ฉันจะเปิดใช้งาน JavaScript อย่างไร

Internet Explorer 7 ขึ้นไป

 1. เลือก เครื่องมือ จากเมนูด้านบน
 2. คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. เลือกแท็บ Security
 4. คลิกปุ่ม ระดับที่กำหนดเอง...
 5. เลื่อนลงไปที่ส่วน Scripting
 6. เลือก เปิดใช้งาน ใต้ Active Scripting แล้วคลิก ตกลง

Mozilla Firefox 3.6

 1. เลือก เครื่องมือ จากเมนูด้านบน
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. เลือก เนื้อหา จากการนำทางด้านบน
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน JavaScript แล้วคลิก ตกลง

Apple Safari 5

 1. เลือก แก้ไข จากเมนูด้านบน
  หมายเหตุ: ถ้าใช้งานเครื่อง Mac อยู่ ให้เลือก Safari จากเมนูด้านบน
 2. คลิก การกำหนดค่า
 3. เลือก ความปลอดภัย จากการนำทางด้านบน
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน JavaScript