ฉันมีจุดแข็ง 5 อันดับแรกของฉันและรหัสเข้าระบบแล้ว แต่ฉันต้องการทำการประเมินผลอีกครั้ง

ถ้าคุณมีจุดแข็ง 5 อันดับแรกแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำการประเมินผล Clifton StrengthsFinder อีกครั้ง Gallup Strengths Center จะใช้จุดแข็ง 5 อันดับแรกที่คุณมีอยู่ หรือถ้าคุณมีรหัสเข้าระบบสำหรับการพัฒนาจุดแข็ง (จุดแข็งทั้ง 34 ข้อ) แล้ว คุณสามารถดูลักษณะของจุดแข็งทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ผลลัพธ์จากครั้งก่อนที่คุณได้รับจุดแข็ง 5 อันดับแรก

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ได้หากคุณต้องการทำการประเมินผลอีกครั้ง:
หมายเหตุ: การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้คุณมีบัญชีผู้ใช้สองบัญชี โดยบัญชีหนึ่งสำหรับจุดแข็งที่มีอยู่ ส่วนอีกบัญชีหนึ่งสำหรับจุดแข็งใหม่

  1. ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ระบบอยู่ในปัจจุบัน ให้คลิก ลงชื่อออก ที่มุมบนขวาของหน้า
  2. ให้คลิก ป้อนรหัสเข้าระบบ ที่ด้านล่างของโฮมเพจ Gallup Strengths Center
  3. พิมพ์รหัสเข้าระบบของคุณในฟิลด์ที่มีอยู่แล้วคลิก ดำเนินการ
  4. ในหน้าการลงทะเบียน ให้ป้อนข้อมูลของคุณในฟิลด์ที่มีอยู่ เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่แตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณมีจุดแข็ง 5 อันดับแรกอยู่
  5. คลิก ส่ง
  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการประเมินผล