Ik heb het assessment niet afgerond en wil graag verdergaan.

Als u destijds met het assessment bent begonnen, maar het niet hebt afgerond, meldt u zich op de pagina aan met uw Gallup Strengths Center-account. Het assessment gaat automatisch verder waar u bent gebleven.