รหัสเข้าระบบของฉันใช้ไม่ได้

ตรวจสอบว่าคุณพิมพ์รหัสเข้าระบบถูกต้องหรือไม่ โดยการดูเทียบกับรหัสที่คุณได้รับมา และพิมพ์รหัสอีกครั้งในฟิลด์รหัสเข้าระบบ และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่เว้นวรรคเกินในรหัส ถ้าปัญหายังมีอยู่ โปรดติดต่อบุคคลที่มอบรหัสเข้าระบบให้กับคุณ