Poslední aktualizace 30. května 2018

Ochrana osobních údajů vždy byla a je charakteristickým znakem organizace Gallup. Od svého vzniku v roce 1935 zachovává společnost Gallup důvěrnost každého respondenta v průzkumu, pokud neobdrží souhlas jednotlivých uživatelů s uvolněním osobních informací nebo jednotlivých výsledků. Podobným způsobem organizace Gallup chrání identitu jednotlivců, kteří zobrazují webové stránky organizace Gallup. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se výrazy "Gallup, my a náš" týkají společnosti Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, USA a jejích přidružených společností a poboček.

Pracovníka ochrany osobních údajů společnosti Gallup lze kontaktovat na adrese Privacy_Administrator@Gallup.com.

Toto prohlášení popisuje typ údajů, včetně osobních údajů, které jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím webových stránek organizace Gallup a prostřednictvím služeb, které jsou poskytovány na webových stránkách organizace Gallup, a dále popisuje, jak organizace Gallup s těmito informacemi nakládá. V případě dotazů ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo vašich osobních údajů se obraťte na e-mailovou adresu Privacy_Administrator@Gallup.com.

Osobní údaje

Používání termínu "osobní údaje" v našem prohlášení o ochraně osobních údajů se týká údajů, které individuálně přímo či nepřímo poskytujete organizaci Gallup a které samy o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji mohou být použity pro vaši identifikaci. Mezi osobní údaje patří například jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje, které vás identifikují nebo umožňují vaši identifikaci.

Mezi osobní údaje se neřadí takové údaje, které vás nemohou identifikovat samy o sobě, ani neumožňují vaši identifikaci.

I. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ NA WEBECH ORGANIZACE GALLUP

Weby společnosti Gallup shromažďují údaje dvěma způsoby: (1) nepřímo (například prostřednictvím naší webové technologie) a (2) přímo (například v případě, že vy, návštěvník našeho webu, dobrovolně uvedete informace na různých stránkách).

Údaje budou přeneseny na servery společnosti Gallup ve Spojených státech amerických ("USA"). Společnosti Gallup bylo Ministerstvem obchodu USA vystaveno potvrzení o dodržování principů ochrany soukromí USA. V souladu s článkem 45 Obecného nařízení o ochraně údajů (zkráceně "GDPR" z anglického European General Data Protection Regulation) uznává Evropská komise, že certifikace v rámci principů ochrany soukromí EU-USA (Privacy Shield) zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů, takže přenos údajů do USA nevyžaduje žádné specifické oprávnění (viz rovněž ustanovení III. níže 7 "Dodržování předpisů a spolupráce s regulačními orgány").

1. Informace shromažďované nepřímo

Společnost Gallup nepřímo shromažďuje celou řadu informací na základě vaší interakce s webovými stránkami společnosti Gallup a jejich používání. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat informace o prohlížeči a zařízení, data shromážděná prostřednictvím automatizovaných elektronických interakcí, údaje o používání aplikací, informace o obsahu na základě vašich zájmů, demografické informace, geografické informace nebo informace o zeměpisné poloze, statistické a souhrnné údaje ("Další informace").

Statistické nebo souhrnné informace neidentifikují přímo konkrétní osobu, ale mohou být odvozeny z osobních údajů. Osobní údaje můžeme například souhrnně shromažďovat za účelem výpočtu procenta uživatelů s určitým poštovním směrovacím číslem.

Pokud další informace zkombinujeme s osobními údaji, budeme s kombinací těchto informací zacházet jako s osobními údaji.

