ฉันได้ลบบุคคลออกจากแท็บการแบ่งปันกับฉันโดยไม่ตั้งใจ

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Gallup Strengths Center ของคุณ
  2. คลิก บัญชีผู้ใช้ ที่มุมบนขวาของหน้าแล้วเลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  3. บนหน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้คลิก อัปเดต สำหรับส่วนคำขอที่คุณตอบปฏิเสธ
  4. บนหน้าคำขอที่คุณตอบปฏิเสธ ให้คลิก ยอมรับ ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณได้ลบออกจากแท็บการแบ่งปันกับฉัน ตอนนี้จุดแข็งของบุคคลดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้าชุมชนจุดแข็งของคุณ