ฉันลืมคำแนะนำเกี่ยวกับการทำการประเมินผล

การประเมินผล Clifton StrengthsFinder ประกอบด้วยชุดข้อความแบบคู่จำนวน 177 ชุด คุณต้องเลือกข้อความที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดรวมทั้งระดับความสอดคล้องดังกล่าว (5 ระดับคะแนน) โดยมีเวลา 20 วินาทีในการเลือกแต่ละข้อ

ในกรณีที่พบว่ามีสองข้อความตรงกับตัวคุณ ให้พยายามเลือกข้อความเดียวที่ถูกต้องหรืออธิบายตัวตนของคุณได้ชัดเจนกว่า