เพราะเหตุใด Gallup จึงเลือกศึกษาเจ้าของกิจการ

การเป็นเจ้าของกิจการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเศรษฐกิจ ผู้ที่มีพรสวรรค์ในการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นลูกค้าจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการ โอกาสใหม่ ๆ และที่สำคัญที่สุดคืองาน การค้นหาและพัฒนาผู้สร้างธุรกิจที่สำคัญเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Gallup ได้เลือกศึกษาเจ้าของกิจการและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในของพวกเขาเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมเจ้าของกิจการอีกวิธีหนึ่ง