เพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์รหัสเข้าระบบสำหรับจุดแข็ง 5 อันดับแรกจึงแสดงเฉพาะคุณสมบัติ 5 อันดับแรกของฉันเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์รหัสเข้าระบบสำหรับจุดแข็ง 5 อันดับแรกคือ เพื่อให้คุณเริ่มต้นหนทางพัฒนาไปสู่จุดแข็งโดยการช่วยให้คุณค้นพบพรสวรรค์เด่นที่สุดของคุณ พรสวรรค์คือ "วัตถุดิบ" ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาจุดแข็ง และยิ่งพรสวรรค์นั้นเด่นมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีโอกาสพัฒนาไปสู่จุดแข็งได้มากเท่านั้น Clifton StrengthsFinder วัดพรสวรรค์ที่มีอยู่โดยแบ่งออกเป็น "คุณสมบัติ" 34 ข้อหรือประเภท แต่ผลิตภัณฑ์รหัสเข้าระบบสำหรับจุดแข็ง 5 อันดับแรกเผยให้เห็นเฉพาะคุณสมบัติ 5 อันดับแรกของคุณเพื่อที่จะมุ่งเน้นที่พรสวรรค์เด่นที่สุดของคุณ