1.1 Soubory cookie využívané společností Gallup

Další typy nepřímo shromažďovaných informací jsou uloženy v "souborech cookie". Soubory cookie jsou malé soubory elektronických informací, které může webový server přenášet na pevný disk návštěvníka a jejichž účelem je pomoci příslušnému návštěvníkovi webu. Existuje několik typů souborů cookie:

 • Naprosto nezbytné soubory cookie jsou nutné pro provoz našeho webu.
 • Funkční soubory cookie nám umožňují vás rozpoznat, když se na web vracíte. Tyto soubory cookie slouží pouze k ukládání kódu uživatele, takže daný uživatel nemusí při opětovné návštěvě serveru znovu zadávat informace o své osobě.
 • Cílené soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu na naší platformě a stránky, které jste navštívili. Tyto informace nám poslouží k přizpůsobení našeho webu podle vašich zájmů.

Použití souborů cookie je na internetu standardním postupem. I když většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, rozhodnutí, zda je přijmete či nikoli, je na vás. Máte možnost použití souborů cookie přijmout nebo odmítnout pomocí vyjádření souhlasu. Prohlížeč můžete si nastavit tak, aby znemožnil přijímání souborů cookie, nebo tak, aby se v okamžiku, kdy je vám odeslán soubor cookie, zobrazilo upozornění. Výběrem odpovídajícího nastavení svého prohlížeče můžete používání souborů cookie odmítnout. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek organizace Gallup. Souborům cookie umístěným organizací Gallup vyprší platnost, jakmile uživatel ukončí relaci webové stránky nebo po přiměřené době nečinnosti. Seznam všech souborů cookie, které používáme, naleznete zde.

1.1. a. Sledovací data a poskytovatelé analýzy z řad třetích stran

Objem provozu webových stránek a vzorce, jako je například počet návštěvníků dané webové stránky nebo denní počet návštěvníků stránky, se obvykle označuje jako sledovací data. Tento typ nepřímo sbíraných informací se shromažďuje pomocí různých prostředků, jako je IP adresa, což je číslo, které se automaticky přiřazuje počítači vždy, když procházíte web. Webové servery, počítače, které poskytují webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho IP adresy. Při návštěvě jakékoli webové stránky organizace Gallup zaznamenají naše servery IP adresu vašeho počítače.

K získání těchto sledovacích dat využívá společnost Gallup poskytovatele analýzy z řad třetích stran ("poskytovatelé analýzy z řad třetích stran"). Poskytovatelé analýzy z řad třetích stran nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé využívají weby společnosti Gallup. Soubory cookie vytváří údaje ohledně vašeho způsobu použití webových stránek organizace Gallup, včetně vaší IP adresy, které se následně přenesou na servery poskytovatelů analýzy z řad třetích stran a uloží se tam. V zastoupení organizace Gallup použijí poskytovatelé analýzy z řad třetích stran tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek organizace Gallup, sestavení zpráv o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb vztahujících se k aktivitě webových stránek. Poskytovatelé analýzy z řad třetích stran nebudou vaši IP adresu spojovat s žádnými jinými údaji, které uchovávají. Toto zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Gallup v souladu s čl. 6 (1) 1 písm. f) nařízení GDPR, zvláště za účelem zajištění správného fungování našeho webu.

Pro výše uvedený účel vyžívá společnost Gallup následující poskytovatele analýzy z řad třetích stran: Google Analytics, Selligent, Oracle, Dynatrace a Zendesk. Tento seznam obsahuje informace o použití jednotlivých souborů cookie a o způsobech, jak zabránit shromažďování a využití informací, které soubor cookie získává.

Jedním z našich poskytovatelů analýzy z řad třetích stran je Google Analytics:

Google Analytics je služba poskytovaná společností Google, Inc. (se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; dále v tomto dokumentu označovaná jako "Google"), která využívá soubory cookie uložené ve vašem počítači. Informace získané souborem cookie jsou přeneseny a uloženy na server společnosti Google, který se (obecně) nachází v USA. Společnost Google využívá tyto informace naším jménem za účelem analýzy využití našich webů. IP adresy přenesené z vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Google Analytics nejsou slučovány s jinými údaji společnosti Google pro účely profilování.

