ฉันเคยทำ Clifton StrengthsFinder มาก่อนแล้ว แต่ฉันจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้งานในครั้งนั้นไม่ได้

การใช้ หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ จะทำให้คุณทราบได้ว่ามีบัญชีผู้ใช้ Gallup เชื่อมโยงกับอีเมล์แอดเดรสของคุณหรือไม่ เรียนรู้วิธีการใช้หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ในการเรียกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