คุกกี้คืออะไรและถูกนำมาใช้ในเว็บไซต์นี้อย่างไร

คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และจะถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น โดยปกติแล้วจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ เช่น "การจำ" ผู้ใช้ทุกครั้งที่เขาหรือเธอเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ (เช่น อนุญาตให้เว็บไซต์จัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ) แต่เว็บเบราเซอร์ทั้งหมดมีตัวเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้