Pokud chcete službě Google Analytics zabránit ve sběru a používání dat (souborů cookie a IP adres), stáhněte si a nainstalujte modul plug-in prohlížeče dostupný tady. Společnost Gallup využívá anonymizaci IP adresy, která vymaže/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie i pro všechny účastníky smlouvy v Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na servery společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Další informace naleznete v dokumentu Google Analytics Terms of Service (Podmínky služby a ochrana osobních údajů služby Google Analytics).

K informacím shromažďovaným platformou Google Analytics mohou získat přístup pouze určení správci a tyto informace se používají pouze pro účely správy a plánování, aby bylo možné vyjít vstříc potřebám našich uživatelů, například aby bylo možné vylepšit obsah serveru a upravit obsah nebo rozvržení webu pro jednotlivce nebo skupiny uživatelů.

b. Soubory cookie pro reklamní účely

Naše organizace může používat reklamní společnosti z řad třetích stran, aby poskytovaly reklamu v našem zájmu. Tyto společnosti mohou používat soubory cookie a označení akcí k měření účinnosti reklamy. I v tomto případě se můžete prostřednictvím vyjádření souhlasu rozhodnout, zda chcete tyto soubory cookie přijmout. Prohlížeč můžete si nastavit tak, aby znemožnil přijímání souborů cookie třetích stran, nebo tak, aby se v okamžiku, kdy je vám odeslán soubor cookie třetích stran, zobrazilo upozornění. Pokud tyto soubory cookie nepřijmete, nebudeme vám moci zobrazovat přizpůsobený obsah a reklamy.

2. Informace shromažďované přímo

Organizace Gallup také shromažďuje osobní informace a další informace, které uživatelé uvádějí dobrovolně. Je zcela na vás, zda požadované informace uvedete.

Společnost Gallup uchovává všechny přímo shromážděné informace jako důvěrné a využije je pouze k určitému účelu uvedenému v okamžiku shromažďování. V případě každého dalšího využití požádá společnost Gallup o vaše svolení. Kdykoli se můžete rozhodnout, že je chcete smazat. Společnost Gallup nebude bez vašeho konkrétního souhlasu vaše informace nikdy vyměňovat a obchodovat s nimi, ani prodávat přístup k nim.

2.1. Data uživatelských účtů

Při zakládání účtu na webových stránkách organizace Gallup ("uživatelský účet") můžete být požádáni, abyste uvedli osobní údaje, které mohou kromě jiného zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud se rozhodnete zakoupit jakékoli produkty, služby, přístupové kódy nebo další položky určené k prodeji od organizace Gallup, budete požádáni, abyste uvedli platební údaje a úplnou adresu pro fakturační účely.

Když se zaregistrujete a začnete používat jednu z našich webových stránek nebo služeb/produktů anebo když nám poskytnete zpětnou vazbu ohledně našich produktů/služeb, společnost Gallup může od vás jako svého zákazníka/uživatele získávat osobní údaje. Zpracování je nezbytné k provádění smlouvy uzavřené s vámi, a to v souladu s čl. 6 (1) 1 písm. b) nařízení GDPR. Vaše osobní údaje budeme od vás jako zákazníka/uživatele používat k následujícím účelům (pokud to není jinak zakázáno zákony):

 • Poskytování vámi vyžádaných produktů a služeb.
 • Komunikace s vámi týkající se vašeho účtu anebo transakcí s naší společností a zasílání změn v našich zásadách.
 • Poskytování podpory, mimo jiné včetně aktualizací produktů, oprav produktů a další podobné komunikace.

Dále budeme vaše osobní údaje využívat pro své oprávněné zájmy v souladu s čl. 6 (1) 1 písm. f) nařízení GDPR, abychom vás informovali o funkcích našich webových stránek, uvedení nových produktů a vývoji služeb a inzerování produktů a služeb společnosti Gallup v souladu s těmito zásadami.

