เพราะเหตุใดข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็งของฉันจึงไม่ตรงกับคุณสมบัติของฉัน

ข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็งคือ คำอธิบายโดยละเอียดของพรสวรรค์ลักษณะเฉพาะตัวของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้รับการรวบรวมขึ้นโดยอ้างอิงตามคำตอบแต่ละข้อของคุณที่มีต่อข้อความเฉพาะในการประเมิน Clifton StrengthsFinder จึงให้มุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การประเมินผลจะใช้ชุดคำตอบ Clifton StrengthsFinder ทั้งหมดของคุณในการสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ

เหตุผลที่ว่าทำไมคุณจึงอาจคิดว่าข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็งของคุณไม่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ เป็นเพราะความซับซ้อนเฉพาะตัวและลักษณะของแต่ละคุณสมบัติในหลายแง่มุม ตัวอย่างเช่น คุณสมบัตินักจัดการ (Arranger) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมและองค์ประกอบที่มุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบในการสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้อื่น ข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็งของคุณสมบัตินักจัดการ (Arranger) ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการสร้างแรงกระตุ้นอาจดูจะเหมาะมากกว่ากับคุณสมบัติที่เน้นเรื่องการสร้างแรงกระตุ้นอย่างนักบัญชาการ (Command) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความเหมาะสมเนื่องจากบุคคลที่มีคุณสมบัตินักจัดการ (Arranger) สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าปกติพวกเขาจะทำเช่นนั้นอยู่แล้วในฐานะสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีมและไม่ใช่ผู้มอบหมาย (เช่น ไม่ได้ทำในฐานะบุคคลที่มีคุณสมบัตินักบัญชาการ (Command))