ความเข้มข้นของพรสวรรค์สามระดับหมายความว่าอะไร

ความเข้มข้นของพรสวรรค์เจ้าของกิจการแสดงถึงระดับของพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล พรสวรรค์เด่นคือความสามารถเฉพาะตัวและพรสวรรค์ตามธรรมชาติของแต่ละคน บุคคลจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยพรสวรรค์เหล่านี้ พรสวรรค์ที่ส่งเสริมคือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในบางครั้งและจะต้องได้รับการใส่ใจอย่างจริงจัง พรสวรรค์สนับสนุนคือพฤติกรรมที่อาจไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนคนหนึ่งอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากและขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาพรสวรรค์สนับสนุน และสิ่งเหล่านั้นอาจแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการจับคู่คุณสมบัติที่ส่งเสริมกัน