Jakákoli data uživatelského účtu budou uložena do té doby, než se rozhodnete uživatelský účet ukončit (viz odstavec III.1. níže). V případě, že máme z důvodu zákonných požadavků povinnost dále uchovávat vaše osobní informace, budou vaše osobní informace organizací Gallup vyloučeny z dalšího použití a budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud doba uchovávání nevyprší.

2.2. Další osobní údaje poskytované přímo

Osobní údaje, které poskytujete na webových stránkách organizace Gallup, například prostřednictvím kontaktních formulářů nebo telefonicky, budou uloženy v naší servisní databázi a budou tam ponechány po dobu nezbytnou pro plnění našich smluvních závazků vůči vám v souladu s čl. 6 (1) 1 písm. f) nařízení GDPR, pokud není delší doba uchovávání vyžadována zákonem.

II. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT

Mnoho webových stránek organizace Gallup nabízí uživatelům příležitost zúčastnit se prostřednictvím internetu průzkumů nebo hodnocení. Společnost Gallup bude poskytovat informace o účelu a procesu každého jednotlivého průzkumu nebo hodnocení v rámci příslušného průzkumu nebo hodnocení.

1. Přístup k výsledkům vašeho průzkumu nebo hodnocení z jiného uživatelského účtu

Jiný uživatel si může zakoupit přístupový kód k vašemu průzkumu nebo hodnocení organizace Gallup. Upozorňujeme, že když se účastníte průzkumu nebo hodnocení, budou vaše výsledky přístupné online také uživateli, který přístupový kód od organizace Gallup koupil. Data zpřístupněná tomuto vlastníku účtu mohou zahrnovat vaše jméno a výsledky, ale nebudou zahrnovat vaše konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky průzkumu nebo hodnocení. Vlastník účtu navíc nemůže upravovat, pozměňovat ani odstraňovat žádné vaše výsledky nebo data uživatelského účtu.

Po dokončení průzkumu nebo hodnocení budete mít vždy možnost změnit nastavení pro sdílení svých výsledků s ostatními vlastníky účtů a odhlásit se ze sdílení výsledků.

2. Sdílení vašich výsledků průzkumů s jinými lidmi

Po dokončení průzkumu nebo hodnocení můžete své výsledky průzkumů nebo hodnocení sdílet prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Upozorňujeme, že bude zobrazeno pouze vaše jméno a výsledky. Sdílením informací ze svého uživatelského účtu na sociálních sítích nás opravňujete k tomu, abychom sdíleli informace, které o vás shromažďujeme, s poskytovatelem sociální sítě, jinými uživateli a vaší sítí kontaktů na sociálních sítích. Dále jste srozuměni s tím, že se používání sdílených informací sociální sítí bude řídit zásadami ochrany osobních údajů sociální sítě. Pokud nechcete, aby byly vaše osobní údaje sdíleny tímto způsobem, neposkytujte své informace týkající se organizace Gallup poskytovateli sociální sítě.

III. OBECNÉ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Oprava a změna uživatelských údajů a předvoleb a odstraňování uživatelských účtů

Pokud jste v souladu s čl. 6 (1) 1 písm. f) nařízení GDPR poskytli souhlas s přijímáním e-mailových zpráv od společnosti Gallup, ale chcete zrušit odběr této služby a svůj souhlas stáhnout, můžete zadat tento požadavek kdykoli tak, že nás kontaktujete (viz také níže v ustanovení III.8. "Vaše práva"). Jako registrovaný uživatel si navíc můžete v rámci uživatelského účtu změnit svoje nastavení v části "MY ACCOUNT" (Můj účet) v nastavení "Contact me" (Kontaktujte mě).

Kdykoli také můžete nechat své uživatelské účty z jakékoli webové stránky organizace Gallup odstranit nebo požádat o opravu svých údajů. Stačí nás kontaktovat.

