ฉันลืมหรือทำรหัสการเข้าตอบแบบสำรวจหาย

ถ้าคุณได้ใช้รหัสเข้าระบบของคุณในการทำการประเมินผลแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปสำหรับการเข้าระบบในครั้งต่อ ๆ ไป

หากคุณไม่ได้ใช้รหัสในการทำการประเมินผล โปรดติดต่อบุคคลที่มอบรหัสเข้าระบบให้กับคุณ พวกเขาควรจะสามารถช่วยเหลือคุณได้