เพราะเหตุใดจึงมีการจับเวลาในแต่ละข้อความ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่มีเวลาที่จะเลือกคำตอบ

การจำกัดเวลาและความไม่คุ้นเคยกับข้อความเหล่านั้นจะทำให้การประเมินของคุณมีความแม่นยำเนื่องจากคุณไม่สามารถคิดทบทวนคำตอบของคุณอย่างละเอียดได้ Clifton StrengthsFinder ใช้วิธีการที่ท้าทายให้คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกจากข้อความแบบคู่ เมื่อใดก็ตามที่พรสวรรค์ของคุณทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกคำตอบได้ เราจะบันทึกพฤติกรรมนี้ไว้ ชุดตัวเลือกทั้งหมดที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณคุณสมบัติ 5 อันดับแรกของคุณ

ถ้าการจำกัดเวลาทำให้คุณไม่สามารถเลือกคำตอบได้ เป็นไปได้อย่างมากว่าทั้งสองข้อความไม่ทำให้คุณเกิดการตัดสินใจเลือกตามสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าทั้งสองข้อความจะบ่งบอกถึงตัวคุณได้ดีเท่า ๆ กันหรือทั้งสองข้อความไม่อาจบ่งบอกถึงตัวคุณได้ การตัดสินใจที่ยากลำบากของคุณแสดงให้ทราบว่าคู่ของข้อความนั้นอาจไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณสมบัติเด่นที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