อารมณ์ของฉันในขณะนั้นมีผลต่อผลลัพธ์ของฉันหรือไม่

จากการวิจัยของเรา พบว่าอารมณ์ของบุคคลมีผลเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ Clifton StrengthsFinder ของเขาหรือเธอ แต่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ของคุณจะไม่มีผลต่อคำตอบในการเลือกข้อความของคุณอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่า Clifton StrengthsFinder สามารถตัดเรื่องอารมณ์ของคุณออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบอกถึงคุณสมบัติเด่นที่สุดของพรสวรรค์ของคุณ นักสถิติอาจสนใจที่ได้ทราบว่าการวิจัยของเราพบว่า ความน่าเชื่อถือจากการทดสอบซ้ำอยู่ระหว่าง 0.60-0.80