ฉันทำการประเมินผลยังไม่เสร็จและอยากทำต่อ

ถ้าคุณเริ่มทำการประเมินผลแล้ว แต่ยังทำไม่เสร็จในเวลานั้น เพียงลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Gallup Strengths Center ของคุณ การประเมินผลจะดำเนินการต่อจากตำแหน่งที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