ฉันต้องการแบ่งปันจุดแข็งของฉันกับผู้อื่นบน Gallup Strengths Center

เมื่อคุณแบ่งปันจุดแข็งของคุณกับผู้อื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ Gallup Strengths Center เช่นกัน บุคคลนั้นจะสามารถดูจุดแข็ง 5 อันดับแรกของคุณและรายงานจุดแข็งที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Gallup Strengths Center ของคุณ
  2. ใช้แท็บที่ด้านบนของหน้าเพื่อนำทางไปยังหน้าชุมชนจุดแข็ง
  3. คลิกปุ่ม แบ่งปัน
  4. พิมพ์อีเมล์แอดเดรสของเพื่อนในฟิลด์ที่มีอยู่แล้วคลิก แบ่งปัน
    หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการแบ่งปันรายงานจุดแข็งทั้งหมดของคุณ ให้ล้างเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายของรายงานที่คุณไม่ต้องการแบ่งปัน
  5. เพื่อนของคุณจะได้รับข้อความอีเมล์และการแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังแบ่งปันจุดแข็งของตนเอง หลังจากเพื่อนของคุณยอมรับคำขอของคุณ เขาหรือเธอจะสามารถดูจุดแข็งของคุณได้