ฉันเคยทำการประเมินผลมาก่อนและต้องการใช้ผลลัพธ์เหล่านั้น

ถ้าคุณเคยทำการประเมินผล Clifton StrengthsFinder ผ่านทางเว็บไซต์ Gallup Strengths มาก่อน (เช่น Clifton StrengthsFinder, Strengths Quest, Strengths Performance Coaching, Gallup Online เป็นต้น) คุณสามารถคัดลอกผลลัพธ์ก่อนหน้านี้แทนที่จะทำการประเมินผลใหม่อีกครั้งได้ โดยสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกผลลัพธ์ก่อนหน้านี้:
หมายเหตุ: ในการคัดลอกผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องใช้รหัสเข้าระบบที่เคยใช้เมื่อทำการประเมินผลครั้งก่อน หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากเว็บไซต์ที่คุณได้ทำการประเมินผล

  1. ป้อนรหัสเข้าระบบปัจจุบันและทำการประเมินผล Clifton StrengthsFinder ต่อ
  2. จากนั้นการประเมินผลจะแจ้งให้คุณทำการประเมินผลหรือคัดลอกผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ เลือกตัวเลือกการคัดลอกผลลัพธ์ก่อนหน้านี้
  3. เลือกว่าจะใส่รหัสเข้าระบบที่คุณเคยใช้เมื่อทำการประเมินผลครั้งก่อน หรือใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากเว็บไซต์ที่คุณได้ทำการประเมินผล
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ยังเหลืออยู่