Clifton StrengthsFinder วัดพรสวรรค์ทางศิลปะหรือไม่

แม้ว่า Clifton StrengthsFinder ไม่ได้วัดพรสวรรค์ทางกายภาพเกี่ยวกับความสามารถทางศิลปะหรือความสามารถอื่น ๆ แต่สามารถวัดพรสวรรค์ที่นำไปใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์หรือศึกษางานศิลปะ

Clifton StrengthsFinder วัดพรสวรรค์ที่ผสานรวมอยู่ในชีวิตของเรา ซึ่งเราและผู้อื่นมองไม่ออก แต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัว พรสวรรค์นั้นจะแสดงออกมาให้เห็นในทุกการกระทำและทุกการปฏิสัมพันธ์ของเรา สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่คุ้นเคยจนเกินไป เห็นได้ทั่ว ๆ ไปจนเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น และสิ่งดังกล่าวยังครอบคลุมและอธิบายถึงทุกสิ่งที่เราทำโดยส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์หลักของ Clifton StrengthsFinder คือ ช่วยให้คุณหยุดคิดสักเล็กน้อยเพื่อที่คุณจะสามารถระบุ เห็นคุณค่า ฝึกฝนพรสวรรค์เหล่านี้ในทุกการกระทำของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี ศิลปะ การพูดในที่สาธารณะ หรือธุรกิจ