Последна актуализация на 30 май 2018 г.

Защитата на неприкосновеността на личния живот винаги е била отличителна черта на Gallup. От създаването си през 1935 г. Gallup поддържа поверителността на всеки участник в проучване, освен ако индивидуален потребител не даде съгласието си за освобождаване на Личните данни на потребителя или на отделни резултати. По подобен начин Gallup защитава самоличността на лицата, които осъществяват достъп до сайтове на Gallup. За целите на настоящата Декларация за поверителност термините "Gallup, ние, нас и нашите" се отнасят за Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, САЩ, и нейните дъщерни дружества и филиали.

Можете да се свържете със служителя за защита на данните на имейл Privacy_Administrator@Gallup.com.

Тази декларация описва типовете информация, включително Личната информация, които се събира и обработва през уебсайтовете на Gallup и чрез услугите, предоставяни през уебсайтовете на Gallup, и по какъв начин Gallup третира тази информация. Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност или за Вашата лична информация, моля, свържете с Privacy_Administrator@Gallup.com.

Лична информация

Като използваме термина "Лична информация" в нашата Декларация за поверителност, имаме предвид информацията, която индивидуално предоставяте на Gallup, независимо дали пряко, или косвено, и която самостоятелно или в комбинация с друга информация може да се използва, за да Ви идентифицира или за да Ви направи идентифицируеми. Личната информация включва например име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес или друга информация, която Ви идентифицира или чрез която бихте могли да бъдете идентифицирани.

Информация, която сама по себе си не може да Ви идентифицира или чрез нея да бъдете идентифицирани, не се квалифицира като Лична информация.

I. СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА GALLUP

Уебсайтовете на Gallup събират информация по два начина: (1) непряко (например чрез технологията на нашия сайт) и (2) пряко (например когато Вие, посетителят на сайта, доброволно предоставите информация на различни страници).

Информацията ще бъде прехвърлена към сървърите на Gallup Inc., намиращи се в Съединените американски щати ("САЩ"). Gallup е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че спазва Принципите за защита на поверителността на САЩ. Съгласно чл. 45 от европейския Общ регламент относно защитата на данните ("ОРЗД") Европейската комисия признава, че удостоверяването съгласно Защитата на поверителността, приложима за ЕС и САЩ, гарантира адекватно ниво на защита на данните, така че прехвърлянето на данни към САЩ да не изисква каквито и да било специални разрешения (вижте също по-долу параграф III. 7 "Съответствие и сътрудничество с регулаторните органи").

1. Индиректно събрана информация

Gallup индиректно събира различна информация чрез вашето взаимодействие с уебсайтовете на Gallup и при тяхното използване. Тази информация може да включва, но не е ограничена до, информация за браузър и устройство, данни, събрани чрез автоматизирани електронни взаимодействия, данни за използване на приложението, информация за съдържание на базата на Вашите индивидуални интереси, демографска информация, географска информация или информация за геолокализиране, статистическа и обобщена информация ("Друга информация").

Статистическата или обобщена информация не идентифицира пряко конкретно лице, но може да бъде извлечена от Личните данни. Например ние можем да събираме Лични данни, за да изчислим процента на потребителите в конкретен zip (пощенски) код.

Ако комбинираме Друга информация с Личните данни, ще третираме комбинираната информация като Лични данни.

1.1 Бисквитки на Gallup

Някои типове непряко събрана информация се съхраняват в "бисквитки". Бисквитките са малки файлове с електронна информация, които даден уебсайт може да прехвърли на твърдия диск на посетителя, за да помогне на този посетител, докато се намира на сайта. Съществуват различни типове бисквитки:

 • Строго задължителните бисквитки са нужни за работата на нашия уебсайт.
 • Бисквитки, свързани с функционалността, се използват, за да бъдете разпознати при Ваше повторно връщане на уебсайта ни. Тези бисквитки просто съхраняват потребителски код, така че потребителят не трябва да въвежда повторно информацията си, когато се свързва отново със сайта.
 • Бисквитките за набелязване записват Вашето посещение на платформата ни, както и страниците, които сте посетили. Ще използваме тази информация, за да направим нашия уебсайт по-релевантен на Вашите интереси.

