Zijn er thema's die lijnrecht tegenover elkaar staan?

Nee. De thema's hebben geen onderling verband. Het thema Toekomstgerichtheid (fascinatie met de toekomst) is niet het tegenovergestelde van het thema Contextueel (fascinatie met het verleden). Op een vergelijkbare manier is het thema Discipline (behoefte aan routine en structuur) niet het tegenovergestelde van het thema Aanpassingsvermogen ("go with the flow"). Als u veel krachtige talenten in één thema hebt, kunt u bovendien ook zeer getalenteerd zijn in een ander thema.