พรสวรรค์ของฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

เนื่องจากพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ยั่งยืน จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พรสวรรค์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงชีวิตของคุณ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสิ่งที่ให้ความสนใจและการแสวงหาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ที่ดีเยี่ยมของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ อาจทำให้คุณพัฒนาจุดแข็งใหม่ ๆ ได้

การวิจัยบุคลิกภาพแสดงให้เห็นว่า พรสวรรค์ของคุณผันแปรได้ง่ายที่สุดในช่วงที่เป็นเด็ก แต่เมื่อคุณเติบโตขึ้น พรสวรรค์เหล่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย หากคุณมีพรสวรรค์เด่นของผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในช่วงวัยรุ่น คุณน่าจะมีพรสวรรค์เด่นของผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในช่วงอายุที่มากขึ้นด้วย วัยรุ่นที่มีคุณสมบัตินักกลยุทธ์ (Strategic) มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัตินักกลยุทธ์ (Strategic) ด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตลอดช่วงชีวิตของคุณ เพียงแต่คุณจะเปลี่ยนในบางแง่มุม ค่านิยมของคุณ ซึ่งเป็นเสมือนคุณธรรมกำกับชีวิตและการกระทำของคุณ จะชี้นำคุณไปในทิศทางของช่วงอายุ 20 ซึ่งต่างไปจากของช่วงอายุ 60 นอกจากนี้ยังมีการตระหนักรู้ตนเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ทำให้คุณรู้สึกต่อต้านน้อยลงเกี่ยวกับพรสวรรค์รองของคุณ และมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการและการนำพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณไปใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีการที่คุณรู้สึก คิด และประพฤติตามธรรมชาติแทบจะแน่ใจได้เลยว่าจะยังคงเหมือนเดิม เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะยิ่งพัฒนาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างสมบูรณ์