Използването на бисквитките е стандартно за интернет. Въпреки че повечето уеббраузъри автоматично приемат бисквитки, вие решавате дали да ги приемате, или не. Имате избор, чрез съгласието или отказа си, да приемете или отхвърлите бисквитките. Можете да регулирате настройките на браузъра си, за да се забрани приемането на бисквитки или за да получавате уведомление при всяко изпращане на бисквитка към вашия компютър. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки във вашия браузър. Имайте предвид обаче, че ако направите това, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайтовете на Gallup. Срокът на действие на поставените от Gallup бисквитки ще изтече, когато потребителят прекрати сесията на уебсайта или след изтичането на разумен период на неактивност. Моля, вижте списъка с всички бисквитки, които използваме, тук.

1.1. a. Проследяващи данни и трети страни, доставчици на услуги за анализ

Обемът и схемите на трафика на уебсайта, като например ежедневния брой на посетителите на даден уебсайт или страница обикновено се посочват като Проследяващи данни. Този тип непряко събирана информация е събрана чрез различни средства като IP адрес, който представяла номер, автоматично присвоен на компютъра ви, когато сърфирате в Интернет. Уебсървърите, компютрите, които "обслужват" уебстраниците, идентифицират автоматично компютъра ви по неговия IP адрес. Когато посетите някой от уебсайтовете на Gallup, сървърите ни регистрират IP адреса на вашия компютър.

За да получи тези Проследяващи данни, Gallup използва трети страни, доставчици на услуги за анализ ("Трети страни, доставчици на услуги за анализ"). Третите страни, доставчици на услуги за анализ, използват бисквитки, за да ни помогнат да анализираме начина, по който потребителите използват уебсайтовете на Gallup. Информацията, генерирана чрез бисквитките относно вашето използване на уебсайтовете на Gallup, включително вашия IP адрес, ще бъде предадена на и съхранена от сървъри на Третите страни доставчици на услуги за анализ. От името на Gallup Третите страни доставчици на услуги за анализ ще използват тази информация за оценяване на вашето използване на уебсайтовете на Gallup, съставяне на отчети за активността в уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с активността в уебсайта. Третите страни доставчици на услуги за анализ няма да асоциират вашия IP адрес с никакви други данни, съхранявани от тях. Това обработване е необходимо за целите, свързани със законните интереси на Gallup, по-специално съгласно чл. 6, пар. 1, т. 1 б. е) от ОРЗД с цел гарантиране на правилното функциониране на уебсайта.

Предвид гореизложената цел Gallup използва следваните трети страни, доставчици на услуги за анализ: Google Analytics, Selligent, Oracle, Dynatrace и Zendesk. Списъкът включва информация за употребата на всяка бисквитка, как се предотвратява събирането и употребата на информацията, събрана от бисквитката.

Един от нашите доставчици, който се явява трета страна, доставчик на услуги за анализ, е Google Analytics:

Google Analytics е услуга, предлагана от Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ, наричана по-долу "Google"), която използва бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър. Информацията, генерирана от бисквитката, се прехвърля към и се съхранява на сървър на Google (обикновено), намиращ се в САЩ. Google използва тази информация от името на и с цел да анализира употребата на нашия уебсайт. IP адресът, прехвърлен от Вашия браузър чрез Google Analytics, не се слива с други данни от Google с цел профилиране.

Можете да забраните събирането и използването на данни от Google Analytics (бисквитки и IP адрес), като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, налична тук. Gallup използва IP анонимизиране, което съкращава/анонимизира последния октет от IP адреса за държавите - членки на Европейския съюз, както и за други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща към и се съкращава от сървърите на Google в САЩ.

Допълнителна информация може да се намери в Условия за предоставяне на услугата на Google Analytics.

Само определени администратори на Gallup могат да имат достъп до събраната от Google Analytics информация, като информацията се използва само за целите на администрирането и планирането, за да се отговори на нуждите на нашите потребители, като например за подобряване на съдържанието на сайта и за персонализиране на съдържанието и/или оформлението на сайта за индивидуални лица или групи от потребители.

б. Бисквитки за реклама

Може да използваме рекламни компании на трети страни за показване на реклами от наше име. Тези дружества могат да използват бисквитки и етикети за действие, за да измерят ефективността на рекламата. Все още можете да решите дали искате да приемете тези бисквитки. Може да регулирате настройките на браузъра си, за да се забрани приемането на бисквитки от трети страни или да се предостави уведомление винаги когато към Вас се изпращат такива бисквитки от трети страни. Ако не приемете тези бисквитки, ние няма да можем да Ви показваме персонализирано съдържание и реклами.

2. Директно събрана информация

Gallup също така събира лични данни и друга информация, която потребителите предоставят доброволно. Изцяло ваше решение е дали да предоставите исканата информация.

Gallup пази цялата събрана информация в поверителност и ще използва информацията само за конкретната цел, заявена в момента на събирането. Gallup ще потърси изричното ви разрешение за всяка допълнителна употреба. По всяко време можете да изберете тази информация да бъде премахната. Gallup никога няма да разменя, търгува или продава достъп до вашата информация без изричното ви съгласие.

2.1. Данни за Потребителския акаунт

При създаването на акаунт на един от уебсайтовете на Gallup ("Потребителски акаунт") може да Ви бъде поискано да предоставите Лична информация, които биха могли да включват, но не са ограничени до, Вашето име, имейл адрес и телефонен номер. Ако решите да закупите каквито и да било продукти, услуги, кодове за достъп или други артикули за продажба от Gallup, ще Ви бъде поискано да предоставите данни за плащане и Вашия пълен адрес за целите на фактуриране.

Като клиент/потребител на Gallup ние може да получаваме Лична информация за Вас, когато се регистрирате, за да използвате един от нашите уебсайтове или услуги/продукти, или когато предоставите обратна връзка относно нашите продукти или услуги. Обработването е необходимо за изпълнение на задълженията по договора с Вас съгласно чл. 6, пар. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД. Като клиент/потребител ние ще използваме Вашата лична информация, освен ако не е предвидено друго в закона, за следните цели:

 • За да Ви предоставим поисканите от Вас продукти и услуги.
 • За да комуникираме с Вас относно Вашия акаунт или трансакции с нас и да Ви изпращаме информация относно промени в нашата политика.
 • За да предоставим поддръжка, включваща, но не ограничена до, актуализации на продукта, корекции и поправки по продукта и други подобни съобщения.

Освен това ще използваме Вашата лична информация за нашите законни интереси съгласно чл. 6, пар. 1, т. 1, б. е) от ОРЗД, за да Ви известяваме за информация, свързана с нашия уебсайт, нови продукти, пуснати на пазара, и разработки по услугите ни, както и за да рекламираме продуктите и услугите на Gallup, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Всички данни за Потребителския акаунт ще бъдат съхранявани само докато решите да прекратите вашия Потребителски акаунт (виж клауза III.1 по-долу). В случай че сме задължени допълнително да съхраняваме вашите лични данни поради законоустановени изисквания за запазване, личните ви данни ще бъдат забранени за по-нататъшно използване от Gallup и ще се съхраняват само до изтичането на такива периоди на запазване.

2.2. Друга директно предоставяна лична информация

Лична информация, предоставена от Вас на уебсайтовете на Gallup, напр. чрез формуляри за контакт или по телефона, ще се съхранява в нашата база данни за услуги и ще се запази за периода, необходим за изпълнение на нашите договорни задължения към Вас съгласно чл. 6, пар. 1, т. 1, буква б) от ОРЗД, освен ако по закон не се изисква по-дълъг период за съхранение.

II. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Много уебсайтовете на Gallup предлагат на потребителите възможност да участват в проучвания или оценявания по интернет. Gallup ще предостави информация за целта и процеса на всяко проучване или оценяване като част от приложимото проучване или оценяване.

1. Достъп до резултатите от вашето проучване или оценяване от друг потребителски акаунт

Друг онлайн потребител може да закупи код за достъп до проучване на Gallup или оценяване за вас. Обърнете внимание, че когато участвате в проучване или оценяване, вашите резултати също ще бъдат достъпни за онлайн потребителя, който е закупил кода за достъп на Gallup. Данните, които са достъпни за притежателя на този акаунт, могат да включват вашето име и вашите резултати, но няма да включват вашите конкретни отговори на отделните въпроси в рамките на проучването или оценяването. Освен това притежателят на акаунта не може да променя, изменя или изтрива каквито и да било от вашите резултати или данни за Потребителския акаунт.

След завършване на проучването или оценяването имате възможност по всяко време да променяте настройките за споделяне на вашите резултати с други притежатели на акаунти и да откажете споделяне на резултатите ви.

2. Споделяне на вашите резултати от проучването с други хора

След завършване на проучването или оценяването може да имате възможността да споделите резултатите от Вашето проучване или оценяване чрез имейл или социалните мрежи. Имайте предвид, че ще се покажат само вашето име и резултатите. Чрез споделяне на информацията от вашия Потребителски акаунт в Gallup с каквато и да е социална медийна услуга вие ни упълномощавате да споделяме информацията, която събираме от и за вас, с доставчика на социалната медийна услуга, други потребители и вашата мрежа от контакти, и разбирате, че използването на споделената информация от социалните медийни услуги ще се урежда от политиката за поверителност на доставчика на социални медийни услуги. Ако не искате Вашата лична информация да се споделя по този начин, моля, не свързвайте Вашата информация от Gallup към доставчик на социални медийни услуги.

ІІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1. Коригиране и промяна на информацията и предпочитанията на потребителя; Изтриване на Потребителски акаунти

Ако сте дали съгласието си, както е описано в чл. 6, пар. 1, т. 1, б. а) от ОРЗД, за получаване на имейли със съобщения от Gallup, но бихте желали да оттеглите съгласието си и да прекратите тази услуга, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас (вижте също и по-долу, параграф III.8. "Вашите права"). Освен това, като регистриран потребител, можете да променяте вашите настройки в рамките на вашия Потребителски акаунт в раздела "МОЯТ АКАУНТ", като актуализирате вашите настройки "За връзка с мен".

Имате също така възможност за избор по всяко време дали да се изтрие вашия Потребителски акаунт за всеки от уебсайтовете на Gallup, или да поискате повторно преглеждане на вашата информация за потребителя по всяко време. За да го направите, моля, свържете се с нас.

2. Защита на информацията

Служителите на Gallup разбират потребността от поверителност на потребителите и поддържаме целесъобразни и уместни процедури за сигурност, за да защитим информацията ви от загуба, неправомерна употреба и неупълномощен достъп, разкриване, промяна и унищожаване, като вземаме надлежно предвид рисковете, свързани с обработката и естеството на Личните данни. Gallup е назначила администратор за политиката за поверителност, за да наблюдава практиките за поверителност. Достъпът до данните на потребителя е строго ограничен до конкретни лица, които са обучени да спазват поверителността на потребителя. Достъпът, който е предоставен на тези служители, е ограничен до тяхната нужда от такава информация за бизнес цели. Поддържа се и се контролира регистър на онези, които са осъществили достъп до данните, за да се предотвратят пробиви в защитата.

3. Съхраняване на информация от трети страни

Ние предоставяме Лична информация на нашите дъщерни дружества и на други доверени компании или лица, които да я обработват от наше име, на базата на нашите инструкции и в съответствие с нашата Политика за поверителност, както и съгласно всички други подходящи мерки за сигурност и поверителност. Например ние използваме доставчици на услуги, като Amazon cloud, за съхранение на данни. Никой търговец или представител, с който работим, няма право да използва Личната информация, която получава от нас, за каквито и да било цели, различни от това да изпълняват договорените услуги, за които сме подписали договор. Както Gallup, той никога няма да размени, търгува или продава достъп до Вашата информация. Gallup остава отговорна и задължена съгласно Принципите за защита на поверителността, ако представители на трети страни, ангажирани от Gallup да обработват Личната информация от името на Gallup, направят това по начин, несъвместим с Принципите, освен ако Gallup не докаже, че Gallup не носи отговорност за събитието, пораждащо щетата.

4. Деца и поверителност

Gallup насърчава родителите и настойниците да прекарват известно време с децата си онлайн и да са изцяло запознати със сайтовете, посещавани от децата им. Сайтовете на Gallup не включват съдържание, което като цяло се счита за неподходящо за деца.

5. Връзки към други сайтове

Възможно е уебсайтовете на Gallup да съдържат връзки към други сайтове, притежавани и/или поддържани от други организации, а политиките за поверителност на тези сайтове могат да са различни от тези на Gallup. Тези сайтове може да събират данни и да ги използват по начини, които не са използвани от Gallup Organization. Приканваме ви да прегледате политиките по отношение на поверителността, публикувани на всички сайтове на трети лица.

6. Местоположение на събиране, обработка и съхранение на данни

При осъществяването на личен достъп до уебсайтовете на Gallup можете да подавате лични данни и резултати от проучване или оценяване, които Gallup ще използва за бизнес цели и които са в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Като световна организация Gallup събира данни, които могат да бъдат обработвани международно във всички офиси на Gallup по света. Вашата информация може да се съхранява в Съединените щати или във всяка друга държава, в която Gallup поддържа съоръжения, включително и що се отнася до дъщерни дружества на Gallup (пълен списък на дружествата на Gallup можете да намерите на Gallup.com).

Gallup съхранява Личната информация, събрана и обработена за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, за периода, в който е налице търговска цел.

7. Съответствие и сътрудничество с регулаторните органи

Gallup спазва съответно Споразумението за правилата за обмен на поверителна информация между ЕС и САЩ и Споразумението за правилата за обмен на поверителна информация между Швейцария и САЩ, заложени от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и задържането на Лична информация, прехвърлена от Европейския съюз и Швейцария на Съединените щати. Gallup е удостоверила пред Министерството на търговията, че спазва Принципите за защита на поверителността. Ако има някакъв конфликт между условията в тази Декларация за поверителност и Принципите за защита на поверителността, приоритет ще имат Принципите за защита на поверителността. За да научите повече за Програмата за защита на поверителността и за да видите нашата сертификация, моля, посетете https://www.privacyshield.gov.

8. Вашите права

Имате право на достъп до Личната информация, която съхраняваме за Вас, и имате право да я коригирате, актуализирате, изменяте, потискате, изтривате или променяте по друг начин в случаите, в които тя е неточна или е била обработена в нарушение на Принципите за защита на поверителността на ЕС и САЩ. Когато актуализирате Вашата лична информация, може да поискаме от Вас да потвърдите своята самоличност, преди да можем да действаме съгласно Вашата заявка.

Може също така, ако това е подчинено на Общите регламенти относно защитата на данните, да възразите във връзка с използването или обработването на Вашата лична информация или да оттеглите съгласието за използване на Вашата лична информация във всеки момент.

Вие имате следните права съгласно Общите регламенти относно защитата на данните във връзка с обработването на Вашата лична информация:

 • правото да поискате безплатна (i) информация относно това дали Вашата лична информация се съхранява и (ii) достъп до и/или (iii) копия на съхраняваната Лична информация. Ако обаче искането засяга правата и свободите на други лица или е явно неоснователно или прекомерно, ние си запазваме правото да начисляваме такса в границите на разумното (взимайки предвид административните разходи за предоставяне на информацията или съобщенията или взимайки предвид желаното действие) или да отказваме да съдействаме за изпълнение на искането;
 • правото да поискате надлежно поправяне, отстраняване или ограничаване на Вашата лична информация;
 • в случаите, когато обработването на Вашата лична информация е основано или на Вашето съгласие, или е необходимо за изпълнение на договорни задължения към Вас, и когато обработването се извършва чрез автоматизирани средства, имате правото да получите Личната информация, касаеща Вас, в структуриран, често използван формат, който може да се чете от машина, или правото Личната информация да се прехвърля пряко към друга държава, където това е технически възможно (преносимост на данните);
 • в случаите, когато обработването на Вашата лична информация е основано на Ваше съгласие, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да повлияе на дейности, свързани с обработването на данните, осъществени преди оттегляне на съгласието, или правото на друго законово основание на съответното обработване; правото да не бъдете субект на каквито и да било автоматични индивидуални решения, които биха довели до юридически последици спрямо Вас или които биха Ви засегнали по друг подобен съществен начин, и
 • правото да предприемете съдебни действия във връзка с нарушение на Вашите права относно обработването на Лична информация, както и да подадете оплаквания пред компетентните регулатори за защита на данните.

За да упражните правата, посочени по-горе, моля, свържете се с нас на Privacy_Administrator@Gallup.com.

До степен, до която обработваме Вашата лична информация на базата на нашите законови интереси съгласно чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, Вие можете да възразите спрямо такава обработка по всяко време. Можете да намерите подробното описание на нашите дейности по обработване и правните основания в разделите по-горе. Ако възразите, ние повече няма да обработваме Вашата лична информация, освен ако са налице задължаващи и приоритетни правни основания за обработване на данните или ако същите са нужни за установяване, предявяване или защита на правни искове. Ако възразите срещу такова обработване, ние Ви молим да посочите причините за Вашето възражение, за да можем да разгледаме обработването на Вашата лична информация и да решим дали да го коригираме.

