא אם כן אתה מייצג סוכנות ממשלתית או תת-מחלקה פוליטית במדינה או בשטח שיפוט שעבורה בוררות מחייבת אסורה על פי חוק.

12. פרטי הקשר של GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, The Netherlands 1101 CM

13. ביטול החשבון

אתה רשאי לבטל את החשבון שלך ב-Gallup בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתרי האינטרנט של Gallup. Gallup עשויה לבטל או להפסיק כל מוצר של Gallup בכל עת ללא הודעה מראש. במקרה שכזה, הגישה לחלק המוצר של Gallup המושפע מביטול או הפסקה שכאלה לא תהיה מורשית עוד. ההגבלות החלות ביחס לחומרים שהורדו מאתרי האינטרנט של Gallup, וכתבי הוויתור והגבלת החבות המוגדרים עבור הסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר, ימשיכו להתקיים לאחר ביטול או הפסקה אלה. נושא זה כולל, בין השאר, הגנה על סימנים מסחריים וזכויות יוצרים.

תנאי מכירה

קרא תנאים אלה בקפידה לפני הרכישה של מוצרים או שירותים של GALLUP. הזמנת פריט כלשהו מ-GALLUP מהווה הסכמה מצדך לציית לתנאים אלה.

1. הזמנה

ההזמנה שלך מהווה הצעה לרכוש מ-Gallup את המוצרים או הפריטים שבעגלת הקניות שלך. בעת ביצוע הזמנה לצורך רכישת מוצרים או פריטים מ-Gallup, נשלח לך הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קבלת ההזמנה ומכילה את פרטי ההזמנה שלך (להלן, "הודעת אישור הזמנה בדואר אלקטרוני"). הודעת אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני מהווה אישור שקיבלנו את ההזמנה שלך, ואינה מהווה אישור של קבלת ההצעה שלך לרכוש את המוצרים או הפריטים שהוזמנו. נקבל את הצעת הרכישה שלך רק עם שליחת הודעת אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני, או הודעת אישור ההרשמה בדואר אלקטרוני עבור מוצרי הקורסים של Gallup.

2. זכויות ביטול, יוצאים מהכלל למדיניות הביטול וההחזרה

אם אתה רוכש סחורות למשלוח, תהיה לך הזכות לבטל את ההזמנה בכל עת לפני שהסחורות מועברות לשליחה, ותקבל החזר מלא. כמו כן, תהיה לך הזכות להחזיר סחורות שהתקבלו תוך 90 יום מקבלת הסחורות, אלא אם כן חל אחד מהיוצאים מהכלל המוגדרים להלן. לא נקבל סחורות מוחזרות לאחר 90 יום. אתה תהיה אחראי לכל העלויות הקשורות להחזרת סחורות ל-Gallup. עלות הסחורות שנרכשו, בקיזוז עלויות המשלוח שצברה Gallup, תוחזר לך. אם החוק החל במדינה או באזור שלך קובע תקופה ארוכה יותר של החזרה, תקופה זו תחול. כדי לממש את זכותך לבטל דבר מה, עליך להודיע לנו על החלטת הביטול לפני סיום תקופת ההחזרה.

יוצאים מהכלל לזכות הביטול

זכויות הביטול לא חלות על המקרים הבאים:

 • משלוח של הקלטות שמע או וידאו או של רכיבי תוכנה שנאטמו, אם פתחת את האריזה האטומה לאחר קבלת המשלוח

 • סחורות שנוצרו בהתאם למפרט שביקשת או סחורות מותאמות אישית בבירור

 • אספקת תוכן דיגיטלי (כולל אפליקציות, תוכנה דיגיטלית, ספרים אלקטרוניים, קובצי MP3 וכולי)

 • קודי גישה משומשים או שתוקפם פג

מדיניות הביטול החלה על הרשמות לקורסים

אם אין לך אפשרות להגיע לקורס של Gallup שאליו נרשמת, עליך לבטל את ההרשמה עד שבועיים לפני תאריך תחילת הקורס כדי לקבל החזר מלא. אם תבטל פחות משבועיים (2) לפני תאריך תחילת הקורס, לא תקבל החזר.

אם נרשמת לקורס של Gallup ועליך לעבור לקורס בתאריך אחר, תוכל לעשות זאת אם תפנה ל-Gallup לפחות שבועיים (2) לפני תאריך התחלת הקורס. תחויב בדמי מעבר של 150 דולר. Gallup לא תקבל שום בקשות מעבר פחות משבועיים (2) לפני תאריך התחלת הקורס.

מדיניות ביטול קורסים - Gallup

תוכניות Gallup הן אירועים אינטראקטיביים המשלבים בין הוראה בכיתה לבין פעילויות קבוצתיות. לפיכך, כל תוכנית דורשת מספר מינימום של משתתפים כדי להבטיח חוויית למידה מוצלחת. Gallup שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל תוכנית שלא מגיעה למספר המינימום של המשתתפים ארבעה (4) שבועות לפני תאריך ההתחלה המתוכנן של התוכנית, והחברה תודיע לכל המשתתפים הרשומים על הביטול במועד זה. אנחנו מעודדים את המשתתפים לתכנן את הגעתם בהתאם, הואיל ו-Gallup אינה אחראית לספק החזרים של הוצאות נסיעה במקרה שהתוכנית תבוטל.

3. תמחור

כל המחירים המפורטים אינם כוללים מסי מכירה, שימוש או מע"מ או מסים רלוונטיים אחרים. המסים החלים יתווספו בקופה. המחירים המוצגים באתרי האינטרנט של Gallup אינם כוללים עלויות משלוח.

אף על פי שאנחנו מנסים להבטיח שכל המחירים המופיעים באינטרנט מדויקים, עלולות להתרחש שגיאות. אם נגלה שגיאה במחיר של הסחורות שהזמנת, נודיע לך בהקדם האפשרי והסביר. לאחר מכן תינתן לך האפשרות לאשר את ההזמנה במחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. אם אין לנו אפשרות ליצור עמך קשר באמצעות פרטי הקשר שסיפקת במהלך תהליך ההזמנה, נתייחס להזמנה שלך בתור הזמנה מבוטלת. אם כבר שילמת על הסחורות והחלטת לבטל, נספק לך החזר מלא בהקדם האפשרי והסביר, אך עד 30 יום לאחר תאריך הודעת הביטול.

4. ילדים

עליך להיות בגיל הבגרות במדינה/באזור המגורים שלך כדי לרכוש מוצרים מ-Gallup.

5. שונות

הסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר, בנוסף להצהרת הפרטיות ולתנאי המוצר הספציפיים החלים על המוצר או השירותים שאתה רוכש, מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין Gallup, ומקבלים עדיפות על פני כל ההסכמים, ההצעות והתכתובות הקודמים והנוכחיים, בכתב או בעל פה.

שום ויתור על תנאי כלשהי בהסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר ייחשב לוויתור נוסף או תמידי על תנאי שכזה או שום תנאי אחר.