ฉันจะดูไฟล์ PDF อย่างไร

Adobe Reader เป็นแอพพลิเคชั่นฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถดูและพิมพ์ไฟล์ Portable Document Format (PDF) ได้ โดยต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้หากคุณต้องการดูหรือพิมพ์ไฟล์ PDF คุณสามารถรับเวอร์ชันฟรีของ Adobe Reader ได้โดยไปที่เว็บไซต์ของ Adobe