หนังสือและแหล่งข้อมูลอื่นใดบ้างที่ Gallup มีให้สำหรับการทำ Clifton StrengthsFinder

โปรดดูหน้านี้สำหรับรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในการทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder และเรียนรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง