ฉันจะอนุญาตคุกกี้อย่างไร

Internet Explorer 7 ขึ้นไป

 1. เลือก เครื่องมือ จากเมนูด้านบน
 2. คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. เลือกแท็บ Privacy
 4. ในพื้นที่ Settings ให้แถบเลื่อนไปที่ สื่อ
 5. คลิก ตกลง

Mozilla Firefox 3.6

 1. เลือก เครื่องมือ จากเมนูด้านบน
 2. เลือก ตัวเลือก
 3. เลือก ความเป็นส่วนตัว จากการนำทางด้านบน
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ แล้วคลิก ตกลง

Apple Safari 5

 1. เลือก แก้ไข จากเมนูด้านบน
  หมายเหตุ: ถ้าใช้งานเครื่อง Mac อยู่ ให้เลือก Safari จากเมนูด้านบน
 2. คลิก การกำหนดค่า
 3. เลือก ความปลอดภัย จากการนำทางด้านบน
 4. ถัดจาก Accept cookies ให้เลือก จากเว็บไซต์ที่ฉันเข้าชมเท่านั้น