ฉันไม่ต้องการแบ่งปันจุดแข็งของฉันกับผู้อื่นอีกต่อไป

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Gallup Strengths Center ของคุณ
  2. ใช้แท็บที่ด้านบนของหน้าเพื่อนำทางไปยังหน้าชุมชนจุดแข็ง
  3. คลิก การแบ่งปันกับผู้อื่น เพื่อแสดงรายชื่อบุคคลที่คุณแบ่งปันจุดแข็งของคุณ
  4. คลิกเครื่องหมาย "X" ที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น
    หมายเหตุ: บุคคลอื่นจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของคุณ