Hebben demografische vergelijkingen van de Clifton StrengthsFinder-resultaten verschillen aan het licht gebracht tussen rassen, seksen, nationaliteiten of leeftijdsgroepen?

Er zijn enkele kleine verschillen, maar op een individueel niveau zijn ze verwaarloosbaar. De meest interessante en opvallende verschillen in talenten zijn te vinden tussen individuen, niet groepen.