ฉันจะใช้รายงานเฉพาะบุคคลของฉันและคู่มือรายงานอย่างไร

หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินผล Entrepreneurial StrengthsFinder หน้ารายงานผลโดยรวมเฉพาะบุคคลในบัญชีผู้ใช้ Gallup Strengths Center ของคุณจะแสดงขึ้นพร้อมกับรายงานเฉพาะบุคคลของคุณและคู่มือรายงาน Gallup ขอแนะนำให้คุณเปิดรายงานของคุณและอ่านอย่างละเอียดก่อน ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับคุณสมบัติที่อยู่ในลำดับต้นและอ่านข้อมูลว่าคุณสมบัติเหล่านั้นอธิบายถึงตัวคุณอย่างไร หลังจากอ่านรายงานของคุณแล้ว ให้เปิดคู่มือรายงานและทำแบบฝึกหัด Gallup ได้ออกแบบแบบฝึกหัดในคู่มือรายงานมาเพื่อช่วยเสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับพรสวรรค์เจ้าของกิจการ