จุดแข็งคืออะไร

จุดแข็งคือความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญในการสร้างจุดแข็งคือ การค้นหาพรสวรรค์เด่นของคุณ แล้วส่งเสริมพรสวรรค์เหล่านั้นโดยการแสวงหาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