เพราะเหตุใดการประเมินผลหรือเว็บไซต์จึงไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น

การประเมินผลหรือเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน Javascript และ iframes และการตั้งค่าความปลอดภัยได้รับการกำหนดไว้ในระดับที่เหมาะสมแล้ว
หมายเหตุ: คำแนะนำในการเปิดใช้งาน iframes อยู่นอกเหนือขอบเขตของเว็บไซต์นี้เนื่องจากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงของเว็บเบราเซอร์