อะไรคืองานวิจัยสนับสนุนของ Clifton StrengthsFinder

จากการศึกษาจุดแข็งของบุคคลมากว่า 40 ปี Gallup ได้สร้างภาษาของพรสวรรค์ทั้ง 34 ข้อที่พบมากที่สุดและพัฒนาการประเมินผล Clifton StrengthsFinder ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้คนค้นพบและอธิบายพรสวรรค์เหล่านี้ได้ ในปี 2001 เวอร์ชันแรกของการประเมินนี้ได้รวมอยู่ในหนังสือการบริหารจัดการที่ขายดีติดอันดับ ได้เวลาค้นหาจุดแข็งของคุณแล้ว (Now, Discover Your Strengths) มีการอภิปรายเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็วไม่เฉพาะเพียงกลุ่มเป้าหมายการบริหารจัดการของหนังสือเล่มนี้ โดยมีเป้าหมายคือเพื่อเริ่มการสนทนาในระดับสากลเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะกับบุคคล ซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนพร้อมที่จะเริ่มการสนทนาเช่นนี้อยู่แล้ว