ฉันจะพิมพ์สีและภาพพื้นหลังอย่างไร

Microsoft Internet Explorer 7 ขึ้นไป

 1. เลือก เครื่องมือ จากเมนูด้านบน
 2. คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. เลือกแท็บ Advanced
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วน Printing
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์สีและภาพพื้นหลัง
 6. คลิก ตกลง

Mozilla Firefox 3.6

 1. เลือก ไฟล์ จากเมนูด้านบน
 2. คลิก การตั้งค่าเพจ
 3. บนแท็บ Format & Options ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์พื้นหลัง (สี & ภาพ)
 4. คลิก ตกลง

Apple Safari 5

 1. เลือก ไฟล์ จากเมนูด้านบน
 2. คลิก พิมพ์
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน Safari
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์พื้นหลัง