ทำไมจึงไม่มีตัวเลือก "ทั้งคู่" สำหรับสถานการณ์ที่ทั้งสองข้อความอธิบายถึงตัวฉันได้ดี หรือสถานการณ์ที่ทั้งสองข้อความไม่อาจอธิบายถึงตัวฉันได้

การไม่มีตัวเลือก "ทั้งคู่" เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นโดยเจตนา การวิจัยที่พัฒนาไปสู่ Clifton StrengthsFinder แสดงให้เราทราบว่าบุคคลไม่ได้ "รอบรู้ในทุกเรื่อง" และโอกาสในการพัฒนาจุดแข็งอยู่ที่พรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณ แทนที่จะบอกว่าคุณเก่งรอบด้าน การประเมินนี้จะช่วยคุณแยกแยะและเรียงลำดับพรสวรรค์ของคุณตามที่สัญชาตญาณของคุณจะนำทางเช่นเดียวกับการที่คุณทำสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวัน