ฉันได้ซื้อรหัสเข้าระบบให้กับผู้อื่น แต่ฉันไม่เห็นจุดแข็งของเขาหรือเธอปรากฏอยู่

หากผลลัพธ์จุดแข็งของบุคคลจะไม่ปรากฏอยู่ในหน้าชุมชนจุดแข็งของคุณ แสดงว่าเขาหรือเธอไม่ได้ทำการประเมินผล Clifton StrengthsFinder จนแล้วเสร็จหรือได้เลือกที่จะไม่แบ่งปันผลลัพธ์ของตนกับคุณ

หากต้องการตรวจสอบว่าผู้อื่นได้ทำการประเมินผลแล้วหรือไม่ ให้คลิกรหัสเข้าระบบในหน้าการจัดการรหัส ซึ่งจะแสดงชื่อของบุคคลที่เคยใช้รหัสเข้าระบบดังกล่าวและวันที่ที่พวกเขาทำการประเมินผลแล้วเสร็จ