ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีพรสวรรค์เจ้าของกิจการสูงมากหรือไม่

ถ้าคุณมีพรสวรรค์เจ้าของกิจการในระดับที่สูงมาก คุณจะเห็นใบปะหน้าพิเศษบนรายงานของคุณ ใบปะหน้านี้จะให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาพรสวรรค์เจ้าของกิจการที่มีอยู่ในระดับสูงของคุณ