Моля, обърнете внимание, че обработването на Вашата лична информация може да включва рекламни дейности, както е описано по-горе. Ако не желаете да обработваме Вашата лична информация за директни маркетингови дейности, можете да възразите безплатно по всяко време на имейл Privacy_Administrator@Gallup.com.

Gallup ще получи Вашето съгласие, преди да сподели Вашата лична информация с трета страна, която не действа като представител или доставчик за извършване на задачи от наше име или за използване на информацията за цел, съществено различна от целта, за която те са били първоначално събрани или впоследствие упълномощени от Вас. Изключение от това правило биха били (но не само) случаите, когато Gallup трябва да обработва Лична информация, когато това се налага поради правно задължение предвид приложимото законодателство.

9. Чувствителна информация

За обработване на Вашата чувствителна информация (напр. медицинска информация, Лична информация, разкриваща етническа или расова принадлежност, политически виждания, религиозни или философски убеждения, членство в търговски съюзи, обработване на генетични данни, биометрични данни за целите на уникално идентифициране на физическо лице, данни, свързани със здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено физическо лице) ние ще поискаме Вашето изрично съгласие.

Gallup не се задължава наред с другото да придобива изрично съгласие по отношение на чувствителна информация, когато обработването е (а) необходимо за защита на жизненоважни интереси на субект на данни или друго физическо лице, ако субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде съгласие; (б) необходимо за установяване, предявяване или защита на съдебни искове или когато даден съд действа в изпълнение на своите съдебни функции; (в) необходимо за изпълнение на задълженията на Gallup в областта на трудовото право, доколкото това е оторизирано от законодателството на Европейския съюз или на държава членка или от колективно споразумение съгласно законодателството на държавата членка, в което са заложени подходящи предпазни мерки за фундаменталните права и интереси на субекта на данните; или (г) свързано с информация, която физическото лице явно е направило публично достояние.

10. Разрешаване на спорове

Ако имате някакви оплаквания относно спазването от наша страна на тази Политика или оплакване, свързано с Програмата за защита на поверителността, или общо оплакване, свързано с поверителността, първо трябва да се свържете с нас. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим оплакванията и споровете относно използването и разкриването на Лична информация в съответствие с тази Политика.

Ако имате неразрешено притеснение относно поверителността или използването на данни, на което не сме дали удовлетворителен отговор, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик за разрешаване на спорове на трети страни (безплатно) на https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

По отношение на данните за човешки ресурси Gallup ще си сътрудничи и ще се съобразява с Органа за защита на личните данни на ЕС и Федералния комисар по защита на данните и информацията на Швейцария (FDPIC) и с консултацията, дадена от тези органи по отношение на данните за човешки ресурси, прехвърлени от ЕС и Швейцария в контекста на взаимоотношението за заетост. Ако не получите своевременен отговор на Вашето оплакване от Gallup или ако не сме обърнали удовлетворително внимание на оплакването Ви, можете да се свържете с Органа за защита на данните на ЕС за повече информация или за подаване на оплакване. Услугите на Органа за защита на данните на ЕС Ви се предоставят безплатно.

При определени условия, по-подробно описани в уебсайта на Програмата за поверителност, имате възможността да сезирате задължителен арбитраж, когато другите процедури за разрешаване на спорове са изчерпани.

Gallup е обект на проучвателните и правоприлагащите правомощия на Федералната комисия по търговията (FTC).

11. Актуализации на политиката

Настоящата Декларация за поверителност е обещание на Gallup към потребителите на нейните уебсайтове и потребители с регистриран Потребителски акаунт. Възможно е да съществува допълнителна информация, конкретна за отделни сайтове на Gallup, и е възможно да бъдат публикувани актуализации на тази политика. По тези причини предлагаме потребителите, които имат конкретни притеснения относно събираната информация и използването ѝ, да преглеждат редовно Декларацията за поверителност на всеки сайт. Gallup си запазва правото да променя по всяко време политиката по отношение на събраната информация.

12. Допълнителни въпроси или коментари

Ако имате някакви запитвания, оплаквания, заявки за достъп и всякакви други въпроси, произтичащи от Програмата за защита на поверителността, или коментари относно Политиката за поверителност на Gallup, моля, свържете се с нас. Gallup ще Ви отговори в рамките на 30 дни от получаването на оплакването.