2. Zabezpečení informací

Zaměstnanci společnosti Gallup chápou potřebu zachování soukromí uživatelů a uplatňujeme přiměřené vhodné bezpečnostní postupy, které vaše údaje ochrání před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravou a zničením, přičemž se řádně berou v úvahu rizika, které zahrnuje zpracování a podstata osobních údajů. Organizace Gallup určila správce pro ochranu osobních údajů, který sleduje postupy při ochraně osobních údajů. Přístup k uživatelským údajům je přísně omezen na určité jednotlivce, kteří jsou vyškoleni v oblasti ochrany osobních údajů uživatelů. Přístup, který byl těmto zaměstnancům přidělen, se omezuje na takové informace, které jsou nutné pro účely naší činnosti. Aby bylo možné zabránit narušení bezpečnosti, je udržován a sledován protokol osob, které k těmto datům získaly přístup.

3. Ukládání informací třetími stranami

Vaše osobní údaje poskytujeme svým přidruženým společnostem a jiným důvěryhodným firmám nebo subjektům, které je pro nás zpracovávají, a to podle pokynů a v souladu s ustanoveními těchto zásad a dalších příslušných opatření za účelem zajištění důvěrnosti a zabezpečení. Využíváme například poskytovatele, jako je služba Amazon cloud pro ukládání dat. Žádný prodejce či zástupce v našich službách nesmí využívat osobní údaje, které od nás obdrží, k žádnému jinému účelu než k plnění nasmlouvaných služeb, kvůli jejichž plnění jsme s ním uzavřeli smlouvu. Stejně jako společnost Gallup vaše informace nikdy nevymění, neprodají ani neprodají přístup k nim. Společnost Gallup nadále nese odpovědnost v souladu s principy ochrany soukromí, pokud tak zástupci třetích stran, které společnost Gallup zaměstnává zpracováním osobních údajů jménem společnosti Gallup, učiní způsobem nekonzistentním s danými principy, pokud společnost Gallup neprokáže, že společnost Gallup nenese odpovědnost za událost, která vedla ke vzniku škody.

4. Děti a ochrana osobních údajů

Organizace Gallup zve rodiče a opatrovníky, aby strávili nějaký čas se svými dětmi online a mohli se plně seznámit se servery, které navštěvují jejich děti. Webové stránky organizace Gallup nezahrnují obsah, který je obecně považován za nevhodný pro děti.

5. Odkazy na ostatní servery

Webové stránky organizace Gallup mohou obsahovat odkazy na servery, které vlastní a provozují jiné organizace, a zásady ochrany osobních údajů na těchto serverech se mohou lišit od zásad organizace Gallup. Tyto servery mohou shromažďovat data a mohou je využívat jiným způsobem než organizace Gallup. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů uvedené na webech třetích stran.

6. Umístění shromažďování, zpracování a ukládání dat

Při osobním přístupu na webové stránky organizace Gallup můžete odesílat osobní informace a výsledky průzkumu nebo hodnocení, které organizace Gallup použije pro obchodní účely a které jsou v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jako organizace s celosvětovou působností shromažďuje organizace Gallup data, která mohou být zpracovávána v dalších pobočkách organizace Gallup v jiných zemích po celém světě. Vaše údaje mohou být zpracovány v USA nebo v jiné zemi, ve které se nachází zařízení společnosti Gallup, včetně jakékoli přidružené společnosti (úplný seznam společností Gallup naleznete na webu Gallup.com).

Společnost Gallup uchovává osobní údaje shromážděné a zpracované pro účely popsané v těchto zásadách po dobu nezbytnou k obchodnímu účelu.

7. Dodržování předpisů a spolupráce s regulačními orgány

Společnost Gallup dodržuje pravidla systému ochrany soukromí pro EU a USA a systému ochrany soukromí pro Švýcarsko a USA, jak stanovuje ministerstvo obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států a naopak. Společnosti Gallup bylo Ministerstvem obchodu vystaveno potvrzení o dodržování principů ochrany soukromí. Pokud dojde k jakémukoli konfliktu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a principy ochrany soukromí, rozhodující budou principy ochrany soukromí. Podrobnější informace o programu ochrany soukromí a příslušný certifikát najdete na adrese https://www.privacyshield.gov.

