คำตอบที่เป็นกลางสำหรับ Clifton StrengthsFinder มีผลต่อผลลัพธ์ของฉันหรือไม่

คำตอบที่เป็นกลางจะไม่นับรวมในการนับคะแนนผลลัพธ์ของคุณ วัตถุประสงค์ของ Clifton StrengthsFinder คือ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มค้นพบพรสวรรค์เด่นที่สุดของคุณด้วยการระบุจุดหรือ "คุณสมบัติ" ที่มีพรสวรรค์เหล่านั้นอยู่ ซึ่งทำได้โดยการทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกตัวเลือกหนึ่ง จากสองตัวเลือกที่แตกต่างกันแต่ไม่จำเป็นต้องตรงกันข้ามกัน ในกรณีที่คุณไม่สามารถเลือกได้เพราะคุณรู้สึกว่าทั้งสองตัวเลือกนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงตัวคุณ คำตอบที่เป็นกลางของคุณจะไม่ถูกนำมานับรวมในการนับคะแนนขั้นสุดท้าย

และในกรณีที่คุณไม่สามารถเลือกได้เพราะคุณรู้สึกว่าทั้งสองตัวเลือกนั้นบ่งบอกถึงตัวคุณ คำตอบที่เป็นกลางของคุณจะยังคงไม่ถูกนำมานับรวมในการนับคะแนนขั้นสุดท้ายเช่นกัน นี่เป็นเพราะว่าในบางครั้งตัวเลือกที่ตรงที่สุดคือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางของตัวเลือกที่ใช่ทั้งสองตัวเลือกนั้น กรณีที่ทั้งสองข้อความบ่งบอกถึงตัวคุณเท่า ๆ กันแล้ว คู่ข้อความนี้อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณสมบัติเด่นที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