ฉันสามารถทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder อีกครั้งได้หรือไม่ การทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder มากกว่าหนึ่งครั้งจะมีผลต่อผลลัพธ์ของฉันหรือไม่

การทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ครั้งแรกจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดและแสดงข้อเท็จจริงได้ตรงที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว รหัสเข้าระบบ Clifton StrengthsFinder จึงสามารถใช้ในการประเมินได้เพียงครั้งเดียว

การทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder มากกว่าหนึ่งครั้งอาจทำให้ผลลัพธ์ของคุณมีความแม่นยำลดลง Clifton StrengthsFinder จะวัดพรสวรรค์ที่มีอยู่โดยการแสดงคู่ของข้อความ แล้วขอให้คุณเลือกตัวเลือกที่คุณนึกถึงเป็นสิ่งแรกจากสองตัวเลือกนั้น การจำกัดเวลา 20 วินาทีและความไม่คุ้นเคยกับข้อความเหล่านั้น จะทำให้การประเมินของคุณมีความแม่นยำ เนื่องจากคุณไม่สามารถคิดทบทวนคำตอบของคุณอย่างละเอียดได้

หากคุณวอกแวกหรือถูกขัดจังหวะขณะที่ทำ Clifton StrengthsFinder การประเมินจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อตอบไม่ทันสามข้อ เมื่อคุณกลับมาทำ การประเมินจะเริ่มต่อจากตำแหน่งที่ค้างอยู่ บุคคลทั่วไปจะตอบไม่ทันสองสามข้อแต่เนื่องจากเครื่องมือนี้มีกว่า 177 ข้อ การตอบไม่ทันในบางข้อจึงไม่มีผลมากนักต่อผลลัพธ์ของคุณ