8. Vaše práva

Máte právo mít přístup k osobním údajům, které o vás evidujeme, a právo opravovat, aktualizovat, upravovat, zadržovat, mazat nebo jinak pozměňovat veškeré osobní údaje v případě, kdy jsou nepřesné, nebo byly zpracovány způsobem, který porušuje principy ochrany soukromí pro EU a USA. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření identity, než budeme moci jednat na vaši žádost.

Pokud to stanoví Obecná nařízení o ochraně údajů, můžete také vznést námitky proti používání nebo zpracování svých osobních údajů nebo souhlas s používáním osobních údajů kdykoli odvolat.

V rámci Obecných nařízení o ochraně údajů máte ohledně zpracování svých osobních údajů tato práva:

 • právo vyžádat si bezplatně (i) informace o tom, zda jsou uchovávány vaše osobní údaje a (ii) přistup a/nebo (iii) kopie uchovávaných osobních údajů. Pokud však takový požadavek ovlivňuje práva a svobody ostatních nebo je prokazatelně nepodložený či nadměrný, vyhrazujeme si právo účtovat za tyto úkony přiměřený poplatek (přičemž budou vzaty v úvahu administrativní náklady na poskytnutí informací nebo na komunikaci či provedení požadovaných kroků), případně splnění požadavku odmítnout;
 • právo vyžádat si správnou opravu, odebrání nebo omezení svých osobních údajů;
 • tam, kde je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro s vámi uzavřené realizaci smlouvy a tam, kde je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, právo obdržet osobní údaje týkající se vaší osoby ve strukturovaném, běžně využívaném strojově čitelném formátu nebo právo nechat si své osobní údaje přenést do jiné společnosti, tam kde je to technicky proveditelné (přenosnost údajů);
 • tam, kde je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, právo kdykoli stáhnout svůj souhlas bez toho, že by tato skutečnost ovlivnila činnosti zpracování údajů, které proběhly před tímto stažením, nebo jakékoli stávající zákonné oprávnění k provádění předmětné činnosti zpracování; právo nebýt subjektem jakýchkoli automatických individuálních rozhodnutí, která mají účinek z hlediska zákona nebo se vás podobným způsobem významně dotýkají a
 • právo provést právní kroky v souvislosti s jakýmkoli porušením vašich práv týkajících se zpracování osobních údajů a také právo podávat stížnosti příslušným regulačním orgánům na ochranu údajů.

Chcete-li svá výše uvedená práva uplatnit, kontaktujte nás prosím na adrese Privacy_Administrator@Gallup.com.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 (1) 1 písm. f) nařízení GDPR, můžete kdykoli vznést námitku. Podrobný popis našich činností zpracování a zákonná ustanovení, na jejichž základě tyto činnosti probíhají, naleznete v předchozích oddílech. Vznesete-li námitku, již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neexistují zásadní a převažující oprávněné důvody pro zpracování údajů nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků. Vznesete-li námitku proti takovému zpracování, požádáme vás o zdůvodnění vaší námitky, abychom mohli zpracování vašich osobních údajů přezkoumat a rozhodnout, zda zpracování příslušným způsobem upravíme.

Upozorňujeme, že zpracování vašich osobních údajů může zahrnovat reklamní činnost, která je popsána výše. Nechcete-li, abychom vaše osobní údaje zpracovávali pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli bezplatně vznést námitku na e-mailové adrese Privacy_Administrator@Gallup.com.

Společnost Gallup obdrží váš souhlas, než bude vaše osobní údaje sdílet s jakoukoli třetí stranou, která nejedná jako zástupce či prodejce plnící úkoly naším jménem nebo za účelem použití informací pro účely, které se zásadně odlišují od účelu, ke kterému byly původně shromážděny nebo následně schváleny z vaší strany. Výjimkou z tohoto ustanovení budou (mimo jiné) případy, kdy je zpracování osobních údajů společností Gallup nezbytné ke splnění zákonné povinnosti v rámci platné legislativy.

9. Citlivé údaje

U citlivých údajů (jako jsou například lékařské informace, osobní údaje vztahující se k etnickému či rasovému původu, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrická data pro účely jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života či sexuální orientace fyzické osoby) obdržíme váš výslovný souhlas.

Společnost Gallup není povinna získávat výslovný souhlas ohledně citlivých údajů tam, kde je jejich zpracování (a) zásadním způsobem v zájmu subjektu, od kterého údaje pochází, nebo jiné fyzické osoby, která je fyzicky či zákonně neschopná souhlas poskytnout; (b) nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků; (c) nezbytné pro plnění povinností společnosti Gallup v oblasti pracovního práva v rámci rozsahu daného oprávněním vyplývajícím ze zákonů Evropské unie nebo zákonů členského státu Evropské unie, případně kolektivní smlouvy ve smyslu zákonů členského státu Evropské unie za účelem příslušného zabezpečení základních práv a zájmů subjektu, od kterého údaje pochází nebo (e) ve vztahu k informacím, které daný jednotlivec zjevně zveřejňuje.

10. Řešení sporů

Pokud máte jakékoli stížnosti týkající se našeho dodržování těchto zásad nebo stížnost týkající se opatření na ochranu soukromí nebo obecné ochrany soukromí, měli byste se nejprve obrátit na nás. Stížnosti a spory ohledně používání a zveřejňování osobních údajů v souladu s těmito zásadami prošetříme a pokusíme se je vyřešit.

Pokud máte nevyřešený problém týkající se zabezpečení nebo použití údajů, se kterým jsme se uspokojivě nevypořádali, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů z řad třetích stran se sídlem v USA (bezplatně) na adrese https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

S ohledem na údaje vztahující se k lidským zdrojům bude společnost Gallup spolupracovat s úřady na ochranu údajů EU a švýcarským federálním komisařem pro ochranu dat a informací (FDPIC) v případě poradenství ze strany takových úřadů s ohledem na údaje o lidských zdrojích přenesených z EU a Švýcarska v kontextu pracovního vztahu. Pokud od společnosti Gallup včas neobdržíte potvrzení o své stížnosti, nebo pokud jsme vaši stížnost nevyřídili k vaší spokojenosti, můžete se obrátit na úřady na ochranu údajů EU, kde získáte bližší informace, nebo můžete podat stížnost. Služby úřadů na ochranu údajů EU jsou vám poskytovány zdarma.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webové stránce o ochraně soukromí, máte možnost to vyvolat závaznou arbitráž, pokud jsou všechny ostatní postupy řešení sporů již vyčerpány.

Společnost Gallup podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC).

11. Aktualizace zásad

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů představuje slib daný organizací Gallup uživatelům jejích webových stránek a uživatelům, kteří mají registrovaný uživatelský účet. Mohou existovat i další informace charakteristické pro určité weby organizace Gallup a také je možné, že bude vydána aktualizace těchto zásad. Z těchto důvodů doporučujeme, aby uživatelé, kteří mohou být znepokojení vzhledem k shromažďování informací a jejich použití, pravidelně kontrolovali prohlášení o ochraně osobních údajů na jednotlivých webech. Organizace Gallup si vyhrazuje právo zásady použití shromážděných informací kdykoli změnit.

12. Další otázky nebo poznámky

Pokud máte jakékoli dotazy, stížnosti, žádosti o přístup a jakékoli další otázky, které vyvstanou s ohledem na ochranu soukromí, nebo komentáře týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti Gallup, kontaktujte nás. Společnost Gallup vám odpoví do 30 dnů od obdržení stížnosti.