ฉันลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

ใช้ หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ เพื่อขอให้ส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้คุณ

  1. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ที่มุมบนขวาของหน้า
  2. คลิกลิงค์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านหรือไม่ ที่ด้านซ้ายของหน้า
  3. ในหน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสของคุณในฟิลด์ที่มีอยู่ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
  4. คุณจะได้รับอีเมล์จาก schelp@gallup.com ซึ่งมีชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี (ถ้ามีหลายบัญชี) ที่เชื่อมโยงกับอีเมล์แอดเดรสที่คุณระบุไว้
    [หมายเหตุ: หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับอีเมล์แอดเดรสที่ระบุ หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด]
  5. ทำตามคำแนะนำในอีเมล์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้งาน
  6. หลังจากสร้างรหัสผ่านใหม่แล้ว คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้